AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 2
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som n foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5-6. Se ogs kapitlene 27:9, 110:13-16 og 128:18.)1: Elijah vil penbare prestedmmet. 2-3: Fedrenes lfter plantes i barnas hjerter.


1.   Se, jeg vil penbare prestedmmet for dere ved profeten Elijahs hnd fr Herrens store og forferdelige dag kommer.

2.   Og han skal plante i barnas hjerter de lfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

3.   Var det ikke s, ville hele jorden bli lagt fullstendig de ved hans komme.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 2
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige