AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 27
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i august 1830 (History of the Church 1:106-108). Underforberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brd og vin, gikk Joseph utfor skaffe vin. Han ble mtt av et himmelsk sendebud og mottok denne penbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang, og resten i september samme r. Vann brukes n i stedet for vin nr nadverden forrettes i Kirken.1-4: Herren forklarer hva man skal spise og drikke nr man tar del i nadverden. 5-14: Kristus og hans tjenere fra alle evangelieutdelinger skal ta del i nadverden. 15-18: Ta Guds fulle rustning p.


1.   Lytt til Jesu Kristi rst, han som er deres Herre, deres Gud og deres Forlser, hvis ord er levende og kraftig.

2.   For se, jeg sier dere at det ikke er avgjrende hva dere spiser eller drikker nr dere tar del i nadverden, sfremt dere gjr det med yet fullt og helt vendt mot min re og minnes for Faderen mitt legeme som ble nedlagt for dere, og mitt blod som ble utgytt til deres synders forlatelse.

3.   Derfor gir jeg dere en befaling at dere ikke skal kjpe vin eller sterke drikker av deres fiender.

4.   Derfor skal dere ikke drikke noen vin uten at den er nylaget av dere selv, ja, i dette min Faders rike som skal bygges opp p jorden.

5.   Se, jeg har en vis hensikt med dette, derfor, undre dere ikke, for den time kommer da jeg vil drikke av vintreets frukt med dere p jorden, og med Moroni, som jeg har sendt til dere for penbare Mormons bok, som inneholder fylden av mitt evige evangelium, og til hvem jeg har overgitt nklene til Efraims stavs opptegnelse,

6.   og ogs med Elias til hvem jeg har overgitt nklene til gjenopprette alt det som er sagt om de siste dager ved alle de hellige profeters munn siden verdens begynnelse,

7.   og ogs med Johannes - snn av Sakarias, den Sakarias som han (Elias) beskte og ga det lfte at han skulle f en snn, og at hans navn skulle vre Johannes, og han skulle vre fylt med Elias nd -

8.   den Johannes som jeg sendte til dere, mine tjenere, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, for ordinere dere til det frste prestedmme som dere har mottatt, s dere kunne bli kalt og ordinert likesom Aron,

9.   og ogs med Elijah til hvem jeg har overgitt nklene til ha makt til vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene for at ikke hele jorden skal bli sltt med en forbannelse,

10.   og ogs med Josef og Jakob, lsak og Abraham, deres fedre, hos hvem lftene forblir,

11.   og ogs med Mikael, eller Adam, alles far, alles fyrste, den gamle av dager,

12.   og ogs med Peter og Jakob og Johannes som jeg sendte til dere - ved hvem jeg har ordinert dere og bekreftet dere til vre apostler og spesielle vitner om mitt navn og til ha nklene til deres tjenestegjerning og til de samme ting som jeg penbarte for dem,

13.   og til hvem jeg har overdratt nklene til mitt rike og en evangelieutdeling for siste gang og i tidenes fylde da jeg skal samle alle ting til fett, bde det som er i himmelen og det som er p jorden

14.   og ogs med alle dem som min Fader har gitt meg ut av verden.

15.   Derfor, opplft deres hjerter og fryd dere, og bind omkring deres lender og ta min fulle rustning p s dere kan motst den onde dag og bli stende etter ha gjort alt.

16.   St derfor, med deres lender a ombundet med sannhet, ifrt rettferdighetens brynje og deres ftter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir, som jeg har sendt mine engler for overgi til dere.

17.   Grip troens skjold hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler,

18.   og ta frelsens hjelm og min nds sverd - min nd vil jeg utgyte over dere, og mitt ord som jeg vil penbare til dere - og vr enige med hensyn til alt hva dere ber meg om, og st trofaste inntil jeg kommer, s skal dere bli tatt opp, for der jeg er, skal dere ogs vre. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 27
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige