AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 55
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Willaim W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184-186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten skte opplysninger orn ham av Herren.1-3: W. W. Phelps er kalt og utvalgt til bli dpt, ordinert til eldste og til forkynne evangeliet. 4: Han skal ogs skrive bker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5-6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.


1.   Se, s sier Herren til deg, min tjener William-ja, hele jordens Herre - du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt dpt i vann, og hvis du gjr det med yet fullt og helt vendt mot min re, skal du f forlatelse for dine synder og motta Den Hellige nd ved hndspleggelse,

2.   og s skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til vre en eldste i denne kirke, til forkynne omvendelse og syndenes forlatelse ved dp i Jesu Kristi den levende Guds Snns navn.

3.   Og enhver som du legger dine hender p, og hvis de er angrende for mitt syn, skal du ha kraft til gi Den Hellige nd.

4.   Og videre skal du utpekes til hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med trykke, velge ut og skrive bker for kirkens skoler for at ogs sm barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

5.   Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, s du kan bli bosatt i ditt arveland og utfre dette arbeidet.

6.   Og videre la ogs min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det vrige skal gjres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 55
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige