AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 82
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832 (History of the Church 1:267-269). Foranledningen var et rdsmte for hele Kirken hvor profeten Joseph Srnith ble oppholdt som president for Det hye prestedmme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse av hyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Tidligere uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne perrbaringen for skjule den egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til kapittel 78).1-4: Av den som mye er gitt, skal mye kreves. 5-7: Mrket regjerer i verden. 8-13: Herren er forpliktet nr vi gjr som han sier. 14-18: Sion m tilta i skjnnhet og hellighet. 19-24: Enhver skulle ske ivareta sin nestes interesser.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, mine tjenere, at i den grad dere har tilgitt hverandre deres overtredelser, sledes vil ogs jeg, Herren, tilgi dere.

2.   Likevel er det noen blant dere som har syndet mye, ja, dere har alle syndet, men sannelig sier jeg dere, vr p vakt fra n av og avst fra synd for at ikke store straffedommer skal komme over deres hoder.

3.   For den som mye er gitt, av ham skal mye kreves, og den som synder mot det strre lys, skal f strre fordmmelse.

4.   Dere pkaller mitt navn for motta penbaringer, og jeg gir dem til dere, og i den grad dere ikke holder mine ord som jeg gir dere, blir dere overtredere, og rettferdighet og dom er straffen som er knyttet til min lov.

5.   Derfor, det jeg sier til en, sier jeg til alle: Vr p vakt, for motstanderen utvider sitt herredmme, og mrket regjerer,

6.   og Guds vrede er opptent mot jordens innbyggere, og ingen gjr godt, for alle er kommet p avveie.

7.   Og n, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, vil ikke tilregne dere noen synd, g bort og synd ikke mer, men til den sjel som synder, skal de tidligere synder tillegges, sier Herren deres Gud.

8.   Og videre sier jeg dere: Et nytt bud gir jeg dere, s dere kan forst min vilje med dere,

9.   eller med andre ord, jeg gir dere anvisninger for hvordan dere kan vandre for meg, s det kan bli dere til frelse.

10.   Jeg, Herren, er forpliktet nr dere gjr som jeg sier, men nr dere ikke gjr som jeg sier, har dere intet lfte.

11.   Derfor, sannelig sier jeg dere at det er ndvendig at mine tjenere Edward Partridge og Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert og Sidney Rigdon og min tjener Joseph Smith og John Whitmer og Oliver Cowdery og W. W. Phelps og Martin Harris i deres forskjellige forvaltninger knyttes sammen i et bnd og i en pakt som ikke kan brytes ved overtredelse uten at straffen flger umiddelbart,

12.   for ivareta de fattiges anliggender og alt som henhrer til biskopsrdet, bde i Sions land og i Kirtlands land,

13.   for jeg har innviet Kirtlands land i min egen beleilige tid til gavn for Den Aller Hyestes hellige og til en stav i Sion.

14.   For Sion m tilta i skjnnhet og i hellighet, hennes grenser m utvides, hennes staver m styrkes, ja, sannelig sier jeg dere, Sion m st opp og ifre seg sine skjnne klr.

15.   Derfor gir jeg dere dette bud at dere binder dere ved denne pakt, og det skal gjres i henhold til Herrens lover.

16.   Se, jeg har ogs en vis hensikt med dette til deres beste.

17.   Og dere skal vre likestilt, eller med andre ord, dere skal ha samme krav p eiendommene, for kunne ivareta deres forvaltning, enhver i henhold til sine nsker og behov, i den grad hans nsker er rettferdige -

18.   og alt dette til gavn for den levende Guds kirke, for at enhver kan utvikle sitt talent, for at enhver kan tilegne seg andre talenter, ja, ett hundre fold, som skal legges i Herrens Iagerhus og bli hele kirkens felles eiendom,

19.   idet enhver sker ivareta sin nestes interesser og gjre alle ting med yet ene og alene vendt mot Guds re.

20.   Denne orden har jeg bestemt skal vre en evigvarende orden for dere og for deres etterflgere, i den grad dere ikke synder.

21.   Og den sjel som synder mot denne pakt og forherder sitt hjerte mot den, skal behandles i henhold til min kirkes lover og skal overlates til Satans tuktelse inntil forlsningens dag.

22.   Og n, sannelig sier jeg dere, og dette er visdom, gjr dere venner ved den urettferdige mammon, og de vil ikke delegge dere.

23.   Overlat dommen til meg alene, for den hrer meg til og jeg vil gjengjelde. Fred vre med dere, mine velsignelser er fortsatt med dere.

24.   For riket er fremdeles deres, og skal vre det evindelig hvis dere ikke faller fra deres trofasthet. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 82
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige