AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 1
  | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konferanse for kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens historie] 1:221-224). Mange penbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgivelse i bokform var en av de viktigste saker som ble godkjent under konferansen. Dette kapitlet utgjr Herrens forord til de lresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.1-7: Advarselsrsten er til alle mennesker. 8-16: Frafall og ugudelighet gr forut for det annet komme. 17-23: Joseph Smith kalles til gjengi Herrens sannhet og mkt til jorden. 24-33: Mormons bok bragt frem, og den sanne kirke opprettes. 34-36: Fred skal borttas fra jorden. 37-39: Ransak disse bud.


1.   Hr, O min kirkes folk, sier rsten til han som bor i det hye og hvis yne hviler p alle mennesker. Ja, sannelig sier jeg: Hr, O folk i det fjerne og dere som er p yene i havet, lytt alle sammen.

2.   For sannelig, Herrens rst er til alle mennesker, og det er ingen som skal unnslippe, og det er intet ye som ikke skal se, ei heller re som ikke skal hre, ei heller hjerte som ikke skal gjennomtrenges.

3.   Og de opprrske skal rammes av stor sorg, for deres misgjerninger skal forkynnes fra hustakene, og deres hemmelige gjerninger skal penbares.

4.   Og advarselsrsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, disipler jeg har utvalgt i disse siste dager.

5.   Og de skal g ut, og ingen skal hindre dem, for jeg, Herren, har befalt dem.

6.   Se, dette er min myndighet, og mine tjeneres myndighet, og mitt forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem for utgi til dere- O jordens innbyggere.

7.   Derfor, frykt og bev O folk, for det jeg, Herren, har uttalt ved dem, skal oppfylles.

8.   Og sannelig sier jeg dere at de som gr frem og brer dette budskap til jordens innbyggere, de er gitt makt til besegle bde p jorden og i himmelen, de vantro og de opprrske -

9.   ja, sannelig, til besegle dem opp til den dag da Guds vrede uten ml skal utses over de ugudelige,

10.   inntil den dag da Herren skal komme for lnne hvert menneske etter dets gjerninger, og mle hvert menneske med det ml det har mlt sine medmennesker.

11.   Derfor er Herrens rst til jordens ender, s alle som vil hre kan hre:

12.   Bered dere, bered dere til det som skal komme, for Herren er nr -

13.   og Herrens vrede er opptent, og hans sverd er drukkent i himmelen, og det skal falle p jordens innbyggere.

14.   Og Herrens arm skal penbares, og dagen kommer da de som ikke vil hre Herrens rst, ei heller hans tjeneres rst, ei heller gir akt p profetenes og apostlenes ord, skal bli avskret fra folket -

15.   for de har forvillet seg fra mine ordinanser og har brutt min evige pakt -

16.   de sker ikke Herren for grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske gr sin egen vei og etter sin egen guds bilde - et bilde som er i verdens lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir gammel og skal forg i Babylon, ja, Babylon den store som skal falle.

17.   Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner til den ulykke som skal komme over jordens innbyggere, p min tjener, Joseph Smith jr., og talte til ham fra himmelen og ga ham bud -

18.   og jeg ga ogs bud til andre for at de skulle forkynne disse ting til verden, og alt dette for at det kunne bli oppfylt som var skrevet av profetene -

19.   det som er svakt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke for at mennesket ikke skulle gi rd til sine medmennesker ei heller sette sin lit til kjds arm

20.   men for at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn,

21.   for at tro ogs kunne tilta p jorden,

22.   for at min evige pakt kunne bli opprettet,

23.   for at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter.

24.   Se, jeg er Gud og har talt det. Disse bud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere i deres skrpelighet etter deres talemte s de kunne forst det.

25.   Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent,

26.   og i den grad de skte visdom, kunne de bli undervist,

27.   og i den grad de syndet, kunne de bli refset s de kunne omvende seg,

28.   og i den grad de var ydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det hye og motta kunnskap fra tid til annen.

29.   Og etter ha mottatt nephittenes opptegnelse, kunne, ja, nettopp min tjener, Joseph Smith jr., f kraft til oversette ved Guds barmhjertighet, gjennom Guds kraft, Mormons bok.

30.   Og de som ble gitt disse bud, kunne ogs f kraft til legge denne kirkes grunnvoll og bringe den frem, ut av mulm og ut av mrke - den eneste sanne og levende kirke p hele jordens overflate som jeg, Herren, har velbehag i, idet jeg taler til kirken som et hele, og ikke til noen enkeltperson -

31.   for jeg, Herren, kan ikke se p synd og p noen som helst mte samtykke i den -

32.   ikke desto mindre skal den som omvender seg og flger Herrens bud, bli tilgitt -

33.   og den som ikke omvender seg, skal til og med bli fratatt det lys han har mottatt, for min nd skal ikke alltid streve med mennesket, sier Hrskarenes Herre.

34.   Og videre, sannelig sier jeg dere, O jordens innbyggere: Jeg, Herren, er villig til gjre dette kjent for alt kjd,

35.   for jeg gjr ikke forskjell p folk og vil at alle mennesker skal vite at dagen kommer hastig - timen er ikke enn, men er nr for hnden - da fred skal bli borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over sitt eget herredmme.

36.   Og likeledes skal Herren ogs ha makt over sine hellige, og skal regjere i deres midte og skal komme ned med dom over Idumea, eller verden.

37.   Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og lftene som er i dem, skal alle bli oppfylt.

38.   Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, og selv om himlene og jorden forgr, skal mitt ord ikke forg, men alt skal bli oppfylt, enten ved min egen rst eller ved mine tjeneres rst, det vre det samme.

39.   For se, og gi akt, Herren er Gud, og nden brer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og sannheten bestr evindelig og alltid. Amen.


 
L������������RE OG PAKTER, , kap. 1
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige