AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 67
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i novernber 1831 (History of the Church 1:224-225). Anledningen var en spesiell konferanse hvor man vurderte utgi de penbaringer som allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). Det ble bestemt at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle ta manuskriptene til penbaringene med seg til Independence, hvor W. W. Phelps skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok). Mange av brdrene bar sine hytidelige vitnesbyrd om at de penbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe som ble bekreftet av Den Hellige nd som ble utgydt over dem. Profeten skriver at etter at penbaringen kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det sprk som var brukt i penbaringene. Deretter fulgte denne penbaringen.1-3: Herren vker over sine eldster og hrer deres bnner. 4-9: Han utfordrer den viseste til etterligne den minste av hans penbaringer. 10-14: Trofaste eldster skal bli levendegjort av nden og skal se Guds syn.


1.   Se, og lytt, O min kirkes eldster, som er forsamlet, deres bnner har jeg hrt, og deres hjerter kjenner jeg, og deres nsker er kommet opp til meg.

2.   Se, og gi akt, mine yne hviler p dere, og himlene og jorden er i mine hender, og evighetens rikdommer tilfaller det meg gi.

3.   Dere forskte tro at dere skulle motta den velsignelse som ble tilbudt dere, men se, sannelig sier jeg dere, det var frykt i deres hjerter, og sannelig, dette er grunnen til at dere ikke kunne motta.

4.   Og n gir jeg, Herren, dere et vitnesbyrd om sannheten av disse bud som ligger fremfor dere.

5.   Deres yne har betraktet min tjener, Joseph Smith jr., og hans sprk har dere kjent, hans ufullkommenheter har dere ogs kjent, og dere har skt kunnskap i deres hjerter, s dere kunne uttrykke dere i et bedre sprk enn ham, dette vet dere ogs.

6.   Men velg n fra Budenes Bok, ja, om s det minste av budene, og utnevn den aller uviseste blant dere,

7.   og hvis det finnes noen blant dere som kan skrive ett likesom det, da er dere rettferdiggjort nr dere sier at dere ikke vet om de er sanne.

8.   Men hvis dere ikke kan skrive ett likesom det, da er dere under fordmmelse hvis dere ikke brer vitnesbyrd om at de er sanne.

9.   For dere vet at det ikke finnes noen urettferdighet i dem, og det som er rettferdig, kommer ned fra oven, fra lysenes Fader.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at det er deres privilegium, og et lfte gir jeg dere som er blitt utpekt til denne tjenestegjerning, at hvis dere legger bort misunnelse og frykt og ydmyker dere for meg - for dere er ikke ydmyke nok - skal slret revne og dere skal se meg og vite at jeg er, ikke med det kjdelige og heller ikke med det naturlige sinn, men med det ndelige.

11.   For intet menneske har noensinne i kjdet sett Gud uten vre levendegjort av Guds nd.

12.   Heller ikke kan noe naturlig menneske tle Guds nrvr, heller ikke noen med et kjdelig sinn.

13.   Dere er ikke istand til tle Guds nrvr n, heller ikke englers betjening, derfor, fortsett i tlmodighet inntil dere blir fullkommengjort.

14.   La ikke deres sinn vende seg tilbake, og nr dere er verdige, i min egen beleilige tid, skal dere forst og vite hva som ble overdratt til dere ved min tjener Joseph Smith juniors hnd. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 67
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige