AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 61
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith p bredden av elven Missouri ved McIlwaines Bend, den 12. august 1831 (History of the Church 1:202-205). P tilbakeveien til Kirtland hadde profeten og ti eldster reist nedover elven Missouri i kanoer. I reisens tredje dag opplevde de mange farer. I et syn ved hylys da,, s eldste William W. Phelps deleggeren fare med kraft over vannets overflate.1-12: Herren har bestetitt at rnange utryddelser vil finne sted p vannene. 13-22: Vannene ble forbannet av Johannes, og deleggeren farer over vannets overflate. 23-29: Noen har makt til befale over vannene. 30-35: Eldstene skal reise to og to og forkynne evangeliet. 36-39: De skal forberede seg til Menneskesnnens komme.


1.   Se, og lytt til hans rst som har all makt, som er fra evighet til evighet, ja, Alfa og Omega, begynnelsen og enden.

2.   Se, sannelig, s sier Herren til dere, O min kirkes eldster, som er forsamlet p dette sted og hvis synder n er dere tilgitt, for jeg, Herren, tilgir synder og er barmhjertig mot dem som bekjenner sine synder med ydmykt hjerte,

3.   men sannelig sier jeg dere at det er ikke ndvendig for hele denne gruppen av mine eldster reise i all hast p vannene mens innbyggerne p begge sider gr til grunne i vantro.

4.   Likevel tillot jeg det for at dere kunne bre vitnesbyrd. Se, det er mange farer p vannene, og srlig heretter,

5.   for jeg, Herren, har i min vrede fastsatt at mange utryddelser vil finne sted p vannene, ja, og srlig p disse vann.

6.   Likevel, alt kjd er i min hnd, og den som er trofast blant dere, skal ikke omkomme p vannene.

7.   Derfor er det ndvendig at min tjener Sidney Gilbert og min tjener William W. Phelps skynder seg med sin oppgave og misjon.

8.   Likevel kunne jeg ikke la dere skille lag fr dere var blitt refset for alle deres synder, s dere kunne vre ett og ikke omkomme i ugudelighet,

9.   men n, sannelig sier jeg, det er ndvendig at dere skiller lag. La derfor mine tjenere Sidney Gilbert og William W. Phelps slutte seg til sin tidligere gruppe og la dem reise i all hast, s de kan utfre sin misjon, og ved tro skal de seire.

10.   Og i den grad de er trofaste, skal de bli bevart, og jeg, Herren, vil vre med dem.

11.   Og la de andre ta med seg de klr de trenger.

12.   La min tjener Sidney Gilbert ta med seg det som ikke trengs, slik dere blir enige om.

13.   Og n, se, til deres gavn ga jeg dere et bud om disse ting, og jeg, Herren, vil samtale med dere som jeg gjorde med menneskene i fordums dager.

14.   Se, i begynnelsen velsignet jeg, Herren, vannene, men i de siste dager forbannet jeg vannene ved min tjener Johannes munn.

15.   Derfor vil de dager komme da intet kjd skal ferdes trygt p vannene.

16.   Og det skal bli sagt i de dager som kommer, at ingen andre skal kunne reise p vannene til Sions land enn de oppriktige av hjertet.

17.   Og som jeg, Herren, i begynnelsen forbannet landet, likeledes har jeg i de siste dager velsignet det, i dets tid, til nytte for mine hellige, s de kunne nyte av dets fedme.

18.   Og n gir jeg dere et bud, det som jeg sier til en, det sier jeg til alle, at dere p forhnd skal advare deres brdre med hensyn til disse vann, s de ikke ferdes p dem, for at deres tro ikke skal svikte og de blir fanget i snarer.

19.   Jeg, Herren, har bestemt det, og deleggeren farer over vannene, og jeg tilbakekaller ikke beslutningen.

20.   Jeg, Herren, var vred p dere i gr, men i dag er min vrede vendt bort.

21.   Derfor, la de som jeg har omtalt og som i all hast skulle begi seg p reisen - igjen sier jeg dere, la dem i all hast begi seg p reisen.

22.   Og det spiller ingen rolle for meg, forutsatt at de etter en liten stund utfrer sin oppgave, om de reiser til lands eller til vanns, la det skje slik det senere blir tilkjennegitt for dem iflge deres dmmekraft.

23.   Og n, videre, med hensyn til mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, la dem ikke igjen ferdes p vannene, medmindre det er p kanalen nr de reiser til sine hjem, eller med andre ord, de skal ikke reise p vannene uten at det skjer p kanalen.

24.   Se, jeg, Herren, har anvist en vei for mine helliges reise, og se, dette er veien, at nr de forlater kanalen, skal de reise over land hvis de blir befalt reise og dra opp til Sions land.

25.   Og de skal gjre likesom Israels barn, sl opp sine telt underveis.

26.   Og se, denne befaling skal dere gi til alle deres brdre.

27.   Ikke desto mindre, den som har ftt makt til befale over vannene, til ham er det gitt ved nden kjenne alle hans veier,

28.   derfor, la ham gjre som den levende Guds nd befaler ham og reise til lands eller vanns ettersom det heretter er opp til meg befale.

29.   Og dere er vist en kurs for de hellige, eller hvilken vei de hellige av Herrens leir skal reise.

30.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at mine tjenere, Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, skal ikke opplate sin munn i de ugudeliges forsamlinger fr de kommer til Cincinnati,

31.   og p dette sted skal de opplfte sin rst til Gud mot dette folk, ja, til ham hvis vrede er opptent mot deres ugudelighet, et folk som snart er modent for deleggelse.

32.   Og la dem derfra reise til sine brdres forsamlinger, for deres arbeide trengs n mer blant dem enn i de ugudeliges forsamlinger.

33.   Og n, nr det gjelder de andre, la dem reise og forkynne ordet i de ugudeliges forsamlinger, slik det er gitt.

34.   Og i den grad de gjr dette, skal de holde sine klr rene og vre plettfrie for meg.

35.   Og la dem reise sammen, eller to og to som det synes dem best, men min tjener Reynolds Cahoon og min tjener Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, skal ikke skille lag fr de vender tilbake til sine hjem, og dette i en for meg vis hensikt.

36.   Og n, sannelig sier jeg dere, og det jeg sier til en, sier jeg til alle, vr ved godt mot, mine barn, for jeg er midt iblant dere, og jeg har ikke forlatt dere,

37.   og i den grad dere har ydmyket dere for meg, er rikets velsignelser deres.

38.   Bind omkring deres lender og vr rvkne og sindige, idet dere ser frem til Menneskesnnens komme, for han kommer i en time dere ikke tenker.

39.   Be alltid om ikke komme i fristelse, s dere kan utholde dagen for hans komme, enten i liv eller dd. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 61
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige