AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 36
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i nrheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:131). (Se forordet til kapittel 35.) Profeten sa at Edward Partridge var et mnster p fromhet og en av Herrens store menn (History of the Church 1:128).1-3: Herren legger sin hnd p Edward Partridge ved Sidney Rigdons hnd. 4-8: Enhver som mottar evangeliet og prestedmmet, skal kalles til g ut og forkynne.


1.   S sier Gud Herren, Israels Mektige: Se, jeg sier til deg, min tjener Edward, at du er velsignet, og dine synder er deg forlatt, og du er kalt til forkynne mitt evangelium som med en basuns rst,

2.   og jeg vil legge min hnd p deg ved min tjener, Sidney Rigdons hnd, og du skal motta min nd, Den Hellige nd, ja, Trsteren, som skal lre deg rikets fredelige ting,

3.   og du skal forkynne det med hy rst og si: Hosianna, velsignet vre Den Aller Hyeste Guds navn.

4.   Og n, dette kall og bud, som angr alle mennesker, gir jeg deg,

5.   at alle som kommer til mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. og mottar dette kall og bud, skal bli ordinert og sendt ut for forkynne det evige evangelium for nasjonene,

6.   idet de roper omvendelse og sier: La dere frelse fra denne vrange generasjon, og kom ut av ilden idet dere til og med hater de klr som er besmittet av kjdet.

7.   Og dette bud skal bli gitt til min kirkes eldster, at enhver som vil motta det i hjertets oppriktighet, kan bli ordinert og sendt ut, ja, slik som jeg har sagt.

8.   Jeg er Jesus Kristus, Guds Snn. Bind derfor omkring deres lender, og jeg vil plutselig komme til mitt tempel. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 36
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige