AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 19
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars 1830 (History of the Church 1:72-74). I sin historie kaller profeten dette en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av ham som er Evig.1-3: Kristus har all makt. 4-5: Alle mennesker m omvende seg eller lide. 6-12: Evig straff er Guds straff. 13-20: Kristus led for alle s de kunne slippe lide hvis de ville omvende seg. 21-28: Forkynn omvendelsens evangelium. 29-41: Forkynn det glade budskap.


1.   Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren, ja, jeg er han, begynnelsen og enden, verdens Forlser.

2.   Jeg som har utfrt og fullendt Faderens vilje med meg, ham jeg tilhrer, har gjort dette s jeg kan legge alle ting under meg-

3.   bevare all makt, ogs til delegge Satan og hans gjerninger ved verdens ende og p den siste store dommens dag som jeg skal la komme over dens innbyggere, nr jeg skal dmme hvert menneske etter de gjerninger det har gjort.

4.   Og visselig m hvert menneske omvende seg eller lide, for jeg, Gud, er uendelig.

5.   Derfor tilbakekaller jeg ikke den dom jeg skal la utg, men det skal komme ve, grt, jammer og tenners gnidsel, ja, til dem som finnes p min venstre side.

6.   Likevel str det ikke skrevet at det ikke skal vre noen ende p denne pine, men det str skrevet uendelig pine.

7.   Videre str det skrevet evig fordmmelse, derfor er det tydeligere enn andre skrifter at det kan virke p menneskenes barns hjerter helt og holdent til mitt navns re.

8.   Derfor vil jeg forklare dette mysterium for dere, for det er hvelig for dere vite det, likesom for mine apostler.

9.   Jeg taler til dere som er utvalgt i disse ting, til alle som til en, for at dere kan g inn til min hvile.

10.   For se, hvilket stort mysterium er ikke Guds natur! For se, jeg er uendelig, og den straff som gis fra min hnd, er uendelig straff, for Uendelig er mitt navn. Derfor -

11.   Evig straff er Guds straff.

12.   Uendelig straff er Guds straff.

13.   Derfor befaler jeg deg omvende deg og holde de bud som du har mottatt ved min tjener Joseph Smith juniors hender i mitt navn.

14.   Og det er ved min allmektige kraft at du har mottatt dem.

15.   Derfor befaler jeg deg omvende deg. Omvend deg, ellers slr jeg deg med min munns ris og ved min vrede og ved min harme, og dine lidelser blir svre, hvor svre vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge bre vet du ikke.

16.   For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg.

17.   Men hvis de ikke vil omvende seg, m de lide likesom jeg.

18.   Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den strste av alle, til skjelve av smerte og til bl fra hver pore og lide, bde p legeme og nd, og nske at jeg ikke mtte drikke den bitre kalk, og vike tilbake -

19.   men re vre Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn.

20.   Derfor befaler jeg deg igjen omvende deg for at jeg ikke skal ydmyke deg med min allmektige kraft, og at du bekjenner dine synder for at du ikke skal lide disse straffedommer som jeg har omtalt og som du erfarte i en liten - ja, kun i den minste grad - da jeg trakk min nd tilbake.

21.   Og jeg befaler deg at du forkynner intet annet enn omvendelse, og ikke viser disse ting til verden fr jeg anser det for visdom.

22.   For de kan ikke tle kjtt n, men melk m de f, derfor m de ikke f vite disse ting, s de ikke forgr.

23.   Lr av meg, og lytt til mine ord, g frem i min nds saktmodighet, og du skal ha fred i meg.

24.   Jeg er Jesus Kristus, jeg kom iflge Faderens vilje, og jeg gjr hans vilje.

25.   Og videre befaler jeg deg at du ikke skal begjre din nestes hustru og heller ikke ske ta din nestes liv.

26.   Og videre befaler jeg deg at du ikke skal la ditt hjerte dvele ved din egen eiendom, men gi fritt av den til trykkingen av Mormons bok, som inneholder sannheten og Guds ord -

27.   som er mitt ord til hedningefolkene, s det snart kan komme til jdene, som lamanittene er en levning av, s de kan tro evangeliet og ikke vente at en Messias skal komme som allerede er kommet.

28.   Og videre befaler jeg deg at du skal be hyt svel som i ditt hjerte, ja, for verden svel som i lnndom, offentlig svel som i enerom.

29.   Og du skal forkynne det glade budskap, ja, forkynn det p fjellene og p ethvert hyt sted og blant alle mennesker du fr anledning til treffe.

30.   Og du skal gjre det i all ydmykhet, stole p meg og ikke gjengjelde spottere med spott.

31.   Og om dogmer skal du ikke tale, men du skal forkynne omvendelse, tro p Frelseren, og syndsforlatelse ved dp og ved ild, ja, ved den Hellige nd.

32.   Se, dette er en stor befaling, og den siste befaling jeg gir deg om denne sak, for dette skal vre tilstrekkelig i ditt daglige liv, ja, til ditt livs ende.

33.   Og ulykke skal du motta hvis du ikke gir akt p disse rd, ja, til deleggelse for deg selv og det du eier.

34.   Gi en del av din eiendom, en del av din jord og alt du ikke trenger til din families underhold.

35.   Betal gjelden du har stiftet hos boktrykkeren. Fri deg fra trelldom.

36.   Forlat ditt hus og hjem unntatt nr du nsker vre hos din familie.

37.   Og tal fritt til alle, ja, forkynn, forman, kunngjr sannheten med hy rst og med stor glede, og rop ut: Hosianna, hosianna, velsignet vre Herren Guds navn!

38.   Be alltid, og jeg vil utgyte min nd over deg, og stor skal din velsignelse vre, ja, mer enn om du skulle f jordens skatter og den fordervelse som flger med.

39.   Se, kan du lese dette uten fryde deg og opplfte ditt hjerte i glede?

40.   Eller vil du fremdeles lpe omkring som en blind veileder?

41.   Eller vil du vre ydmyk og saktmodig og vandre i visdom for meg? ja, kom til meg, din Frelser. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 19
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige