AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 21
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6, april 1830 (History of the Church 1:74-79). Denne penbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, p den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer seniors hjem. Seks menn, som tidligere var blitt dpt, deltok. Disse personer uttrykte enstemmig som sitt nske og sin beslutning organisere Kirken iflge Guds befaling (se kapittel 20). De vedtok ogs ved avstemning godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved hndspleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Etter ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender p hver enkelt for meddele dem Den Hellige nd og bekrefte hver isr som et medlem av Kirken.1-3: Joseph Smith kalles til vre en seer, oversetter, profet, apostel og eldste. 4-8: Hans ord vil veilede Sions sak. 9-12: De hellige vil tro p hans ord som han taler ved Trsteren.


1.   Se, det skal fres en opptegnelse blant dere, og i den skal du kalles en seer, en oversetter, en profet, en Jesu Kristi apostel, en eldste i kirken ved Gud Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi nde,

2.   inspirert av Den Hellige nd til legge dens grunnvoll og bygge den opp i den aller helligste tro.

3.   Denne kirke organisert og opprettet i det Herrens r atten hundre og tredve, i den fjerde mned og p den sjette dag i den mned som kalles april.

4.   Derfor skal dere, kirken, gi akt p alle de ord og befalinger som han skal gi dere etter hvert som han mottar dem og vandrer i all hellighet for meg,

5.   for hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tlmodighet og tro.

6.   For ved gjre disse ting skal helvetes porter ikke f makt over dere, ja, og Gud Herren vil drive mrkets makter bort fra dere og f himlene til ryste til deres gavn og til sitt navns re.

7.   For s sier Gud Herren: Ham har jeg inspirert til fremme Sions sak med stor kraft for det gode, og hans iver kjenner jeg, og hans bnner har jeg hrt.

8.   Ja, jeg har sett ham grte over Sion, og jeg vil se til at han ikke lenger srger over henne, for hans gledesdager er kommet, s hans synder er ham forlatt, og mine velsignelser hviler over hans gjerninger.

9.   For se, jeg vil velsigne alle som arbeider i min vingrd med en mektig velsignelse, og de skal tro p hans ord som er gitt ham gjennom meg ved Trsteren, som tilkjennegir at Jesus ble korsfestet av syndige mennesker for verdens synder, ja, til syndenes forlatelse for det snderknuste hjerte.

10.   Derfor er det ndvendig at han blir ordinert av deg, Oliver Cowdery, min apostel,

11.   og ved denne ordinans er du en eldste under hans hnd, da han for deg er den frste, s du kan vre en eldste i denne Kristi kirke som brer mitt navn,

12.   og den frste forkynner i denne kirke, for kirken og for verden, ja, til hedningefolkene, ja, og s sier Gud Herren, ja, til jdene ogs. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 21
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige