AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 134
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin alminnelighet, enstemmig vedtatt under en hovedforsamling i Kirken avholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church 2:247-249). Foranledningen var et mte av Kirkens ledere som var sammenkalt for ta stilling til hva som skulle tas inn i frsteutgaven av Lre og pakter. Denne trosbekjennelsen fikk dengang flgende forord "For at vr tro med hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminnelighet ikke skal bli feiltolket eller misforsttt, har vi funnet det riktig til slutt i denne boken si vr mening om dette." (History of the Church 2:247).1-4: Myndighetene skulle srge for samvittighetsfrihet og religionsfrihet. 5-8: Alle mennesker skulle sttte sine myndigheter og skylder vise respekt og aktelse for loven. 9-10: Trossamfunn skulle ikke utve sivil myndighet. 11-12: Menneskene har rett til forsvare seg selv og sin eiendom.


1.   Vi tror at Gud har forordnet myndigheter til menneskets gavn og at han holder menneskene ansvarlig for hvordan de forholder seg til dem, bde ved gi og hndheve lover til samfunnets gavn og trygghet.

2.   Vi tror at intet styre kan best i fred uten at det blir vedtatt og opprettholdt lover som sikrer det enkelte menneske samvittighetsfrihet, retten til eie og forvalte eiendom og beskyttelse av liv.

3.   Vi tror at alle styreformer ndvendigvis m ha offentlige tjenestemenn og vrighetspersoner til hndheve landets lover, og at man ved folkets stemmegivning skulle ske etter og sttte dem som vil hndheve loven upartisk og rettferdig - i en republikk eller ved regentens vilje.

4.   Vi tror at religion er forordnet av Gud og at menneskene er ansvarlig overfor ham, og ham alene, for hvordan de praktiserer den, s lenge deres religise oppfatninger ikke frer til at de krenker andres rettigheter og friheter, men vi tror ikke at menneskelig lovgivning har rett til gripe inn og gi regler for gudsdyrkelse og binde menneskenes samvittighet eller fastsette former for offentlig eller privat andakt, at offentlige myndigheter skulle forebygge forbrytelser, men aldri kontrollere samvittigheten, skulle straffe lovbrudd, men aldri undertrykke sjelens frihet.

5.   Vi tror at alle mennesker er forpliktet til sttte og oppholde de myndigheter de lever under s lenge deres naturlige og umistelige rettigheter beskyttes av slike myndigheters lover, og at opprr og uroligheter ikke smmer seg for noen borger som er beskyttet p denne mten, og skulle straffes deretter, og at alle myndigheter har rett til vedta slike lover, som etter deres skjnn er best egnet til ivareta folks interesser samtidig som samvittighetsfriheten holdes hellig.

6.   Vi tror at enhver skylder vise respekt for regenter og vrighetspersoner som sdan i deres stilling - for dem som er satt til beskytte de uskyldige og straffe de skyldige - og at alle mennesker skylder vise respekt og aktelse for lovene, for uten dem ville fred og harmoni bli erstattet av lovlshet og frykt. Menneskenes lover er innstiftet i den uttrykkelig hensikt regulere vre interesser mennesker imellom, som enkeltpersoner og som nasjoner, og guddommelige lover gitt fra himmelen, gir regler i ndelige anliggender om tro og tilbedelse, og for begge deler er menneskene ansvarlig overfor sin skaper.

7.   Vi tror at regenter, stater og myndigheter har rett til og er forpliktet til vedta lover som beskytter alle borgeres adgang til fri religionsutvelse, men vi tror ikke at de i rettferdighetens navn har rett til frata borgerne denne rettighet eller legge bnd p deres meninger, s lenge de viser respekt og rbdighet for lovene og slike religise oppfatninger ikke rettferdiggjr opprr og sammensvergelse.

8.   Vi tror at nr en forbrytelse er begtt, skulle den straffes etter overtredelsens art, at mord, forrderi, plyndring, tyveri og alle former for brudd p den alminnelige ro og orden skulle straffes - i henhold til forbrytelsens karakter og den onde innvirkning den har p menneskene - av de lover som gjelder under den myndighet hvor overtredelsen er begtt, og i den offentlige ro og freds interesse skulle alle mennesker st frem og srge for at den blir straffet som overtrer gode lover.

9.   Vi tror ikke det er riktig blande religis innflytelse med offentlig forvaltning ved at ett trossamfunn begunstiges og et annet hemmes i sine ndelige rettigheter og medlemmene blir nektet individuelle rettigheter som borgere.

10.   Vi tror at alle trossamfunn har rett til ta sine medlemmers udisiplinerte oppfrsel i forhold til trossamfunnets regler og retningslinjer opp til behandling, forutsatt at slik behandling gjelder medlemskap og anseelse, men vi tror ikke noe trossamfunn har myndighet til forhre mennesker om retten til liv og eiendom, til ta fra dem denne verdens gods eller utsette dem for livsfare eller legemsbeskadigelse eller utsette dem for fysisk avstraffelse. De kan bare utelukke dem fra sitt samfunn og frata dem deres rettigheter som medlemmer.

11.   Vi tror at menneskene, skulle henvende seg til sivile domstoler for f erstatning for alle overgrep, all urettferdig behandling hvor personer er blitt mishandlet eller forulempet, eller eiendomsrett eller rykte er blitt krenket - nr det finnes lover som beskytter mot dette - men vi tror at alle mennesker har rett til forsvare seg selv, sine venner, sin eiendom og sine myndigheter mot ulovlige angrep og overgrep av enhver person nr det oppstr kritiske situasjoner hvor man ikke straks kan henvende seg til domstolene for f deres hjelp.

12.   Vi tror det er riktig forkynne evangeliet til jordens nasjoner og formane de rettferdige til redde seg fra verdens fordervelse, men vi tror ikke det er riktig befatte seg med treller eller forkynne evangeliet for dem eller dpe dem mot deres herrers vilje og nske, ei heller tror vi det er riktig ha noe med dem gjre eller bruke vr innflytelse for gjre dem misfornyd med deres stilling i livet og derved sette menneskers liv i fare - slik innblanding betrakter vi som ulovlig og urettferdig og farlig for freden under ethvert styre som tillater at mennesker holdes som slaver.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 134
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige