AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 41
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831 (History of the Church 1:146-147). Kirkens gren i Kirtland var p denne tiden i rask vekst. Som forord til denne penbaringen skrev profeten: "Medlemmene strevde for gjre Guds vilje s langt de kjente den, men enkelte merkelige oppfatninger og falske nder hadde sneket seg inn blant dem ... [og] Herren ga flgende til Kirken" (History of the Church 1:146-147).1-3: Eldstene skal styre Kirken ved penbaringens nd. 4-6: Trofaste disipler vil motta og holde Herrens lov. 7-12: Edward Partridge utnevnes til biskop for Kirken.


1.   Lytt og hr, O mitt folk, sier Herren og deres Gud, dere som jeg finner behag i velsigne med den strste av alle velsignelser, dere som hrer meg. Og dere som ikke hrer meg, men som har bekjent mitt navn, vil jeg forbanne med den tyngste av alle forbannelser.

2.   Lytt, O min kirkes eldster som jeg har kalt, se, jeg gir dere en befaling at dere skal komme sammen for bli enige om mitt ord.

3.   Og ved troens bnn skal dere motta min lov, s dere kan vite hvordan dere skal styre min kirke og gjre alle ting riktig for meg.

4.   Og jeg vil rde over dere nr jeg kommer, og se, jeg kommer hastig, og dere skal se til at min lov blir holdt.

5.   Den som mottar min lov og holder den, han er min disippel, men den som sier han mottar den og ikke holder den, han er ikke min disippel og skal bli utsttt fra deres midte,

6.   for det smmer seg ikke at de ting som tilhrer rikets barn, skulle gis til dem som ikke er verdige, eller til hunder, eller at perler blir kastet for svin.

7.   Og videre smmer det seg at det blir bygget et hus til min tjener, Joseph Smith jr., hvor han kan bo og oversette.

8.   Og videre smmer det seg at min tjener, Sidney Rigdon, bor som det synes ham best, hvis han holder mine bud.

9.   Og videre, jeg har kalt min tjener, Edward Partridge, og jeg gir en befaling at han skal kalles ved kirkens stemme og ordineres til biskop for kirken, han skal forlate sin forretning og benytte all sin tid i kirkens tjeneste,

10.   for ta hnd om alle ting som skal bli anvist ham i mine lover nr jeg skal gi dem.

11.   Og dette fordi hans hjerte er rent for meg, for han er som Natanael i fordums tid, i ham er det intet svik.

12.   Disse ord er gitt til dere, og de er rene for meg. Derfor, vr p vakt og se til hvordan dere holder dem, for dere skal st til regnskap for dem p dommens dag. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 41
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige