AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 132
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og skrevet ned den 12. juli 1843, vedrrende den nye og evige pakt, herunder ekteskapspaktens evige tilstand, og ogs om flergifte (History of the Church 5:501-507). Selv om penbaringen ble nedtegnet i 1843, fremgr det tydelig av de historiske opptegnelser at profeten helt siden 1831 kjente til de lresetninger og prinsipper som finnes i denne penbaringen.1-6: Opphyelse oppns gjennom den nye og evige pakt. 7-14: Vilkr og betingelser for denne pakt blir beskrevet. 15-20: Celestialt ekteskap og en fortsettelse av familieenheten gjr det mulig for menneskene bli guder. 21-25: Den snevre og smale vei frer til evige liv. 26-27: Loven som angr bespottelse mot Den Hellige nd, gis. 28-39: Lfter om evig avkom og opphyelse gis til profeter og til de hellige i alle tidsaldre. 40-47: Joseph Smith fr fullmakt til binde og besegle p jorden og i himmelen. 48-50: Herren besegler sin opphyelse p ham. 51-57: Emma Smith blir rdet til vre trofast og sannferdig. 58-66: Lovene om flere hustruer blir beskrevet.


1.   Sannelig, s sier Herren til deg min tjener Joseph, at ettersom du har spurt meg for vite og forst hvordan jeg, Herren, rettferdiggjorde mine tjenere, Abraham, Isak og Jakob, og ogs mine tjenere Moses, David og Salomo med hensyn til dette prinsipp og denne lre at de hadde mange hustruer og medhustruer -

2.   se, og gi akt, jeg er Herren din Gud og vil svare deg i denne sak.

3.   Derfor, bered ditt hjerte til motta og adlyde de instruksjoner jeg n skal gi deg, for alle som fr denne lov penbart for seg, m adlyde den.

4.   For se, jeg penbarer for dere en ny og evig pakt, og hvis dere ikke er lydige mot denne pakt, da str dere fordmt, for ingen kan forkaste denne pakt og bli tillatt g inn til min herlighet.

5.   For alle som nsker en velsignelse fra mine hender, skal holde den lov som ble fastsatt for denne velsignelse og dens betingelser slik de ble bestemt fr verdens grunnvoll ble lagt.

6.   Og med hensyn til den nye og evige pakt, ble den innstiftet for fylden av min herlighet, og den som mottar en fylde av den, m og skal holde loven, ellers skal han bli fordmt, sier Gud Herren.

7.   Og sannelig sier jeg dere, at denne lovs betingelser er som flger: Alle pakter, kontrakter, overenskomster, forpliktelser, eder, hytidelige lfter, handlinger, forbindelser, allianser eller forventninger som ikke er stiftet og inngtt og beseglet ved Forjettelsens Hellige nd av ham som er salvet, bde for tid og for all evighet, og det p det aller helligste, ved penbaring og befaling gjennom min salvede som et redskap og som jeg har satt til ha denne myndighet p jorden (og jeg har satt min tjener Joseph til ha denne myndighet i de siste dager, og det er aldri mer enn en p jorden til enhver tid som denne myndighet og disse prestedmmets nkler er overdratt til), har ingen virkning, kraft eller gyldighet i og etter oppstandelsen fra de dde, for alle kontrakter som ikke er inngtt i denne hensikt, opphrer nr menneskene er dde.

8.   Se, mitt hus er et ordens hus, sier Gud Herren, og ikke et forvirringens hus.

9.   Vil jeg godta et offer, sier Herren, som ikke er gjort i mitt navn?

10.   Eller vil jeg motta fra deres hender det som jeg ikke har befalt?

11.   Og vil jeg befale noe for dere, sier Herren, uten at det skjer ved lov, ja, som jeg og min Fader fastsatte for dere fr verden ble til?

12.   Jeg er Herren din Gud, og jeg gir deg dette bud - at intet menneske skal komme til Faderen uten ved meg eller ved mitt ord som er min lov, sier Herren.

13.   Og alt som er i verden, enten det er bestemt av mennesker, av troner eller fyrstedmmer eller makter, eller av hvilket navn det mtte vre som ikke er av meg eller ved mitt ord, sier Herren, skal omstyrtes og skal ikke best etter at menneskene er dde, ei heller i eller etter oppstandelsen, sier Herren din Gud.

14.   For de ting som bestr, er av meg, og de ting som ikke er av meg, skal rystes og delegges.

15.   Derfor, hvis en mann ekter en hustru i verden og han ikke vies til henne ved meg eller ved mitt ord og inngr en pakt med henne s lenge han er i verden og hun med ham, er deres pakt og ekteskap ikke gyldig nr de er dde og ikke lenger er i verden, derfor er de ikke bundet av noen lov nr de ikke lenger er i verden.

16.   Derfor, nr de ikke lenger er i verden, hverken tar de til ekte eller gis til ekte, men er satt til vre engler i himmelen - engler som er hjelpende tjenere for betjene dem som er verdig en langt strre, ja, en overmte stor og evig herlighet.

17.   For disse engler holdt ikke min lov, derfor kan de ikke forkes, men forblir ugifte og alene i all evighet uten opphyelse i sin frelste tilstand og er fra denne tid av ikke guder, men er Guds engler evindelig og alltid.

18.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru og inngr en pakt med henne for tid og all evighet, hvis denne pakt ikke er av meg eller ved mitt ord som er min lov og ikke er beseglet ved forjettelsens Hellige nd gjennom ham som jeg har salvet og satt til ha denne kraft, da er den ikke gyldig eller i kraft nr de ikke lenger er i verden, fordi de ikke er forenet av meg eller ved mitt ord, sier Herren, nr de ikke lenger er i verden, kan den ikke anerkjennes der, for englene og gudene er plassert der, og de kan ikke passere dem, de kan derfor ikke arve min herlighet, for mitt hus er et ordens hus, sier Gud Herren.

19.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru ved mitt ord som er min lov og ved den nye og evige pakt og den blir beseglet p dem ved forjettelsens Hellige nd av ham som er salvet og som jeg har gitt denne myndighet og dette prestedmmes nkler, og det skal bli sagt til dem - dere skal komme frem i den frste oppstandelse - og om det skulle vre etter den frste oppstandelse, i den neste oppstandelse - og skal arve troner, riker, fyrstedmmer og makter, herredmmer, alle hyder og dybder - da skal det bli skrevet i livets bok som tilhrer Lammet at han ikke skal beg mord hvorved det utgytes uskyldig blod, og hvis de holder fast ved min pakt og ikke begr mord hvorved det utgytes uskyldig blod, skal de i tid og gjennom all evighet f del i alle ting min tjener har lovet dem, og skal vre i full kraft nr de ikke lenger er i verden, og de skal passere englene og gudene som er satt der og g til sin opphyelse og herlighet i alle ting som er blitt beseglet p deres hoder, en herlighet som skal vre en fylde og en fortsettelse av tten evindelig og alltid.

20.   Da skal de vre guder, fordi de er uendelige, derfor skal de vre fra evighet til evighet, fordi de fortsetter best, da skal de vre over alle ting, fordi alle ting er dem underlagt. Da skal de vre guder fordi de har all makt og englene er dem underlagt.

21.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, uten at dere adlyder min lov, kan dere ikke oppn denne herlighet.

22.   For snever er porten og smal er veien som leder til opphyelse og livenes fortsettelse, og f er de som finner den, fordi dere ikke mottar meg i verden, ei heller kjenner meg.

23.   Men hvis dere mottar meg i verden, da skal dere kjenne meg og skal motta deres opphyelse, for at der jeg er, skal ogs dere vre.

24.   Dette er evige liv - kjenne den eneste vise og sanne Gud og Jesus Kristus som han har sendt. Jeg er han. Motta derfor min lov.

25.   Vid er den port og bred er den vei som frer til dd, og mange er de som gr inn gjennom den, fordi de ikke mottar meg, ei heller adlyder min lov.

26.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru iflge mitt ord og de besegles ved forjettelsens Hellige nd iflge det jeg har fastsatt, og han eller hun p noen som helst mte synder mot eller overtrer den nye og evige pakt og gjr seg skyldig i alle former for gudsbespottelse - og hvis de ikke begr mord hvorved de utgyter uskyldig blod - skal de likevel komme frem i den frste oppstandelse og g inn til sin opphyelse, men de skal tilintetgjres i kjdet og skal overlates til Satans tuktelse inntil forlsningens dag, sier Gud Herren.

27.   Bespottelse mot Den Hellige nd - som ikke skal bli tilgitt i denne verden, ei heller i den kommende verden - bestr i at dere begr mord hvorved dere utgyter uskyldig blod og samtykker i min dd etter at dere har mottatt min nye og evige pakt, sier Gud Herren, og den som ikke adlyder denne lov, kan p ingen mte g inn til min herlighet, men skal bli fordmt, sier Herren.

28.   Jeg er Herren din Gud og vil gi deg mitt hellige prestedmmes lov slik den ble fastsatt av meg og min Fader fr verden ble til.

29.   Abraham mottok alle ting - hva han enn mottok - ved penbaring og bud ved mitt ord, sier Herren, og han har gtt inn til sin opphyelse og sitter p sin trone.

30.   Abraham mottok lfter om sin tt og om sine lenders frukt - fra hvis lender du er, du min tjener Joseph - som skulle fortsette s lenge de var i verden, og med hensyn til Abraham og hans tt, skulle den fortsette i den kommende verden - bde i denne verden og den kommende verden skulle den fortsette - like utallig som stjernene, eller om dere skulle telle sandkornene ved havets bredd, ville dere ikke kunne telle dem.

31.   Dette lfte er ogs deres fordi dere er av Abraham, og lftet ble gitt til Abraham, og ved denne lov fortsetter min Faders gjerninger hvorved han forherliger seg selv.

32.   G derfor og gjr Abrahams gjerninger, underkast dere min lov, og dere skal bli frelst.

33.   Men hvis dere ikke underkaster dere min lov, kan dere ikke motta min Faders lfte som han ga til Abraham.

34.   Gud befalte Abraham, og Sara ga Abraham Hagar til hustru. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi dette var loven, og fra Hagar kom mange folk. Dette var derfor blant annet en oppfyllelse av lftene.

35.   Var Abraham derfor under fordmmelse? Sannelig sier jeg dere, nei, for jeg, Herren, befalte det.

36.   Abraham ble befalt ofre sin snn Isak til tross for at det sto skrevet: Du skal ikke sl ihjel. Abraham nektet likevel ikke, og det ble regnet ham til rettferdighet.

37.   Abraham mottok medhustruer og de fdte ham barn, og det ble regnet ham til rettferdighet fordi de ble gitt til ham og han adld min lov, p samme mte gjorde Isak og Jakob intet annet enn det de ble befalt, og fordi de ikke gjorde noe annet enn det de ble befalt, har de gtt inn til sin opphyelse iflge lftene og sitter p troner og er ikke engler, men er guder.

38.   David mottok ogs mange hustruer og medhustruer og likedan mine tjenere Salomo og Moses, og ogs mange andre av mine tjenere fra skapelsens begynnelse inntil denne tid, og de syndet ikke i noe, uten i de ting som de ikke mottok fra meg.

39.   Davids hustruer og medhustruer ble gitt ham av meg ved min tjener Natans hnd og andre av profetene som hadde denne myndighets nkler, og han syndet ikke mot meg i noe av dette unntatt i tilfellet med Uria og hans hustru, og derfor har han falt fra sin opphyelse og har mottatt sin del, og han skal ikke beholde dem nr han ikke lenger er i verden, for jeg har gitt dem til en annen, sier Herren.

40.   Jeg er Herren din Gud, og jeg ga deg, min tjener Joseph, et pbud om gjenopprette alle ting. Be om hva du vil, og det skal bli gitt deg iflge mitt ord.

41.   Og ettersom du har adspurt meg angende hor, sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis en mann mottar en hustru i den nye og evige pakt, og hvis hun holder seg til en annen mann, og han ikke er gitt henne ved den hellige salvelse, har hun drevet hor og vil bli delagt.

42.   Hvis hun ikke er i den nye og evige pakt og hun holder seg til en annen mann, har hun drevet hor.

43.   Og hvis hennes mann holder seg til en annen kvinne og han var underlagt et hytidelig lfte, har han brutt sitt lfte og har drevet hor.

44.   Og hvis hun ikke har drevet hor, men er uskyldig og ikke har brutt sitt hytidelige lfte og hun vet det - og jeg penbarer det for deg, min tjener Joseph - da skal du i kraft av mitt hellige prestedmme ha myndighet til ta henne og gi henne til ham som ikke har drevet hor, men har vrt trofast, for han skal bli satt til rde over mange.

45.   For jeg har gitt deg prestedmmets nkler og kraft hvorved jeg gjengir alle ting og gjr alle ting kjent for deg nr tiden er inne.

46.   Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at alt du besegler p jorden, skal vre beseglet i himmelen, og alt du binder p jorden i mitt navn og ved mitt ord, sier Herren, skal vre evig bundet i himlene, og hvis du forlater noen deres synder p jorden, skal de vre evig forlatt i himlene, og hvis du fastholder noen deres synder p jorden, skal de vre fastholdt i himmelen.

47.   Og videre, sannelig sier jeg, enhver som du velsigner, vil jeg velsigne, og enhver som du forbanner, vil jeg forbanne, sier Herren, for jeg, Herren, er din Gud.

48.   Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener Joseph, at hva som helst du gir p jorden, og enhver som du gir noen til p jorden ved mitt ord og iflge min lov, skal motta velsignelser og min kraft og ikke hjemskes med forbannelser, sier Herren, og skal vre uten fordmmelse p jorden og i himmelen.

49.   For jeg er Herren din Gud og vil vre med deg, ja, inntil verdens ende og gjennom all evighet, for sannelig, jeg besegler p deg din opphyelse og bereder en trone for deg i min Faders rike med Abraham din far.

50.   Se, jeg har sett dine offer og vil tilgi alle dine synder, jeg har sett dine offer i lydighet mot det jeg har fortalt deg. G derfor, og jeg bereder en vei s du kan unnslippe slik jeg godtok at Abraham ofret da han skulle ofre sin snn Isak.

51.   Sannelig sier jeg deg: Et bud gir jeg til min tjenerinne Emma Smith - din hustru som jeg har gitt deg - at hun stiller seg avventende og ikke tar imot det som jeg befalte deg tilby henne, for dette gjorde jeg, sier Herren, for prve dere alle som jeg gjorde med Abraham, og for at jeg kunne kreve en ofring ved deres hnd ved pakt og ved offer.

52.   Og la min tjenerinne Emma Smith godta alle som er blitt gitt til min tjener Joseph og som er dydige og rene for meg, og de som ikke er rene og har sagt de var rene, skal bli delagt, sier Gud Herren.

53.   For jeg er Herren din Gud, og dere skal adlyde min rst, og jeg setter min tjener Joseph til rde over meget, for han har vrt tro over lite, og fra n av vil jeg styrke ham.

54.   Og jeg befaler min tjenerinne Emma Smith bli hos min tjener Joseph og holde seg til ham og ingen annen. Men hvis hun ikke er lydig mot denne befaling, skal hun bli delagt, sier Herren, for jeg er Herren din Gud og vil delegge henne hvis hun ikke adlyder min lov.

55.   Men hvis hun ikke vil adlyde denne befaling, da skal min tjener Joseph gjre alle ting for henne - ja, som han har sagt - og jeg vil velsigne ham og mangfoldiggjre ham og gi ham ett hundre fold i denne verden av fedre og mdre, brdre og sstre, hus og landomrder, hustruer og barn, og kroner med evige liv i de evige verdener.

56.   Og videre, sannelig sier jeg, la min tjenerinne tilgi min tjener Joseph hans overtredelser, og da vil hun bli tilgitt sine overtredelser som hun har begtt mot meg, og jeg, Herren din Gud, vil velsigne henne og mangfoldiggjre henne og gi henne fryd i hennes hjerte.

57.   Og videre sier jeg, la ikke min tjener Joseph avhende sin eiendom, s en fiende ikke kommer og delegger ham, for Satan forsker delegge, for jeg er Herren din Gud, og han er min tjener, og se, og gi akt, jeg er med ham som jeg var med Abraham, din far, ja, inntil hans opphyelse og herlighet.

58.   N, med hensyn til prestedmmets lov, er det mange ting som hrer til den.

59.   Sannelig, hvis en mann blir kalt av min Fader likesom Aron - ved min egen rst og ved hans rst som sendte meg - og jeg har begavet ham med nklene til dette prestedmmes myndighet, hvis han gjr noe i mitt navn og iflge min lov og ved mitt ord, begr han ingen synd, og jeg vil rettferdiggjre ham.

60.   La derfor ingen anklage min tjener Joseph, for jeg vil rettferdiggjre ham, for han skal gi det offer som jeg krever fra hans hnd for hans overtredelser, sier Herren deres Gud.

61.   Og videre, med hensyn til prestedmmets lov - hvis en mann ekter en jomfru og nsker ekte enda en, og den frste gir sitt samtykke - og hvis han ekter den annen og de er jomfruer og ikke har gitt et hytidelig lfte til noen annen mann - da er han rettferdiggjort, han kan ikke bedrive hor, for de er gitt til ham, for han kan ikke bedrive hor med det som tilhrer ham og ingen annen.

62.   Og om det blir gitt ham ti jomfruer ved denne lov, kan han ikke bedrive hor, for de tilhrer ham, og de er gitt til ham, derfor er han rettferdiggjort.

63.   Men hvis en eller annen av de ti jomfruer etter at hun er gift holder seg til en annen mann, har hun drevet hor og vil bli delagt - for de er gitt til ham for bli mange og oppfylle jorden iflge mitt bud og for innfri det lfte som ble gitt av min Fader fr verdens grunnvoll ble lagt og for deres opphyelse i de evige verdener, s de kan fde menneskenes sjeler, for p denne mten viderefres min Faders gjerning s han kan bli forherliget.

64.   Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann som har denne myndighets nkler, har en hustru, og han lrer henne mitt prestedmmes lov angende disse ting, da skal hun tro og tjene ham, ellers vil hun bli delagt, sier Herren deres Gud, for jeg vil delegge henne, for jeg vil forherlige mitt navn p alle dem som mottar og adlyder min lov.

65.   Derfor, hvis hun ikke mottar denne lov, skal det vre rett i mine yne for ham motta alt som jeg, Herren hans Gud, vil gi ham fordi hun ikke trodde og tjente ham iflge mitt ord, og da blir hun overtrederen, og han blir fritatt fra Saras lov, for Sara tjente Abraham iflge loven da jeg befalte Abraham ta Hagar til hustru.

66.   Og n, med hensyn til denne lov, sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg vil penbare mer for deg senere, la derfor dette vre tilstrekkelig p det nvrende tidspunkt. Se, jeg er Alfa og Omega. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 132
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige