AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 107
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring om prestedmmet gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, datert 28. mars 1835 (History of the Church 2:209-217). P nevnte dato kom de tolv sammen til rdsmte, bekjente hvor de selv var svake og kom til kort, ga uttrykk for omvendelse og skte videre veiledning fra Herren. De skulle nettopp skille lag for reise p misjon til anviste distrikter. Selv om deler av dette kapitlet ble mottatt p ovennevnte dato, viser de historiske opptegnelser at ulike deler ble mottatt p forskjellige tidspunkter, noen s tidlig som i november 1831.1-6: Det er to prestedmmer, Det melkisedekske og Det aronske. 712: De som har Det melkisedekske prestedmme, har fullmakt til virke i alle Kirkens embeder. 13-17: Biskopsrdet presiderer over Det aronske prestedmme som forretter i ytre ordinanser. 18-20: Det melkisedekske prestedmme har nklene til alle ndelige velsignelser, Det aronske prestedmme har nklene til englers betjening. 21-38: Det frste presidentskap, De tolv og De sytti utgjr de presiderende quorum, og deres avgjrelser skal tas i enighet og rettferdighet. 39-52: Den patriarkalske orden er opprettet fra Adam til Noah. 53-57: De hellige i fordurns tid kom sammen i Adam-ondi-Ahman, og Herren viste seg for dem. 58-67: De tolv skal organisere Kirkens embedsmenn p riktig mte. 68-76: Biskoper virker som alminnelige dommere i Israel. 77-84: Det frste presidentskap og De tolv utgjr Kirkens hyeste domstol. 85-100: Prestedmmets presidenter styrer sine respektive quorum.


1.   DET er i kirken to prestedmmer, nemlig Det melkisedekske og Det aronske, som omfatter Det levittiske prestedmme.

2.   Grunnen til at det frste kalles Det melkisedekske prestedmme, er at Melkisedek var en s fremtredende hyprest.

3.   Fr hans tid ble det kalt Det hellige prestedmme etter Guds Snns orden.

4.   Men av aktelse eller rbdighet for Det hyeste vesens navn og for unng gjenta hans navn for ofte, ga de, eller kirken i fordums tid, dette prestedmme navn etter Melkisedek, eller Det melkisedekske prestedmme.

5.   Alle andre stillinger eller embeder i kirken utledes av dette prestedmme.

6.   Men det er to avdelinger eller hovedgrupper, den ene er Det melkisedekske prestedmme, og den andre er Det aronske eller levittiske prestedmme.

7.   En eldstes embede hrer inn under Det melkisedekske prestedmme.

8.   Det melkisedekske prestedmme har retten til presidere, og har kraft og myndighet over alle kirkens embeder i alle verdens tidsaldre til forvalte i ndelige ting.

9.   Det hye prestedmmes presidentskap etter Melkisedeks orden har rett til virke i alle kirkens embeder.

10.   Hyprester etter Det melkisedekske prestedmmes orden har rett til virke i sitt eget embede under presidentskapets ledelse, nr de forvalter i ndelige ting, og ogs i en eldstes, en prests (i den levittiske orden), i en lrers, i en diakons og i et medlems embede eller stilling.

11.   En eldste har adgang til virke i hans sted nr hypresten ikke er tilstede.

12.   Hypresten og eldsten skal forvalte i ndelige ting i overensstemmelse med kirkens pakter og bud, og de har rett til virke i alle disse embeder i kirken nr ingen hyere myndigheter er tilstede.

13.   Det andre prestedmme kalles Arons prestedmme fordi det ble overdratt til Aron og hans etterkommere gjennom alle deres generasjoner.

14.   Hvorfor det kalles det mindre prestedmme, er fordi det er utledet av det strre eller Det melkisedekske prestedmme og har myndighet til forrette ytre ordinanser.

15.   Biskopsrdet er dette prestedmmes presidentskap og har dets nkler eller myndighet.

16.   Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til ha dette prestedmmes nkler, medmindre han er en direkte etterkommer av Aron.

17.   Men da en hyprest i Det melkisedekske prestedmme har myndighet til virke i alle mindre embeder, kan han virke i en biskops embede nr det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, forutsatt at han blir kalt, beskikket og ordinert til denne myndighet under Det melkisedekske prestedmmes presidentskaps hender.

18.   Det hyere eller melkisedekske prestedmmes kraft og myndighet er ha nklene til alle kirkens ndelige velsignelser,

19.   ha anledning til motta himmelens rikes mysterier, f himlene pnet for seg, ha samfunn med hovedforsamlingen og Den frstefdtes menighet og nyte samfunn og nrvr med Gud Faderen og Jesus, den nye pakts mellommann.

20.   Det mindre, eller aronske, prestedmmes kraft og myndighet er ha nklene til englers betjening og til forrette i ytre ordinanser, evangeliets bokstav, omvendelsens dp til a syndenes forlatelse, i overensstemmelse med pakter og bud.

21.   Ndvendigvis vil presidenter eller presiderende embedsmenn bli hentet fra eller utpekt blant dem som er ordinert til de forskjellige embeder i disse to prestedmmer.

22.   Fra Det melkisedekske prestedmme danner tre presiderende hyprester, utvalgt av kirken, utpekt og ordinert til dette embede og oppholdt ved kirkens tillit, tro og bnner, et quorum som utgjr Kirkens presidentskap.

23.   De tolv omreisende rdsmedlemmer er kalt til vre De tolv apostler eller spesielle vitner om Kristi navn i hele verden - og de skiller seg derfor fra andre embedsmenn i kirken gjennom de plikter deres kall gir dem.

24.   Og de danner et quorum som i myndighet og kraft er likestilt med de tre fr nevnte presidenter.

25.   De sytti er ogs kalt til forkynne evangeliet og til vre spesielle vitner for hedningeflkene og for hele verden - og de skiller seg derfor fra andre embedsmenn i kirken gjennom de plikter deres kall gir dem.

26.   Og de danner et quorum som i myndighet er likestilt med De tolv spesielle vitner, eller apostler, som er nevnt ovenfor.

27.   Og enhver avgjrelse som noen av disse quorum tar, m vre enstemmig, hvilket vil si at hvert medlem i det enkelte quorum m vre enig i avgjrelsen, slik at alle deres beslutninger innbyrdes har samme kraft og gyldighet.

28.   Et kvalifisert flertall kan danne et quorum nr omstendighetene gjr noe annet umulig,

29.   men hvis s ikke er tilfelle, er deres beslutninger ikke berettiget til de samme velsignelser som avgjrelsene var i fordums tid i et quorum bestende av tre presidenter som ble ordinert etter Melkisedeks orden, og som var rettferdige og hellige menn.

30.   De avgjrelser som tas i ett eller flere av disse quorum, skal fattes i all rettferdighet, i hellighet og i hjertets ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, og i tro og dyd og kunnskap, mtehold, tlmodighet, gudfryktighet, broderlig vennlighet og kjrlighet.

31.   For lftet er at hvis disse ting finnes hos dem i rikt ml, skal de ikke vre ufruktbare i Herrens kunnskap.

32.   Og hvis noen avgjrelse i disse quorum blir tatt i urettferdighet, kan den legges frem for en hovedforsamling av de forskjellige quorum som utgjr de ndelige myndigheter i kirken, i motsatt fall kan deres avgjrelse ikke ankes.

33.   De tolv utgjr et omreisende presiderende hyrd som virker i Herrens navn, under ledelse av Kirkens presidentskap, i overensstemmelse med himmelens lov, for bygge opp kirken og ordne alle dens anliggender i alle nasjoner, frst for hedningefolkene og deretter for jdene.

34.   De sytti skal handle i Herrens navn under ledelse av De tolv eller det omreisende hyrd og skal bygge opp kirken og ordne alle dens anliggender i alle nasjoner, frst for hedningefolkene og deretter for jdene.

35.   De tolv, som har nklene, sendes ut for pne dren ved forkynne Jesu Kristi evangelium, og frst for hedningefolkene og deretter for jdene.

36.   De faste hyrd i Sions staver danner et quorum som er likestilt i myndighet i alle beslutninger som angr kirkens anliggender, med presidentskapets eller det omreisende hyrds quorum.

37.   Hyrdet i Sion danner et quorum som i alle beslutninger som angr kirken, er likestilt i myndighet med de tolvs rd i Sions staver.

38.   Det er det omreisende hyrds plikt tilkalle De sytti, fremfor noen andre, nr de trenger hjelp til imtekomme de forskjellige anmodninger om forkynne og forvalte evangeliet.

39.   Det er De tolvs ansvar i alle kirkens store enheter ordinere evangelister slik de skal gjres kjent for dem ved penbaring.

40.   Dette prestedmmes orden ble opprettet for g fra far til snn og tilhrer rettmessig de direkte etterkommere av den utvalgte tt som lftene ble gitt til.

41.   Denne orden ble innstiftet i Adams dager og gikk ned gjennom slektslinjen p flgende mte:

42.   Fra Adam til Set, som ble ordinert av Adam i en alder av ni og seksti r og ble velsignet av ham tre r fr hans (Adams) dd, og fikk det lfte av Gud gjennom sin far at hans etterkommere skulle bli Herrens utvalgte, og at de skulle bli bevart inntil jordens ende,

43.   fordi han (Set) var en fullkommen mann og var sin fars uttrykte bilde og bare kunne skjelnes fra ham p grunn av sin alder.

44.   Enos ble ordinert i en alder av ett hundre og fire og tredve r og fire mneder ved Adams hnd.

45.   Gud kalte p Kenan i villmarken i hans frtiende r, og han mtte Adam p vei til stedet Shedolamak. Han var syv og tti r gammel da han mottok sin ordinasjon.

46.   Mahalalel var fire hundre og seks og nitti r og syv dager gammel da han ble ordinert av Adam, som ogs velsignet ham.

47.   Jared var to hundrer gammel da han ble ordinert av Adam, som ogs velsignet ham.

48.   Enok var fem og tyve r gammel da han ble ordinert av Adam, og han var fem og seksti da Adam velsignet ham.

49.   Og han s Herren, og han vandret med ham og var alltid for hans syn, og han vandret med Gud i tre hundre og fem og seksti r og var sledes fire hundre og tredve r gammel da han ble forvandlet.

50.   Metusalah var ett hundre r gammel da han ble ordinert ved Adams hnd.

51.   Lamek var to og tredve r gammel da han ble ordinert ved Sets hnd.

52.   Noah var ti r gammel da han ble ordinert ved Metusalahs hnd.

53.   Tre r fr sin dd sammenkalte Adam: Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok og Metusalah, som alle var hyprester, samt de vrige av sine rettferdige etterkommere, i dalen Adam-ondi-Ahman og ga dem der sin siste velsignelse.

54.   Og Herren viste seg for dem, og de sto opp og velsignet Adam og kalte ham Mikael, fyrsten, erkeengelen.

55.   Og Herren trstet Adam og sa til ham: Jeg har satt deg til vre den frste, en mengde nasjoner skal nedstamme fra deg, og du er en fyrste over dem evindelig.

56.   Og Adam sto opp midt i forsamlingen, og selv om han var nedbyet av alder, var han fylt av Den Hellige nd og forutsa hva som skulle skje hans etterkommere ned til den siste generasjon.

57.   Disse ting ble skrevet ned i Enoks bok og skal bli vitnet om nr tiden er inne.

58.   Det er ogs De tolvs plikt ordinere og organisere alle andre embedsmenn i kirken i overensstemmelse med den penbaring som sier:

59.   Til Kristi kirke i Sions land som tillegg til kirkens lover med hensyn til kirkens anliggender:

60.   Sannelig sier jeg dere, sier Hrskarenes Herre, det m ndvendigvis vre presiderende eldster til presidere over dem som har en eldstes embede,

61.   og ogs prester til presidere over dem som har en prests embede,

62.   og ogs lrere til presidere over dem som har en lrers embede, og p samme mte ogs med diakonene,

63.   derfor, fra diakon til lrer og fra lrer til prest og fra prest til eldste, til hver isr ettersom de blir utnevnt i overensstemmelse med kirkens pakter og bud.

64.   Og s flger Det hye prestedmme som er det strste av alle.

65.   Derfor er det ndvendig at en blir utnevnt fra Det hye prestedmme til presidere over prestedmmet, og han skal kalles President for Kirkens hye prestedmme,

66.   eller med andre ord, Den presiderende hyprest over Kirkens hye prestedmme.

67.   Fra ham gis adgang til forrette ordinanser og gi velsignelser ved hndspleggelse, til kirken.

68.   Derfor er en biskops embede ikke likestilt med det, for en biskops embede bestr i forvalte alle timelige ting.

69.   Likevel m en biskop utvelges fra Det hye prestedmme hvis han ikke er en direkte etterkommer av Aron,

70.   for hvis han ikke er en direkte etterkommer av Aron, kan han ikke ha nklene til dette prestedmme.

71.   Likevel kan en hyprest som er etter Melkisedeks orden, bli beskikket til ta seg av timelige ting og ha kunnskap om dem ved Sannhetens nd,

72.   og ogs til vre en dommer i Israel, til ivareta kirkens anliggender og dmme overtredere i henhold til lovene og iflge de vitneprov som blir forelagt ham, og dette ved hjelp av sine rdgivere som han har valgt eller kommer til velge blant kirkens eldster.

73.   Dette er den plikt en biskop har nr han ikke er en direkte etterkommer av Aron, men er blitt ordinert til Det hye prestedmme etter Melkisedeks orden.

74.   P denne mten skal han vre en dommer, ja, en alminnelig dommer blant Sions innbyggere eller i en Sions stav eller i en enhet i kirken hvor han skal bli beskikket til denne virksomhet, inntil Sions grenser blir utvidet og det blir ndvendig utnevne flere biskoper eller dommere i Sion eller andre steder.

75.   Og hvis andre biskoper blir utnevnt, skal de virke p samme mte.

76.   Men en direkte etterkommer av Aron har en lovfestet rett til presidere over dette prestedmme, til ha nklene til denne virksomhet, til virke alene i biskopens embede uten rdgivere, men ikke til sitte som dommer i Israel i en sak hvor en President i Det hye prestedmme etter Melkisedeks orden er tiltalt.

77.   Og kjennelsen i noen av disse rd skulle vre i overensstemmelse med budet som sier:

78.   Og videre, sannelig sier jeg dere, de aller viktigste anliggender i kirken og kirkens aller vanskeligste saker skal, hvis noen ikke er tilfreds med den kjennelse biskopen eller dommerne er kommet frem til, overleveres og forelegges kirkens rd, Det hye prestedmmes presidentskap.

79.   Og presidentskapet for Det hye prestedmmes rd skal ha myndighet til kalle andre hyprester, ja, til og med tolv, for assistere som rdgivere, og p denne mten skal Det hye prestedmmes presidentskap og dets rdgivere ha myndighet til avsi kjennelse p grunnlag av vitneprov iflge kirkens lover.

80.   Og etter denne avgjrelse skal saken ikke lenger erindres for Herren, for dette er det hyeste rd i Guds kirke og en endelige avgjrelse nr det foreligger uoverensstemmelser i ndelige sprsml.

81.   Det er ingen som tilhrer kirken, som kan unndra seg dette kirkens rd.

82.   Og hvis en president i Det hye prestedmme faller i overtredelse, skal han fremstilles for kirkens vanlige rd som skal utvides med tolv rdgivere fra Det hye prestedmme.

83.   Og deres avgjrelse om ham skal vre endelig og gjre slutt p all uenighet om ham.

84.   P denne mten skal ingen kunne unndra seg Guds rettferdighet og lover, for at alle ting kan bli gjort med orden og andektighet for ham iflge sannhet og rettferdighet.

85.   Og videre, sannelig sier jeg dere, han som er president for en diakons embede, er forpliktet til presidere over tolv diakoner, til sitte i rd med dem og til undervise dem i deres plikter og bygge hverandre opp slik det er gitt i henhold til paktene.

86.   Og likeledes er presidenten for lrernes embede forpliktet til presidere over fire og tyve lrere og til sitte i rd med dem og undervise dem i deres embedes plikter slik det er gitt i paktene.

87.   Likeledes er presidenten for Arons prestedmme forpliktet til presidere over tte og frti prester og sitte i rd med dem, til undervise dem i deres embedes plikter slik det er gitt i paktene.

88.   Denne president m vre en biskop, for dette er en av dette prestedmmes plikter.

89.   Og videre er presidenten for eldstenes embede forpliktet til presidere over seks og nitti eldster og til sitte i rd med dem og til undervise dem i henhold til paktene.

90.   Dette presidentskap adskiller seg fra De syttis presidentskap og er tiltenkt dem som ikke reiser ut i hele verden.

91.   Og videre er presidenten for Det hye prestedmmes embede forpliktet til presidere over hele kirken og vre likesom Moses,

92.   se, her er visdom, ja, til vre en seer, en penbarer, en oversetter og en profet som har alle de gaver som Gud gir til kirkens overhode.

93.   Og det er iflge det syn som viser De syttis orden at de skulle ha syv presidenter til presidere over seg, utvalgt blant De sytti.

94.   Og den syvende av disse presidenter skal presidere over de seks.

95.   Og disse syv presidenter skal velge andre sytti foruten de frste sytti som de tilhrer, og skal presidere over dem,

96.   og likeledes andre sytti, inntil syv ganger sytti hvis arbeidet i vingrden gjr det ndvendig og krever det.

97.   Og disse sytti skal vre omreisende tjenere, frst blant hedningefolkene og deretter blant jdene,

98.   mens andre embedsmenn i kirken, som ikke tilhrer De tolv, og heller ikke De sytti, ikke er forpliktet til reise blant alle nasjoner, men skal reise ettersom omstendighetene tillater, men de kan ha like hye og ansvarsfulle stillinger i kirken.

99.   Derfor, la enhver lre sin plikt og med all flid virke i det embede han er kalt til.

100.   Den som er doven, skal ikke vre verdig til best, og den som ikke lrer sin plikt og ikke er Gud til behag, skal ikke vre verdig til best. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 107
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige