AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 42
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 7831 (History of the Church 1:148-154). Den ble mottatt i nrvr av tolv eldster og for oppfylle et lfte Herren tidligere hadde gitt om at "loven" ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Profeten fastslr at denne penbaringen "utgjr Kirkens lov" (History of the Church 1:148).1-10: Eldstene blir kalt til forkynne evangeliet, dpe konvertitter og bygge opp Kirken. 11-12: De m kalles og ordineres, og skal forkynne evangeliets prinsipper som finnes i Skriftene. 13-17: De skal undervise og profetere ved ndens kraft. 18-29: De hellige blir befalt at de ikke skal sl ihjel, stjele, lyve, begjre, drive hor eller tale ondt om andre. 30-39: Lover som gjelder for innvielse av eiendom blir gitt. 40-42: Stolthet og dovenskap fordmmes. 43-52: De syke skal helbredes ved salving og ved tro. 53-60: Kirken styres ved Skriftene sont skal forkynnes for verden. 61-69: Stedet for det nye Jerusalem samt rikets mysterier vil bli penbart. 70-73: Innviet eiendom skal brukes til underhold for Kirkens embedsmenn. 74-93: Lover blir gitt som gjelder for hor i og utenfor ekteskap, drap, tyveri samt for bekjennelse av synder.


1.   Lytt, O min kirkes eldster som har forsamlet dere i mitt navn, som er Jesus Kristus, den levende Guds Snn, verdens Frelser, fordi dere tror p mitt navn og holder mine bud.

2.   Igjen sier jeg til dere: Lytt og hr, og adlyd den lov som jeg skal gi dere.

3.   For sannelig sier jeg, ettersom dere har kommet sammen slik jeg befalte dere, og er enige angende denne sak og har bedt til Faderen i mitt navn, s skal dere motta.

4.   Se, sannelig sier jeg dere, jeg gir dere denne frste befaling at dere skal g ut i mitt navn, hver og en av dere, unntatt mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon.

5.   Og jeg gir dem en befaling at de skal g ut en kort tid, og det skal bli gitt ved ndens kraft nr de skal vende tilbake.

6.   Og dere skal g ut to og to i mitt navn, og ved min nds kraft forkynne mitt evangelium ved at dere opplfter deres rst som med lyden fra en basun og forkynner mitt ord likesom Guds engler.

7.   Og dere skal g ut og dpe med vann idet dere sier: Omvend dere, omvend dere, for himmelens rike er for hnden.

8.   Og fra dette sted skal dere dra ut til de vestlige omrder, og i den grad dere finner dem som vil ta imot dere, skal dere bygge opp min kirke i hvert omrde,

9.   inntil den tid kommer da det skal bli penbart til dere fra det hye nr byen Det nye Jerusalem skal beredes, s dere kan bli samlet til ett og vre mitt folk, og jeg vil vre deres Gud.

10.   Og videre sier jeg dere at min tjener, Edward Partridge, skal forbli i det embede jeg har utpekt ham til. Og det skal skje at hvis han begr overtredelse, skal en annen bli utpekt i hans sted. Slik er det. Amen.

11.   Og videre sier jeg dere at det ikke skal bli gitt noen g ut og forkynne mitt evangelium eller bygge opp min kirke uten at han er ordinert av en som har myndighet, og som kirken vet har myndighet og er blitt behrig ordinert av kirkens ledere.

12.   Og videre skal denne kirkes eldster, prester og lrere undervise i mitt evangeliums prinsipper som er i Bibelen og i Mormons bok, hvor evangeliet finnes i sin fylde.

13.   Og de skal akte vel p paktene og kirkens artikler og flge dem, og de skal vre deres lrdommer slik de skal bli veiledet av nden.

14.   Og nden skal bli gitt dere ved troens bnn, og hvis dere ikke mottar nden, skal dere ikke undervise.

15.   Og alt dette skal dere akte vel p gjre slik jeg har befalt dere angende deres undervisning, inntil fylden av mine skrifter er gitt.

16.   Og nr dere opplfter deres rst ved Trsteren, skal dere tale og profetere som det synes meg best,

17.   for se, Trsteren vet alle ting og vitner om Faderen og om Snnen.

18.   Og n, se, jeg taler til kirken. Du skal ikke sl ihjel, og den som slr ihjel, skal ikke f tilgivelse hverken i denne verden eller i den verden som kommer.

19.   Og igjen sier jeg: Du skal ikke sl ihjel, for den som slr ihjel, skal d.

20.   Du skal ikke stjele, for den som stjeler og ikke vil omvende seg, skal bli utsttt.

21.   Du skal ikke lyve, den som lyver og ikke vil omvende seg, skal bli utsttt.

22.   Du skal elske din hustru av hele ditt hjerte og holde deg til henne og ingen annen.

23.   Og den som ser p en kvinne for begjre henne, skal fornekte troen og skal ikke ha nden, og hvis han ikke omvender seg, skal han bli utsttt.

24.   Du skal ikke drive hor, for den som driver hor og ikke omvender seg, skal bli utsttt.

25.   Men den som har drevet hor og omvender seg av hele sitt hjerte og avstr fra det og ikke gjr det mer, skal du tilgi,

26.   men hvis han gjr det igjen, skal han ikke tilgis, men skal bli utsttt.

27.   Du skal ikke tale ondt om din neste eller skade ham p noen mte.

28.   Du vet at mine lover om disse ting er gitt i mine skrifter; den som synder og ikke omvender seg, skal bli utsttt.

29.   Dersom du elsker meg, skal du tjene meg og holde alle mine bud.

30.   Og se, du vil huske de fattige og innvie din eiendom, det du har dele med dem, til deres underhold, med en pakt og med et skjte som ikke kan oppheves.

31.   Og nr dere deler deres midler med de fattige, gjr dere det mot meg, og de skal legges frem for min kirkes biskop og hans rdgivere, to eldster eller hyprester han skal kalle eller har kalt og beskikket til dette forml.

32.   Og det skal skje at etter at de er lagt frem for min kirkes biskop, og etter at han har mottatt disse bevisene p innvielsen av eiendom til min kirke s de i overensstemmelse med mine bud ikke kan fratas kirken igjen, skal enhver holdes ansvarlig for meg og vre en forvalter over sin egen eiendom, eller det han har mottatt ved innvielse, s mye som er tilstrekkelig for ham selv og hans familie.

33.   Og videre, hvis det finnes eiendommer p kirkens hender eller blant enkeltmennesker i den, mer enn det som er ndvendig for deres underhold etter denne frste innvielse, skal denne overskytende del innvies til biskopen, den skal oppbevares og fra tid til annen fordeles blant dem som intet har, slik at enhver som har et behov, kan bli rikelig forsynt og motta i henhold til sine behov.

34.   Derfor skal den overskytende del oppbevares i mitt lagerhus - for bli fordelt blant de fattige og trengende ettersom det blir bestemt av kirkens hyrd og av biskopen og hans rd -

35.   og for kjpe jord til nytte for kirkens medlemmer, bygge hus for tilbedelse, og bygge opp det nye Jerusalem som heretter skal bli penbart,

36.   s min pakts folk kan vre samlet til ett p den dag da jeg skal komme til mitt tempel. Og dette gjr jeg for mitt folks frelse.

37.   Og det skal skje at den som synder og ikke omvender seg, skal utsttes av kirken og skal ikke f tilbake det som han har innviet til de fattige og trengende i min kirke, eller med andre ord, til meg.

38.   For det dere gjr mot den minste av disse, det gjr dere mot meg.

39.   For det skal skje at det jeg talte ved mine profeters munn, skal oppfylles, for jeg vil innvie rikdommen blant dem som tar imot mitt evangelium blant hedningefolkene, til de fattige av mitt folk som er av Israels hus.

40.   Og videre, du skal ikke vre stolt i ditt hjerte, la alle dine klr vre enkle, og deres skjnnhet skal vre skjnnheten ved dine egne henders arbeid.

41.   Og la alle ting gjres i renhet for meg.

42.   Du skal ikke vre doven, for den som er doven, skal ikke ete arbeiderens brd eller slite hans klr.

43.   Og de iblant dere som er a syke og ikke har tro til bli helbredet, men tror, skal pleies med all omhu, med urter og mild fde, men ikke ved en fiendes hnd.

44.   Og kirkens eldster, to eller flere, skal tilkalles, og skal be for dem og legge sine hender p dem i mitt navn, og hvis de dr, s dr de i meg, og hvis de lever, s lever de i meg.

45.   Dere skal leve sammen i kjrlighet s dere grter over tapet av dem som dr, og srlig over dem som ikke har noe hp om en herlig oppstandelse.

46.   Og det skal skje at de som dr i meg, ikke skal smake dden, for den skal vre st for dem,

47.   og ve dem som ikke dr i meg, for deres dd er bitter.

48.   Og videre, det skal skje at den som har tro p meg til bli helbredet og ikke er bestemt til d, skal bli helbredet.

49.   Den som har tro til se, skal se.

50.   Den som har tro til hre, skal hre.

51.   Den lamme som har tro til lpe, skal lpe.

52.   Og de som ikke har tro til gjre disse ting, men tror p meg, har kraft til bli mine snner, og hvis de ikke bryter mine lover, skal du bre deres skrpeligheter.

53.   Du skal forbli i din stilling som forvalter.

54.   Du skal ikke ta din brors klr, du skal betale for det du mottar av din bror.

55.   Og hvis du skaffer deg mer enn du trenger til ditt underhold, skal du gi det til mitt lagerhus s alle ting kan gjres i henhold til det som jeg har sagt.

56.   Du skal be, og mine skrifter skal bli gitt slik jeg har fastsatt, og de skal oppbevares i sikkerhet.

57.   Og det er tjenlig at du ikke omtaler dem og ikke underviser i dem fr dere har mottatt dem i sin helhet.

58.   Og jeg gir dere et bud at dere da skal undervise i dem til alle mennesker, for de skal bli undervist til alle nasjoner, slekter, tungeml og folk.

59.   Du skal akseptere det du har mottatt, og som er blitt gitt til deg i mine skrifter, som en lov, og det skal vre min lov som skal styre min kirke.

60.   Og den som gjr iflge disse ting, skal bli frelst, men den som ikke gjr det, skal bli fordmt hvis han fortsetter slik.

61.   Hvis du ber, skal du motta penbaring p penbaring, kunnskap p kunnskap, s du kan kjenne mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv.

62.   Du skal be, og i min egen beleilige tid skal det penbares for deg hvor det nye Jerusalem skal bygges.

63.   Og se, det skal skje at mine tjenere skal sendes ut til st og til vest, til nord og til syd.

64.   Men la n ogs han som reiser mot st, lre dem som kommer til omvendelse flykte mot vest, og dette p grunn av det som skal komme over jorden og p grunn av hemmelige forbund.

65.   Se, du skal overholde alle disse ting, og stor skal din lnn vre, for dere er det gitt kjenne rikets mysterier, men verden er det ikke gitt kjenne dem.

66.   Dere skal overholde lovene som dere har mottatt og vre trofaste.

67.   Og dere skal heretter motta kirkens pakter som skal vre tilstrekkelige til grunnfeste dere, bde her og i det nye Jerusalem.

68.   Derfor la den som mangler a visdom, be til meg, og jeg vil gi ham rikelig og ikke bebreide ham.

69.   Opplft deres hjerter og fryd dere, for til dere er riket gitt, eller med andre ord, nklene til kirken. Slik er det. Amen.

70.   Prestene og lrerne skal ha sin forvaltning likesom medlemmene.

71.   Og de eldster eller hyprester som er kalt til bist biskopen som rdgivere i alle ting, skal motta underhold til sine familier fra den eiendom som er innviet til biskopen til de fattiges ve og vel og til de andre fr nevnte forml,

72.   eller de skal motta en rettferdig godtgjrelse for alle sine tjenester, enten en forvaltning eller noe annet som mtte passe bedre slik det blir bestemt av rdgiverne og biskopen.

73.   Og biskopen skal ogs motta sitt underhold eller en rettferdig godtgjrelse for alle sine tjenester i kirken.

74.   Se, sannelig sier jeg dere, at hver den som har skilt seg fra sin ektefelle p grunn av hor, eller med andre ord, hvis de bekjenner for dere i all hjertets ydmykhet at s er tilfelle, skal dere ikke utelukke dem,

75.   men hvis dere finner ut at noen har forlatt sin ektefelle for drive hor, og de selv er bebreide og deres ektefelle lever, skal de utelukkes.

76.   Og videre sier jeg dere at dere skal vre rvkne og forsiktige og underske med all omhu, s dere ikke tar noen slike inn blant dere hvis de er gift,

77.   og hvis de ikke er gift, skal de omvende seg fra alle sine synder, ellers skal dere ikke ta imot dem.

78.   Og videre skal enhver person som tilhrer denne Kristi kirke, akte vel p holde alle kirkens bud og pakter.

79.   Og det skal skje at hvis noen blant dere slr ihjel, skal de overlates til myndighetene og bli behandlet i henhold til landets lov, for husk at det er ingen tilgivelse, men det skal bevises iflge landets lov.

80.   Og hvis en mann eller kvinne driver hor, skal han eller hun fremstilles for to eller flere av kirkens eldster, og hvert ord skal stadfestes mot ham eller henne ved to vitner fra kirken, og ikke fra fienden, men er det flere enn to vitner desto bedre.

81.   Men han eller hun skal dmmes ved to vitners utsagn, og eldstene skal legge saken frem for kirken, og kirken skal lfte sine hender mot ham eller henne s de kan bli behandlet i henhold til Guds lov.

82.   Og hvis det er mulig, er det ndvendig at biskopen ogs er tilstede.

83.   Og sledes skal dere behandle alle saker som blir lagt frem for dere.

84.   Og hvis en mann eller kvinne begr ran, skal han eller hun overlates til landets lov.

85.   Og hvis han eller hun stjeler, skal han eller hun overlates til landets lov.

86.   Og hvis han eller hun lyver, skal han eller hun overlates til landets lov.

87.   Og hvis han eller hun begr noen misgjerning, skal han eller hun overlates til loven - ja, til Guds lov.

88.   Og hvis din bror eller sster synder mot deg, skal du ta det opp med ham eller henne alene, og hvis han eller hun tilstr, skal du la deg forsone.

89.   Og hvis han eller hun ikke tilstr, skal du overlate ham eller henne til kirken, ikke til medlemmene, men til eldstene, og dette skal finne sted i et mte, men ikke for verden.

90.   Og hvis din bror eller sster synder mot mange, skal han eller hun refses i manges phr.

91.   Og hvis noen synder penlyst, skal han eller hun irettesettes penlyst s han eller hun kan skamme seg, og hvis han eller hun ikke tilstr, skal han eller hun overlates til Guds lov.

92.   Og hvis noen synder i lnndom, skal han eller hun irettesettes i lnndom for at han eller hun kan f anledning til tilst i lnndom for ham eller henne som han eller hun har syndet mot, og for Gud, s kirken ikke skal tale nedsettende om ham eller henne.

93.   Og sledes skal dere handle i alle ting.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 42
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige