AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 136
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young ved Vinterkvarteret, Israels leir i Omaha-omrdet p vestbredden av elven Missouri i nrheten av Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Kirkens Historie i dagboksform], 14. januar 1847).1-16: Hvordan Israels leir skal organiseres p reisen vestover. 17-27: De hellige blir befalt etterleve en rekke normer i evangeliet. 28-33: De hellige skulle synge, danse, be og lre visdom. 34-42: Profeter sltt ihjel slik at de kan hedres og de ugudelige fordmmes.


1.   Herrens ord og vilje angende Israels leir p deres vandring mot vest.

2.   La alle som tilhrer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og de som reiser sammen med dem, organiseres i kompanier med en pakt og et lfte om holde alle Herren vr Guds bud og lover.

3.   La kompaniene organiseres med kapteiner over hundre, kapteiner over femti og kapteiner over ti, med en president og hans to rdgivere over dem under ledelse av De tolv apostler.

4.   Og dette skal vre vr pakt - at vi vil vandre i lydighet mot alle Herrens forordninger.

5.   La hvert kompani etter beste evne skaffe til veie alle trekkdyr, vogner, proviant, klr og annet ndvendig utstyr til reisen.

6.   Nr kompaniene er organisert, la dem av all sin styrke gjre forberedelser for dem som m vre tilbake.

7.   La hvert kompani med sine kapteiner og presidenter ta stilling til hvor mange som kan dra avgrde frstkommende vr, velg deretter ut et tilstrekkelig antall dyktige og kyndige menn som skal ta med seg trekkdyr, skorn og landbruksredskaper og reise i forveien for forberede vronn.

8.   La hvert kompani i forhold til sine midler ta seg av de fattige, enkene, de faderlse og familiene til dem som har sluttet seg til hren, s ropene fra enkene og de faderlse ikke stiger opp til Herrens rer mot dette folk.

9.   La hvert kompani berede hus og marker til dyrking av korn til dem som blir igjen denne gang, og dette er Herrens vilje angende sitt folk.

10.   La enhver mann bruke all sin innflytelse og alle sine midler til forflytte dette folk til det sted hvor Herren skal opprette en Sions stav.

11.   Og hvis dere gjr dette av et rent hjerte og i all trofasthet, skal dere bli velsignet, dere skal bli velsignet med deres storfe og med deres smfe og med deres marker og med deres hus og med deres familier.

12.   La mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow organisere et kompani.

13.   La mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff organisere et kompani.

14.   La mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith ogs organisere et kompani.

15.   Og utnevn presidenter og kapteiner for hundre og for femti og for ti.

16.   Og la mine tjenere som er blitt utpekt, dra ut og undervise de hellige om dette som er min vilje, s de kan vre rede til dra til et fredens land.

17.   Dra ut og gjr som jeg har sagt dere, og frykt ikke for dine fiender, for de skal ikke ha makt til stanse mitt verk.

18.   Sion skal bli forlst i min egen beleilige tid.

19.   Og om noen forsker fremheve seg selv og ikke sker mitt rd, skal han ikke ha noen makt, og hans tpelighet skal bli penbar.

20.   Sk - og hold alle lfter dere har gitt hverandre, og begjr ikke det som tilhrer din bror.

21.   Avst fra alt ondt, misbruk ikke Guds navn, for jeg er Herren deres Gud - ja, deres fedres Gud - Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

22.   Jeg er han som frte Israels barn ut av landet Egypt, og min arm er utstrakt i de siste dager for frelse mitt folk Israel.

23.   Slutt stride med hverandre, slutt tale ondt om hverandre.

24.   Avst fra drukkenskap, og la deres ord tjene til oppbygge hverandre.

25.   Hvis du lner av din neste, skal du betale tilbake det du har lnt, og hvis du ikke kan betale tilbake, g da straks og fortell det til din neste for at han ikke skal fordmme deg.

26.   Hvis du finner noe som din neste har mistet, skal du lete flittig inntil du kan levere det tilbake til ham.

27.   Du skal ta godt vare p alt du har, s du kan vre en klok forvalter, for det er Herren din Guds frie gave, og du er hans forvalter.

28.   Hvis du er glad, da pris Herren med sang, med musikk, med dans og med en bnn full av lovprisning og takksigelse.

29.   Hvis du er srgmodig, pkall Herren din Gud i oppriktighet s din sjel kan glede seg.

30.   Frykt ikke for dine fiender, for de er i mine hender, og jeg vil gjre med dem som jeg finner for godt.

31.   Mitt folk m prves i alle ting s de kan vre beredt til motta den herlighet jeg har for dem - ja, Sions herlighet - og den som ikke vil tle refselse, er ikke mitt rike verd.

32.   La den som er uvitende lre visdom ved ydmyke seg og pkalle Herren sin Gud for at hans yne kan bli pnet, s han kan se og hans rer pnet s han kan hre,

33.   for min nd er sendt ut i verden for opplyse de ydmyke og angrende og til de ugudeliges fordmmelse.

34.   Dine brdre har forkastet dere og deres vitnesbyrd, ja den nasjon som har drevet dere ut,

35.   og n kommer deres ulykkesdag - ja, dager med sorg likesom en kvinne i fdselsveer - og deres sorg skal bli stor hvis de ikke hastig omvender seg - ja, meget hastig.

36.   For de drepte profetene og dem som ble sendt til dem, og de har utgytt uskyldig blod som roper fra jorden mot dem.

37.   Derfor, undre dere ikke over disse ting, for dere er enn ikke rene, dere kan enn ikke tle min herlighet, men dere skal se den hvis dere er trofaste i holde alle mine ord som jeg har gitt dere - fra Adams til Abrahams dager, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostler, og fra Jesus og hans apostler til Joseph Smith som jeg kalte p ved mine engler - mine hjelpende tjenere - og ved min egen rst fra himlene for frembringe mitt verk,

38.   hvis grunnvoll han la og var trofast, og jeg tok ham til meg.

39.   Mange har undret seg over hans dd, men det var ndvendig at han beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod, s han kunne bli hedret og de ugudelige bli fordmt.

40.   Har jeg ikke befridd dere deres fiender jeg har etterlatt et vitne om mitt navn?

41.   N, derfor, lytt, O min kirkes folk, og dere eldster, lytt alle sammen, dere har mottatt mitt rike.

42.   Vr trofaste i holde alle mine bud for at ikke straffedommer skal komme over dere og deres tro svikte dere og deres fiender seire over dere. Og n, ikke mer for denne gang. Amen og amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 136
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige