AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 34
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830 (History of the Church 1:127-128). Bror Pratt var dengang 19 r gammel. Han hadde blitt omvendt og dpt da han seks uker tidligere for frste gang hrte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne penbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.1-4: De trofaste blir Guds snner gjennom forsoningen. 5-9: Evangeliets forkynnelse bereder veien for det annet komme. 10-12: Profeti kommer ved Den Hellige nds kraft.


1.   Min snn, Orson, lytt og hr og gi akt p det jeg, Gud Herren skal si til deg, ja, Jesus Kristus din Forlser,

2.   verdens lys og liv, et lys som skinner i mrket, og mrket fatter det ikke,

3.   som s har elsket verden at han ga sitt eget liv for at alle dem som ville tro, kunne bli Guds snner. Derfor er du min snn,

4.   og velsignet er du fordi du har trodd.

5.   Og mer velsignet er du fordi du er kalt av meg til forkynne mitt evangelium,

6.   til opplfte din rst som med lyden fra en basun, bde lenge og hyt og rope omvendelse til en vrang og fordervet generasjon og berede Herrens vei for hans annet komme.

7.   For se, sannelig, sannelig sier jeg deg, tiden er nr for hnden da jeg skal komme i skyen med kraft og stor herlighet.

8.   Og tiden for mitt komme skal vre en stor dag, for alle nasjoner skl skjelve.

9.   Men fr denne store dag kommer, skal solen bli formrket og mnen forvandles til blod, og stjernene skal nekte gi sitt skinn, og noen skal falle, og store deleggelser venter de ugudelige.

10.   Derfor, opplft din rst, og spar ikke, for Gud Herren har talt, derfor, profeter, og det skal bli gitt ved Den Hellige nds kraft.

11.   Og hvis du er trofast, se, jeg er med deg inntil jeg kommer. 12 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg kommer hastig. Jeg er din Herre og din Forlser, og slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 34
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige