AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 59
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church 1:196-201). Fr nedtegnelsen av denne penbaringen gir profeten en beskrivelse av Sions land hvor folket da var forsamlet. Landomrdet ble innviet slik Herren hadde befalt, og likeledes tomten hvor det fremtidige tempel skulle ligge. Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion.1-4: De trofaste hellige i Sion vil bli velsignet. 5-8: De skal elske og tjene Herren og holde hans bud. 9-19: Ved holde Herrens dag hellig blir de hellige velsignet bde timelig og ndelig. 20-24: De rettferdige fr lfte omfred i denne verden og evig liv i den kommende verden.


1.   Se, velsignet er de, sier Herren, som er kommet opp til dette land med yet fullt og helt vendt mot min re, i overensstemmelse med mine befalinger.

2.   For de som lever, skal arve jorden, og de som dr, skal hvile fra sitt arbeide, og deres gjerninger skal flge dem, og de skal motta en krone i min Faders boliger som jeg har beredt for dem.

3.   Ja, velsignet er de hvis ftter str p Sions land og som har vrt lydige mot mitt evangelium, for de skal motta jordens gode ting som lnn, og den skal gi sin grde i rikt monn.

4.   Og de skal ogs bli kronet med velsignelser fra det hye, ja, og ikke med f bud, og med penbaringer nr tiden er inne, de som er trofaste og flittige for meg.

5.   Derfor gir jeg dem et bud som sier: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din makt, sinn og styrke, og i Jesu Kristi navn skal du tjene ham.

6.   Du skal elske din neste som deg selv. Du skal ikke stjele, heller ikke drive hor eller sl ihjel eller gjre noe lignende.

7.   Du skal takke Herren din Gud i alle ting.

8.   Du skal gi Herren din Gud et offer i rettferdighet, ja, et snderknust hjerte og en angrende nd.

9.   Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du g til bnnens hus og ofre dine sakramenter p min, hellige dag,

10.   for sannelig, dette er en dag som er gitt dere til hvile fra deres arbeide og til vie deres andakt til Den Aller Hyeste.

11.   Ikke desto mindre skal dine lfter bli gitt i rettferdighet alle dager og til alle tider.

12.   Men husk at p denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og dine sakramenter til Den Aller Hyeste og bekjenne dine synder for dine brdre og for Herren.

13.   Og p denne dag skal du ikke gjre noen andre ting enn tilberede din mat i hjertets ydmykhet og i all enkelhet for at din faste kan vre fullkommen, eller med andre ord, for at din glede kan vre fullkommen.

14.   Sannelig, dette er faste og bnn, eller med andre ord, glede og bnn.

15.   Og i den grad dere gjr dette med takksigelse, med glade hjerter og blidt syn - ikke med mye latter, for det er synd - men med et frydefullt hjerte og blidt syn -

16.   sannelig sier jeg, at i den grad dere gjr dette, skal jordens fylde vre deres, dyrene p marken, fuglene i luften og det som ferdes i trrne og beveger seg p jorden,

17.   ja, urtene og de gode ting som kommer av jorden, enten til mat eller klr, til hus eller lve, til frukthaver, haver eller vingrder,

18.   ja, alt som kommer av jorden i sin egen rstid, er skapt for vre til gavn for mennesket og for brukes av mennesket - bde for behage yet og glede hjertet,

19.   ja, til mat og klr, til smak og lukt, til styrke legemet og opplive sjelen.

20.   Og det behager Gud at han har gitt alt dette til mennesket; for i denne hensikt ble de skapt, for brukes med mte, ikke med overddighet og heller ikke ved tvang.

21.   Og ved intet krenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent, enn mot dem som ikke anerkjenner hans hnd i alle ting og ikke holder hans bud.

22.   Se, dette er i henhold til loven og profetene, besvr meg derfor ikke mer med denne sak.

23.   Men lr at den som gjr rettferdige gjerninger, skal f sin lnn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.

24.   Jeg, Herren, har talt det, og nden brer vitnesbyrd om det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 59
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige