AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 126
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). P dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.1-3: Brigham Young roses for sin arbeidsinnsats og fritas for fremtidig reisevirksomhet.


1.   Kjre og hyt elskede bror Brigham Young, sannelig, s sier Herren til deg: Min tjener Brigham, det forlanges ikke mer av deg at du forlater din familie slik du fr har gjort, for ditt offer er antagelig for meg.

2.   Jeg har sett hvordan du har arbeidet og slitt p reiser for mitt navn.

3.   Jeg befaler deg derfor sende mitt ord ut i verden, og ta spesielt godt vare p din familie fra n av og for evig. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 126
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige