AVANSERT SØK

L������������������������������������������������������������������������RE OG PAKTER


Kapittel 66
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the Church 1:219-221). Dette var frste dag av en viktig konferanse. Som forord til denne penbaringen skrev profeten: "Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og mottok flgende" (History of the Church 1:220).1-4: Den evige pakt er evangeliets fylde. 5-8: Eldstene skal forkynne, vitne og samtale med folket. 9-13: Den som arbeider trofast i sitt kall, vil vre sikret en arv i form av evig liv.


1.   SE, s sier Herren til min tjener William E. McLellin: Velsignet er du, ettersom du har vendt deg bort fra dine misgjerninger og har mottatt mine sannheter, sier Herren, din Forlser, verdens Frelser, ja, for s mange som tror p mitt navn.

2.   Sannelig sier jeg deg, velsignet er du fordi du har mottatt min evige pakt, ja, fylden av mitt evangelium som er sendt ut til menneskenes barn, s de kan ha liv og f del i den herlighet som skal bli penbart i de siste dager slik det ble skrevet av profetene og apostlene i fordums tid.

3.   Sannelig sier jeg deg, min tjener William, at du er ren, men ikke helt. Omvend deg derfor fra det som ikke er velbehagelig i mine yne, sier Herren, for Herren vil vise deg det.

4.   Og n, sannelig, jeg, Herren, vil vise deg hva jeg vil med deg, eller hva min vilje er med deg.

5.   Se, sannelig sier jeg deg, at det er min vilje at du skal forkynne mitt evangelium fra sted til sted og fra by til by, ja, i omrdene rundt omkring hvor det ikke er blitt forkynt.

6.   Bli ikke mange dager p dette sted, dra ikke opp til Sions land enn, men i den utstrekning du kan sende, send. Tenk forvrig ikke p dine eiendeler.

7.   Dra til den stlige del av landet, br ditt vitnesbyrd p hvert sted for alt folket, ogs i deres synagoger, og samtal med folket.

8.   La min tjener, Samuel H. Smith, dra sammen med deg, og forlat ham ikke, og gi ham dine instruksjoner, og den som er trofast, skal styrkes p hvert sted, og jeg Herren vil g med deg.

9.   Legg dine hender p de syke, og de skal bli helbredet. Vend ikke tilbake fr jeg, Herren, sender deg. Vr tlmodig i trengsel. Be og du skal f, bank p og det skal lukkes opp for deg.

10.   Bli ikke tynget ned. Avst fra all urettferdighet. Driv ikke hor - en fristelse som har plaget deg.

11.   Adlyd disse ord, for de er sanne og troverdige, og du skal foredle ditt embede og stange mange mennesker til Sion som skal komme med evighetens frydesang i sine hjerter.

12.   Fortsett, med disse ting, ja, inntil enden, og du skal motta det evige livs krone ved min Faders hyre hnd, han som er full av nde og sannhet.

13.   Sannelig, s sier Herren din Gud, din Forlser, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Forrige
L������������������������������������������������������������������������RE OG PAKTER, , kap. 66
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige