AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 79
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).1-4: Jared Carter blir kalt til forkynne evangeliet ved Trsteren.


1.   Sannelig sier jeg deg, det er min vilje at min tjener Jared Carter skulle reise tilbake til den stlige del av landet, fra sted til sted og fra by til by i kraft av den ordinasjon han er blitt ordinert med, og forkynne godt budskap om stor glede, ja, det evige evangelium.

2.   Og jeg vil sende ham Trsteren, som skal lre ham sannheten og den vei han skal g,

3.   og hvis han er trofast, vil jeg igjen krone ham med kornbnd.

4.   Derfor, fryd deg i ditt hjerte, min tjener Jared Carter, og frykt ikke, sier din Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 79
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige