AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 109
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Bnn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars 1836 (History of the Church 2:420-426). Iflge profetens skriftlige utsagn ble denne bnnen gitt til ham ved penbaring.1-5: Kirtland tempel ble bygget som et sted Menneskesnnen kunne komrne til. 6-21: Det skal vre et hus for bnn, faste, tro, lrdom, herlighet og orden og skal vre et Guds hus. 22-33: Mtte de som ikke omvender seg og som gr imot Herrens folk, gjres til skammo. 34-42: Mtte de hellige g frem i kraft og samle de rettferdige til Sion. 43-53: Mtte de hellige bli befridd fra de forferdelige ting som skal utses over de ugudelige i de siste dager. 54-58: Mtte nasjoner og folk og kirkesamfunn bli beredt til motta evangeliet. 59-67: Mtte jdene, lamanittene og hele Israel bli forlst. 68-80: Mtte de hellige bli kronet rned herlighet og heder og oppn evig frelse.


1.   TAKK til ditt navn, O Herre, Israels Gud, som holder din pakt og viser barmhjertighet mot dine tjenere som vandrer rettskaffent for deg av hele sitt hjerte -

2.   du som har befalt dine tjenere bygge et hus til ditt navn p dette sted (Kirtland).

3.   Og n ser du, O Herre, at dine tjenere har gjort som du befalte.

4.   Og n ber vi deg, hellige Fader, i din elskede Snns navn, Jesus Kristus, som er det eneste navn som kan bringe frelse til menneskenes barn, vi ber deg, O Herre, om godta dette hus som er vre, dine tjeneres henders verk, og som du befalte oss bygge.

5.   For du vet at vi har utfrt dette arbeide under store trengsler, og i vr fattigdom har vi gitt av vre midler for bygge et hus til ditt navn, s Menneskesnnen kunne ha et sted penbare seg for sitt folk.

6.   Og som du har sagt i en penbaring gitt til oss hvor du kaller oss dine venner: Sammenkall deres hytidelige forsamling som jeg har befalt dere,

7.   og ettersom ikke alle har tro, sk derfor flittig og lr hverandre visdoms ord, ja, sk visdoms ord fra de beste bker, sk lrdom ved studium og ogs ved tro,

8.   organiser dere, forbered alt som er ndvendig, og bygg et hus, ja, et bnnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lrdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus,

9.   for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med opplftede hender til Den Aller Hyeste.

10.   Og n, hellige Fader, vi ber deg om st oss, ditt folk, bi med din nde, nr vi sammenkaller vr hytidelige forsamling, s det kan gjres til din re og med din guddommelige godkjennelse,

11.   og p en slik mte at vi kan bli funnet verdige i dine yne til sikre en oppfyllelse av de lfter du har gitt oss, ditt folk, i de penbaringer vi har mottatt,

12.   s din herlighet kan hvile over ditt folk og over dette ditt hus som vi n innvier til deg, s det kan bli helliggjort og innviet til vre hellig og at ditt hellige nrvr alltid m vre tilstede i dette hus,

13.   og for at alle mennesker som gr over terskelen i Herrens hus, kan fle din kraft og fle seg tvunget til erkjenne at du har helliggjort det, og at det er ditt hus og din hellighets sted.

14.   Og mtte du gi, hellige Fader, at alle som skal tilbe i dette hus, kan lre visdoms ord fra de beste bker, og at de kan ske lrdom ved studium og ogs ved tro, som du har sagt,

15.   og at de kan vokse opp i deg og motta en fylde av Den Hellige nd og bli organisert i henhold til dine lover og bli forberedt til motta alt som er ndvendig,

16.   og at dette hus kan vre et bnnens hus, et fastens hus, et troens hus, et herlighetens og et Guds hus, ja, ditt hus,

17.   s ditt folks inngang i dette hus alltid kan skje i Herrens navn,

18.   s deres utgang fra dette hus alltid kan skje i Herrens navn,

19.   og at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med hellige hender opplftet til Den Aller Hyeste,

20.   og at intet urent skal tillates komme inn i ditt hus for besmitte det,

21.   og nr noen av ditt folk begr en overtredelse, kan de hastig omvende seg og vende tilbake til deg og finne nde for dine yne og igjen f del i de velsignelser som du har lovet utse over dem som viser deg rbdighet i ditt hus.

22.   Og vi ber deg, hellige Fader, at dine tjenere kan g ut av dette hus vpnet med din kraft, og at ditt navn kan vre hos dem og din herlighet vre rundt om dem og dine engler vke over dem,

23.   og fra dette sted kan de i sannhet bre frem et overmte stort og herlig budskap til jordens ender, s de kan vite at dette er ditt verk, og at du har rakt ut din hnd for oppfylle det du har talt ved dine profeters munn om de siste dager.

24.   Vi ber deg, hellige Fader, at du vil grunnfeste det folk som skal tilbe og har en hederlig anseelse og plass i dette ditt hus i alle generasjoner og i all evighet,

25.   at intet vpen som blir laget mot dem, skal ha fremgang, at den som graver en grav for dem, skal falle i den selv,

26.   at intet ugudelig forbund skal ha makt til oppst og f overhnd over ditt folk som ditt navn skal hvile over i dette hus,

27.   og hvis noe folk reiser seg mot dette folk, vil din vrede bli opptent mot dem,

28.   og hvis de slr dette folk, vil du sl dem, og du vil kjempe for ditt folk som du gjorde p stridens dag, s de kan befris fra alle sine fiender.

29.   Vi ber deg, hellige Fader, at du vil ydmyke og forferde og bringe skam og forvirring over alle dem som ute i verden har satt falske rykter i omlp om din tjener eller om andre tjenere, hvis de ikke vil omvende seg nr det evige evangelium blir forkynt i deres rer,

30.   og at alle deres gjerninger m gjres til intet og feies bort av hagl og av de straffedommer som du i din vrede vil sende over dem, s det kan bli slutt p lgn og bakvaskelser mot ditt folk.

31.   For du vet, O Herre, at dine tjenere har vrt uskyldige frem for deg nr de har bret vitnesbyrd om ditt navn, for hvilket de har lidd alt dette.

32.   Derfor ber vi deg innstendig om bli fullt og helt befridd fra dette k.

33.   Ta det bort, O Herre, ta det bort fra dine tjeneres nakke med din kraft, s vi kan st opp midt iblant denne generasjon og gjre din gjerning.

34.   O Jehova, ha barmhjertighet med dette folk, og ettersom alle mennesker synder, tilgi ditt folks overtredelser og la dem bli utslettet for evig.

35.   La dine tjeneres salvelse bli beseglet p dem med kraft fra det hye,

36.   la den bli fullbyrdet p dem som p pinsefestens dag, la tungemlsgaven bli utst over ditt folk likesom tunger av ild som deler seg, og la dem bli tydet.

37.   Og la ditt hus bli fylt av din herlighet som av et veldig stormvr.

38.   Ifr dine tjenere paktens vitnesbyrd s de, nr de gr ut for forkynne ditt ord, kan besegle loven og forberede dine helliges hjerter p alle de straffedommer som du i din vrede er i ferd med sende over jordens innbyggere p grunn av deres overtredelser, s ditt folk ikke blir motlse p trengselens dag.

39.   Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen mottar deres vitnesbyrd, la din fred og din frelse vre over denne by, s de kan samle de rettferdige ut av denne by, s de kan komme med evighetens frydesang ut til Sion eller til hennes staver, de steder du har utpekt.

40.   Og fr dette er utfrt, la ikke dine straffedommer komme over denne by.

41.   Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen ikke mottar dine tjeneres vitnesbyrd, og dine tjenere advarer og formaner dem til la seg frelse fra denne gjenstridige generasjon, la det g slik med denne by som du har talt ved dine profeters munn.

42.   Men vi bnnfaller deg, O Jehova, befri du dine tjenere fra deres hender og rens dem for deres blod.

43.   O Herre, vi gleder oss ikke over vre medmenneskers deleggelse, deres sjeler er dyrebare for deg,

44.   men ditt ord m oppfylles. Hjelp dine tjenere til si med din ndes bistand: Din vilje skje, O Herre, og ikke vr.

45.   Vi vet at du har uttalt ved dine profeters munn forferdelige ting om de ugudelige i de siste dager - at du vil utse dine straffedommer uten ml,

46.   derfor, O Herre, befri ditt folk fra de ugudeliges ulykke, sett dine tjenere istand til besegle loven og binde vitnesbyrdet fast, s de kan vre beredt til oppbrenningens dag.

47.   Vi ber deg, O hellige Fader, om huske dem som er blitt drevet bort fra sine arveland av innbyggerne i Jackson fylke, Missouri, og bryt, O Herre, dette lidelsens k som er blitt lagt p dem.

48.   Du vet, O Herre, at de har vrt meget undertrykket og plaget av ugudelige mennesker, og vre hjerter er fylt av sorg p grunn av deres tunge byrder.

49.   O Herre, hvor lenge vil du tillate dette folk tle disse plager og de uskyldiges rop stige opp for dine rer og deres blod st som et vitnesbyrd for deg, fr du trer frem med ditt vitnesbyrd til deres forsvar?

50.   Ha barmhjertighet, O Herre, med den ugudelige pbel som har forfulgt ditt folk, s de slutter plyndre og s de omvender seg fra sine synder, hvis omvendelse er finne.

51.   Men hvis de ikke vil, da blott din arm, O Herre, og forls det du utpekte til et Sion for ditt folk.

52.   Og hvis det ikke kan skje p noen annen mte for at ditt folks sak ikke skal g tapt for deg, mtte din vrede bli opptent og din harme komme over dem, s de visner bort under himmelen, bde rot og gren.

53.   Men i den grad de omvender seg, er du ndig og barmhjertig og vender din vrede bort nr du skuer din Salvedes syn.

54.   Ha barmhjertighet, O Herre, med alle jordens nasjoner, ha barmhjertighet med dem som styrer vrt land, mtte de prinsipper som s hederlig og edelt ble forsvart av vre fedre, nemlig vrt lands grunnlov, bli grunnfestet for evig.

55.   Kom ihu jordens konger, fyrster, de edle og store og alle mennesker og kirkesamfunn, alle de fattige, de trengende og lidende p jorden,

56.   s deres hjerter kan bltgjres nr dine tjenere gr ut fra ditt hus, O Jehova, for bre vitnesbyrd om ditt navn, s deres fordommer kan vike for sannheten og ditt folk finne nde for alles yne,

57.   s alle jordens ender kan vite at vi, dine tjenere, har hrt din rst og at du har sendt oss,

58.   s dine tjenere, Jakobs snner, kan samle de rettferdige blant alle disse for bygge en hellig by til ditt navn, som du har befalt dem.

59.   Vi ber deg at du vil utpeke andre Sions staver foruten denne som du har utpekt, s ditt folks innsamling kan rulle frem med stor kraft og velde, s ditt verk kan fremskyndes i rettferdighet.

60.   Disse ord, O Herre, har vi talt til deg, om de penbaringer og bud du har gitt til oss som regnes blant hedningefolkene.

61.   Men du vet at du har en stor kjrlighet for Jakobs barn som i lang tid har vrt adspredt p fjellene p en mrk og overskyet dag.

62.   Vi ber deg derfor om ha barmhjertighet med Jakobs barn, s Jerusalem fra denne time kan begynne bli forlst,

63.   og at trelldommens k kan begynne bli lftet av Davids hus,

64.   og Judas barn kan begynne vende tilbake til de landomrder du ga deres far Abraham,

65.   og se til at levningene av Jakob som har vrt forbannet og sltt p grunn av sin overtredelse, vender om fra sin ville og barbariske tilstand til fylden av det evige evangelium,

66.   s de legger ned sine blodige vpen og slutter gjre opprr.

67.   Og mtte alle adspredte levninger av Israel som er blitt drevet til jordens ender, komme til kunnskap om sannheten, tro p Messias og bli forlst fra undertrykkelse og juble for ditt syn.

68.   O Herre, kom din tjener Joseph Smith jr. ihu og alle hans lidelser og forflgelser - hvordan han sluttet en pakt med Jehova og har gitt deg lfter, O du mektige Jakobs Gud - og at du har gitt ham bud og at han oppriktig har anstrengt seg for gjre din vilje.

69.   Ha barmhjertighet, O Herre, med hans hustru og barn s de kan bli opphyet i din nrhet og bli bevart ved din styrkende hnd.

70.   Ha barmhjertighet med alle deres nre slektninger, s deres fordommer kan smuldre hen og feies bort som med en flodblge, s de kan vende om og bli forlst sammen med Israel og vite at du er Gud.

71.   Kom ihu presidentene, O Herre, ja, alle presidentene i din kirke, s din hyre hnd kan opphye dem med alle deres familier og nre slektninger, s deres navn kan bli bevart og husket til evig tid fra generasjon til generasjon.

72.   Kom ihu hele din kirke, O Herre, med alle deres familier og alle deres nre slektninger, med alle deres syke og lidende, med alle jordens fattige og saktmodige, s det rike du har opprettet, men ikke med hender, kan bli et stort fjell og fylle hele jorden,

73.   s din kirke kan komme ut av villmarkens mrke og skinne, skjnn som mnen, klar som solen og fryktelig som en hr med bannere,

74.   og vre prydet som en brud p den dag da du skal trekke himmelens slr til side og f fjellene til senkes for ditt syn og dalene til heves og de ujevne steder til jevnes, s jorden kan fylles med din herlighet,

75.   s vi, nr basunen skal lyde for de dde, kan bli tatt opp i skyen for mte deg, s vi alltid kan vre hos Herren,

76.   s vre klr kan vre rene og vi kan bli ifrt rettferdighetens kapper, med palmer i vre hender og herlighetens kroner p vre hoder, og hste evig glede for alle vre lidelser.

77.   O Herre, Allmektige Gud, hr oss i disse vre bnner og svar oss fra himmelen, din hellige bolig, hvor du sitter p din trone med herlighet, herredmme, heder, velde, rettferdighet, sannhet, barmhjertighet, makt, majestet, dom og en uendelig fylde fra all evighet til all evighet.

78.   O hr, O hr, O hr oss, O Herre, og besvar disse bnner og godta innvielsen til deg av dette hus som er vre henders gjerning og som vi har bygget til ditt navn,

79.   og ogs denne kirke s du kan gi den ditt navn. Og hjelp oss ved din nds kraft, s vi kan blande vre rster med de klare, skinnende serafer som omgir din trone, og synge med jubel og hyllest: Hosianna til Gud og Lammet!

80.   Og la disse dine salvede bli ikledd frelse og dine hellige rope hyt av glede. Amen og amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 109
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige