AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 52
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church 1:175-179). En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og ble avsluttet den 6. juni. Under denne konferansen ble de frste ordinasjoner til hyprest utfrt, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske nder ble oppdaget og refset.1-2: Neste konferanse skal avholdes i Missouri. 3-8: Bestemte eldster fr i oppdrag reise sammen. 9-11: Eldstene skal undervise i det som apostler og profeter har skrevet. 12-21: De som blir opplyst av nden, frembringer lovprisningens og visdommens frukter. 22-44: En rekke eldster blir utpekt til forkynne evangeliet mens de er underveis til konferansen i Missouri.


1.   Se, s sier Herren til de eldster han har kalt og utvalgt i disse siste dager ved sin nds rst:

2.   Jeg, Herren, vil tilkjennegi for dere hva jeg vil dere skal gjre fra n av og frem til neste konferanse, som skal avholdes i Missouri, i det landomrde jeg vil innvie til mitt folk som er en levning av Jakob, og de som er arvinger iflge pakten.

3.   Derfor, sannelig sier jeg dere, la mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, ta fatt p sin reise s snart de har gjort forberedelser til reisen til Missouris land og kan forlate sine hjem.

4.   Og hvis de er trofaste mot meg, skal det gjres kjent for dem hva de skal gjre.

5.   Og hvis de er trofaste, skal ogs deres alles arveland gjres kjent for dem.

6.   Men hvis de ikke er trofaste, skal de bli avskret, ja, som jeg vil, og som det synes meg best.

7.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Lyman Wight, og min tjener, John Corrill, reise hurtig,

8.   og la ogs min tjener, John Murdock, og min tjener, Hyrum Smith, reise til samme sted, og legge veien om Detroit.

9.   Og la dem reise derfra og forkynne ordet underveis og ikke si noe annet enn det som profeter og apostler har skrevet og det som lres dem av Trsteren gjennom troens bnn.

10.   La dem dra ut to og to, og la dem forkynne slik i alle forsamlinger underveis, dpe i vann, og ved hndspleggelse ved vannets bredd.

11.   For s sier Herren: I hast vil jeg utfre min gjerning i rettferdighet, for de dager kommer da jeg vil fre dommen frem til seier.

12.   Og la min tjener, Lyman Wight, ta seg i vare, for Satan nsker sikte ham som agner.

13.   Og se, den som er trofast, skal bli satt til rde over meget.

14.   Og videre vil jeg gi dere et mnster i alle ting, s dere ikke blir frt vill, for Satan er p ferde rundt omkring i landet og er iferd med forfre nasjonene.

15.   Derfor, den som ber og har en angrende nd, ham vil jeg motta hvis han adlyder mine ordinanser.

16.   Den som taler med en angrende nd og bruker et saktmodig og oppbyggende sprk, han er av Gud hvis han adlyder mine ordinanser.

17.   Og videre, den som skjelver under min makt, skal gjres sterk og skal frembringe lovprisningens og visdommens frukter i henhold til de penbaringer og sannheter jeg har gitt dere.

18.   Og videre, den som lar seg overvinne og ikke brer frukt etter dette mnster, er ikke av meg.

19.   Derfor, etter dette mnster skal dere under enhver omstendighet kjenne ndene under himmelen.

20.   Og de dager er kommet da menneskene skal f i henhold til sin tro.

21.   Se, denne befaling er gitt til alle de eldster som jeg har utvalgt.

22.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Thomas B. Marsh og min tjener Ezra Thayre ogs dra avgrde til samme sted og forkynne ordet underveis.

23.   Og videre, la min tjener Isaac Morley og min tjener Ezra Booth ogs begi seg p reise til samme sted og forkynne ordet underveis.

24.   Og videre, la mine tjenere Edward Partridge og Martin Harris reise sammen med mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr.

25.   La mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock ogs dra avgrde til samme sted og forkynne underveis.

26.   Og la mine tjenere Parley P. Pratt og Orson Pratt ogs dra avgrde til samme sted og forkynne underveis.

27.   Og la mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Carter ogs dra avgrde til samme sted og forkynne underveis.

28.   Og la mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott ogs dra avgrde.

29.   La mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin ogs dra avgrde.

30.   La mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith ogs dra avgrde.

31.   La mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter ogs dra avgrde.

32.   Og la mine tjenere Newel Knight og Selah J. Griffin begge bli ordinert og dra avgrde.

33.   Ja, sannelig sier jeg, la alle disse dra avgrde til samme sted, men flge forskjellige reiseruter. Den ene skal ikke bygge p en annens grunnvoll og heller ikke flge i en annens fotspor.

34.   Den som er trofast, skal bli bevart og velsignet med rike frukter.

35.   Og videre sier jeg dere: la mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey dra avgrde til de stlige omrder.

36.   La dem arbeide sammen med sine familier og ikke forkynne noe annet enn det som er av profeter og apostler, det de har sett og hrt og med sikkerhet tror, s profetiene kan bli oppfylt.

37.   P grunn av overtredelse la det som ble gitt til Heman Basset, bli tatt fra ham og bli gitt til Simonds Ryder.

38.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la Jared Carter ordineres til prest, og la George James ogs ordineres til prest.

39.   La de vrige eldster vke over menighetene og forkynne ordet i omrdene rundt omkring og la dem arbeide med sine egne hender, s det ikke blir praktisert hverken avgudsdyrkelse eller ugudelighet.

40.   Og kom ihu, i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende, for den som ikke gjr disse ting, er ikke min disippel.

41.   Og videre, la mine tjenere Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Edward Partridge ta med seg en skriftlig anbefaling fra kirken. Og la det bli skaffet til veie en slik til min tjener Oliver Cowdery.

42.   Og sledes, ja, som jeg har sagt, hvis dere er trofaste, skal dere bli samlet s dere kan fryde dere i Missouris land, som er deres arveland, men som n er i deres fienders hender.

43.   Men se, jeg, Herren, vil bygge byen hastig nr tiden er inne, og vil krone de trofaste med glede og med fryd.

44.   Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Snn, og jeg vil lfte dem opp p den ytterste dag. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 52
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige