AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 88
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. desember 1832 (History of the Church 1:302-312). Profeten kalte denne penbaringen "olivenbladet ... plukket fra paradisets tre, Herrens budskap omfred til oss" (History of the Church 1:316). Av de historiske opptegnelser synes det fremg at deler av denne penbaringen ble mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 1833.1-5: Trofaste hellige mottar Talsmannen som er lftet om evig liv. 6-13: Alle ting kontrolleres og styres ved Kristi lys. 14-16: Oppstandelsen skjer gjennom forlsningen. 17-31: Lydighet mot henholdsvis celestial, terrestrial og telestial lov forbereder menneskene til disse respektive riker og herligheter. 32-35: De som nsker forbli i synd, vil fortsatt vre urene. 36-41: Alle riker styres ved lov. 42-45: Gud har gitt en lov til alle ting. 46-50: Mennesket skal fatte endog Gud. 51-61: Lignelsen om mannen som sendte sine tjenere ut p marken og beskte dem etter tur. 62-73: Hold dere nr til Herren, og dere vil se hans syn. 74-80: Helliggjr dere, og lr hverandre rikets lrdommer. 81-85: Enhver som er blitt advart, skulle advare sin neste. 86-94: Tegn, elementene i opprr, samt engler, bereder veien for Herrens komme. 95-102: Engler blser i basun og kaller de dde frem i tur og orden. 103-116: Engler blser i basun og forkynner evangeliets gjengivelse, Babylons fall og det slag som utkjempes av den store Gud. 117-126: Sk lrdom, bygg et Guds hus (et tempel) og ikle dere kjrlighetens bnd. 127-141: En orden med profetenes skole fremsettes, herunder fottvettingens ordinans.


1.   Sannelig, s sier Herren til dere som er forsamlet for f vite hans vilje med dere:

2.   Se, dette er velbehagelig for deres Herre, og englene fryder seg over dere, for deres bnners almisse har steget opp for Herren Sebaots rer og er nedtegnet i boken med navnene p dem som er helliggjort, ja, de som tilhrer den celestiale verden.

3.   Derfor sender jeg dere n en annen talsmann - ja, til dere mine venner - s den kan dvele i deres hjerter, ja, Forjettelsens Hellige nd, og denne annen talsmann er den samme som jeg lovet mine disipler slik det er nedtegnet i Johannes vitnesbyrd.

4.   Denne talsmann er det lfte jeg gir dere om evig liv, ja, det celestiale rikes herlighet,

5.   en herlighet som tilhrer Den frstefdtes menighet, ja, Gud, den helligste av alle, gjennom hans snn, Jesus Kristus -

6.   han som for opp til det hye og som ogs steg ned under alt og derved fattet alt, s han kunne vre i alt og gjennom alt, sannhetens lys,

7.   og denne sannhet skinner. Dette er Kristi lys. Og han er ogs i solen og i solens lys og den kraft hvorved den ble skapt,

8.   likesom han ogs er i mnen og er mnens lys og den kraft hvorved den ble skapt,

9.   og er ogs stjernenes lys og den kraft hvorved de ble skapt,

10.   og ogs jordens og dens kraft, ja, den jord dere str p.

11.   Og lyset som skinner, som gir dere lys, kommer gjennom ham som opplyser deres yne, det samme lys som skjerper deres forstand,

12.   et lys som utgr fra Guds nrhet for fylle det uendelige rom -

13.   lyset som er i alt, som gir alle ting liv, som er den lov alt styres ved, ja, Guds kraft, han som sitter p sin trone og er i evighetens skjd og som er midtpunktet i alt.

14.   N, sannelig sier jeg dere at gjennom forlsningen som er utfrt for dere, er oppstandelsen fra de dde tilveiebragt for dere.

15.   Og nden og legemet er menneskets sjel.

16.   Og oppstandelsen fra de dde er sjelens forlsning.

17.   Og sjelens forlsning skjer ved ham som gir alle ting liv, i hvis skjd det er fastsatt at de fattige og saktmodige p jorden skal arve den.

18.   Derfor m den ndvendigvis helliggjres fra all urettferdighet, s den kan beredes for den celestiale herlighet,

19.   for etter at den har oppfylt sin skapelses ml, skal den bli kronet med herlighet, ja, med Gud Faderens nrvr,

20.   slik at legemer som tilhrer det celestiale rike, kan eie den evindelig og alltid, for i denne hensikt ble den dannet og skapt, og i denne hensikt blir de helliggjort.

21.   Og de som ikke blir helliggjort gjennom den lov som jeg har gitt dere, ja, Kristi lov, m arve et annet rike, ja, et terrestrialt eller et telestialt rike.

22.   For den som ikke kan adlyde et celestialt rikes lov, kan ikke tle en celestial herlighet.

23.   Og den som ikke kan adlyde et terrestrialt rikes lov, kan ikke tle en terrestrial herlighet.

24.   Og den som ikke kan adlyde et telestialt rikes lov, kan ikke tle en telestial herlighet, derfor er han ikke verdig rikes herlighet. Derfor m han motta et rike som er uten herlighet.

25.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jorden adlyder et celestialt rikes lov, for den oppfyller sin skapelses ml og overtrer ikke loven,

26.   derfor skal den bli helliggjort, ja, selv om den skal d, skal den levendegjres igjen og skal tle den kraft hvorved den blir levendegjort, og de rettferdige skal arve den.

27.   For selv om de dr, skal de ogs oppst igjen, et ndelig legeme.

28.   De som er av en celestial nd, skal motta det samme legeme som var et naturlig legeme, ja, dere skal motta deres legemer, og deres herlighet skal vre den herlighet deres legemer blir levendegjort ved.

29.   Dere som blir levendegjort ved en del av den celestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

30.   Og de som blir levendegjort ved en del av den terrestriale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

31.   Og ogs de som blir levendegjort ved en del av den telestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av denne.

32.   Og de vrige skal ogs bli levendegjort, likevel skal de vende tilbake til sitt eget sted for nyte det som de er villige til motta, fordi de ikke var villige til nyte det som de kunne ha mottatt.

33.   For hva gavner det et menneske om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar gaven? Se, han fryder seg ikke over det som blir gitt ham, heller ikke fryder han seg over ham som er gavens giver.

34.   Og videre, sannelig sier jeg dere at det som styres ved lov, blir ogs bevart ved lov og blir fullkommengjort og helliggjort ved den.

35.   Den som bryter en lov og ikke adlyder loven, men sker lage sin egen lov og foretrekker synd og fullt og helt vedblir i synd, kan ikke helliggjres ved lov, heller ikke ved barmhjertighet, rettferdighet eller dom. Derfor m de fortsatt forbli urene.

36.   Alle riker er gitt en lov,

37.   og det er mange riker, for det finnes ikke rom hvor det ikke er noe rike, og det finnes ikke noe rike hvor det ikke er noe rom, enten et strre eller et mindre rike.

38.   Og hvert rike er gitt en lov, og til enhver lov er det ogs satt bestemte grenser og betingelser.

39.   Alle skapinger som ikke retter seg etter disse betingelser, blir ikke rettferdiggjort.

40.   For intelligens klynger seg til intelligens, visdom mottar visdom, sannhet omfavner sannhet, dyd elsker dyd, lys klynger seg til lys, barmhjertighet har medlidenhet med barmhjertighet og gjr krav p alt som tilkommer den. Rettferdighet fortsetter p sin kurs og gjr krav p alt som tilkommer den, dom gr frem for hans syn, han som sitter p tronen og styrer og fullbyrder alt.

41.   Han fatter alt og alt er for hans syn, og alt er rundt om ham, og han er hevet over alt og er i alt og gjennomsyrer alt og omgir alt, og alt er ved ham og av ham, ja, Gud, evindelig og alltid.

42.   Og videre, sannelig sier jeg dere, han har gitt alle ting en lov hvorved de beveger seg i sine tider og rstider,

43.   og deres baner er fastsatt, ja, himlenes og jordens baner som omfatter jorden og alle planetene.

44.   Og de gir lys til hverandre i sine tider og sine rstider, i sine minutter, i sine timer, i sine dager, i sine uker, i sine mneder, i sine r, alt dette er ett r for Gud, men ikke for mennesket.

45.   Jorden svever p sine vinger, og solen gir sitt lys om dagen og mnen gir sitt lys om natten, og stjernene gir ogs sitt lys nr de svever p sine vinger i sin herlighet omgitt av Guds kraft.

46.   Hva skal jeg sammenligne disse riker med s dere kan forst?

47.   Se, alle disse er riker, og et menneske som har sett noen av disse, ja, det aller minste, har sett Gud bevege seg i sin velde og kraft.

48.   Jeg sier dere at han har sett ham, likevel ble han som kom til sitt eget, ikke forsttt.

49.   Lyset skinner i mrket og mrket fatter det ikke, likevel skal dagen komme da dere skal fatte endog Gud, idet dere blir levendegjort i ham og ved ham.

50.   Da skal dere vite at dere har sett meg, at jeg er, og at jeg er det sanne lys som er i dere og at dere er i meg, ellers kunne dere ikke ha overflod.

51.   Se, jeg vil sammenligne disse riker med en mann som hadde en ker, og han sendte sine tjenere ut p keren for grave i keren.

52.   Og han sa til den frste: G ut og arbeid p keren, og i den frste time vil jeg komme til deg, og du skal skue mitt syns glede.

53.   Og til den annen sa han: G ut p keren du ogs, og i den andre time vil jeg beske deg med mitt syns glede.

54.   Og ogs til den tredje sa han: Jeg vil beske deg.

55.   Og til den fjerde, og s videre til den tolvte.

56.   Og kerens herre gikk til den frste i den frste time, og ble hos ham hele denne timen, og han gledet seg ved lyset av sin herres syn.

57.   Og deretter trakk han seg tilbake fra den frste s han ogs kunne beske den andre og den tredje og den fjerde og s videre til den tolvte.

58.   Og sledes mottok de alle av lyset fra sin herres syn, enhver i sin time og i sin tid og i sin rstid,

59.   idet han begynte med den frste og s videre til den siste og fra den siste til den frste, og fra den frste til den siste,

60.   enhver i tur og orden inntil hans time var omme, ja, i overensstemmelse med det hans herre hadde befalt ham s hans herre kunne bli forherliget i ham og han i sin herre, s de alle kunne bli forherliget.

61.   Derfor vil jeg sammenligne alle disse riker og deres innbyggere med denne lignelsen, hvert rike i sin time og i sin tid og sin rstid, ja, i henhold til den beslutning Gud har tatt.

62.   Og videre, sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere disse mine ord for at dere kan grunne p dem i deres hjerter sammen med dette bud som jeg gir dere, at dere skal pkalle meg mens jeg er nr.

63.   Hold dere nr til meg, og jeg vil holde meg nr til dere. Sk meg flittig, og dere skal finne meg, be og dere skal f, bank p, og det skal lukkes opp for dere.

64.   Hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn, skal bli gitt dere hvis det er tjenlig for dere.

65.   Og hvis dere ber om noe som ikke er tjenlig for dere, skal det bli dere til fordmmelse.

66.   Se, det som dere hrer, er som rsten fra en som roper i villmarken, i villmarken fordi dere ikke kan se ham, min rst, fordi min rst er nd, min nd er sannhet, sannhet bestr og har ingen ende, og hvis den er i dere, skal den tilta.

67.   Og hvis deres ye ene og alene er vendt mot min re, skal hele deres legeme fylles med lys, og det skal ikke vre noe mrke i dere, og det legeme som er fylt med lys, fatter alle ting.

68.   Derfor, helliggjr dere s deres sinn ene og alene kan re Gud, og de dager vil komme da dere skal se ham, for han vil blotte sitt ansikt for dere, og det skal skje i hans egen tid og p hans egen mte og i overensstemmelse med hans egen vilje.

69.   Husk det store og siste lfte som jeg har gitt dere, kast deres unyttige tanker vekk og deres overdrevne latter langt bort.

70.   Bli, ja, bli p dette sted, og sammenkall en hytidelig forsamling, ja, av dem som er de frste arbeidere i dette siste rike.

71.   Og la dem som de har advart p sine reiser, pkalle Herren og en liten stund grunne i sine hjerter p den advarsel de har ftt.

72.   Se og gi akt, jeg vil ta hnd om deres hjorder og vil oppreise eldster og sende til dem.

73.   Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.

74.   Og jeg gir en befaling til dere som er de frste arbeidere i dette siste rike, at dere samler dere og organiserer dere og bereder dere og helliggjr dere, ja, rens deres hjerter og tvett deres hender og deres ftter for meg s jeg kan gjre dere rene,

75.   s jeg kan vitne for deres Fader og deres Gud og min Gud at dere er rene fra denne ugudelige generasjons blod, s jeg, nr jeg vil; kan oppfylle dette lfte, dette store og siste lfte som jeg har gitt dere.

76.   Jeg gir dere ogs et bud at dere skal vedbli i bnn og faste fra denne tid av.

77.   Og jeg gir dere et bud at dere skal lre hverandre rikets lre.

78.   Undervis med all flid og min nde skal vre hos dere, s dere mer fullkomment kan bli undervist i teori, i prinsipp, i lre, i evangeliets lov, i alle ting som hrer til Guds rike som det er gavnlig for dere forst,

79.   om ting bde i himmelen og p jorden og under jorden, om det som har vrt, om det som er, om det som snart m skje, om det som er hjemme, om det som er ute i verden, om kriger og forvirring blant nasjonene, og om de straffedommer som er over landet, og ogs f kunnskap om land og riker,

80.   s dere kan vre beredt i alle ting nr jeg igjen skal sende dere ut for foredle det kall jeg har kalt dere til og den misjon jeg har gitt dere fullmakt til utfre.

81.   Se, jeg sender dere ut for -itne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, advare sin neste.

82.   Derfor er de uten unnskyldning, og deres synder hviler p deres egne hoder.

83.   Den som sker meg tidlig, skal finne meg og skal ikke bli forlatt.

84.   Derfor, bli her og arbeid flittig s dere kan bli fullkommengjort i deres tjenestegjerning og kan g ut blant hedningefolkene for siste gang, alle som Herrens munn skal nevne, for gjre loven bindende og besegle vitnesbyrdet og berede de hellige for dommens time som skal komme,

85.   s deres sjeler kan unnslippe Guds vrede, vederstyggelighetens deleggelse som venter de ugudelige bde i denne verden og i den kommende verden. Sannelig sier jeg dere, la dem som ikke er de ledende eldster, fortsette i vingrden inntil Herrens munn skal kalle dem, for deres time er enn ikke kommet, deres klr er ikke rene for denne generasjons blod.

86.   Hold fast ved den frihet hvorved dere er gjort fri, vikle dere ikke inn i synd, men ha rene hender inntil Herren kommer.

87.   For ikke mange dager heretter skal jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann, og solen skal skjule sitt ansikt og skal nekte gi lys, og mnen skal bli badet i blod, og stjernene skal bli overordentlig vrede og skal kaste seg ned som en fiken som faller ned fra et fikentre.

88.   Og etter deres vitnesbyrd kommer vrede og harme over folket.

89.   For etter deres vitnesbyrd flger jordskjelvs vitnesbyrd s jorden skal jamre seg i sitt indre, og mennesker skal falle om p marken og skal ikke vre i stand til st.

90.   Og videre flger vitnesbyrdet fra tordenens rst og lynets rst og uvrets rst, og fra rsten av havets blger som skyller over sine bredder.

91.   Og alle ting skal vre i forvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk.

92.   Og engler skal fly midt igjennom himmelen, rope med hy rst, blse i Guds basun og si: Bered dere, bered dere, O jordens innbyggere, for vr Guds dom er kommet. Se og gi akt, Brudgommen kommer, g ut for mte ham.

93.   Og straks skal det vise seg et stort tegn p himmelen, og alle folk skal se det.

94.   Og en annen engel skal blse i sin basun og si: Den store kirke, avskyelighetens mor, som fikk alle nasjoner til drikke av sitt horelivs vredes-vin, som forflger Guds hellige, som utgyter deres blod, hun som sitter p de mange vann og p yene i havet, se, hun er jordens ugress, hun er bundet i knipper, hennes bnd er gjort sterke s intet menneske kan lse dem, derfor er hun ferdig til brennes. Og han skal blse i sin basun bde lenge og hyt, og alle nasjoner skal hre det.

95.   Og det skal vre stillhet i himmelen i et tidsrom av en halv time, og straks etterp skal himmelens forheng trekkes til side likesom en bokrull som rulles ut etter at den er rullet sammen, og Herren skal blotte sitt syn.

96.   Og de hellige p jorden som er i live, skal bli levendegjort og bli tatt opp for mte ham.

97.   Og de som har sovet i sine graver, skal komme frem, for deres graver ska bli pnet, og de skal ogs bli tatt opp for mte ham i himmelens skyer,

98.   de tilhrer Kristus og er frstegrden, de som skal komme ned med ham frst, og de som er p jorden og i sine graver som frst blir tatt opp for mte ham, og alt dette ved lyden av Guds engels basun.

99.   Og etter dette skal en annen engel blse, som er den andre basun, og da kommer forlsningen for dem som tilhrer Kristus ved hans komme, som har ftt sin del i det fengsel som er beredt for dem for at de kunne ta imot evangeliet og bli dmt som mennesker i kjdet.

100.   Og videre, en annen basun skal lyde som er den tredje basun, og da kommer de menneskers nder som skal bli dmt, de som er under fordmmelse.

101.   Og disse er resten av de dde, og de blir ikke levende igjen fr de tusen r er til ende, heller ikke fr jordens ende.

102.   Og en annen basun skal lyde som er den fjerde basun og sier: Blant dem som skal vente inntil den store og siste dag, ja, inntil enden, finnes dem som fortsatt skal vre urene.

103.   Og en annen basun skal lyde som er den femte basun, som er den femte engel som flyr under det hyeste av himmelen og forkynner det evige evangelium til alle nasjoner, slekter, tungeml og folk,

104.   og dette skal vre lyden av hans basun som sier til alle folk bde i himmelen og p jorden og til dem som er under jorden, for hvert re skal hre den, og hvert kne skal bye seg, og hver tunge skal bekjenne nr de hrer lyden av basunen si: Frykt Gud, og gi ham re som sitter p tron en evindelig og alltid, for timen for hans dom er kommet.

105.   Og videre, en annen engel som er den sjette engel, skal blse i sin basun og si: Hun er falt som fikk alle nasjoner til drikke av sitt horelivs vredesvin, hun er falt, er falt!

106.   Og videre en annen engel som er den syvende engel, skal blse i sin basun og si: Det er fullbragt, det er fullbragt! Guds Lam har seiret og har trkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud Den Allmektiges strenge vrede.

107.   Og da skal englene bli kronet med hans veldes herlighet, og de hellige skal fylles med hans herlighet og motta sin arv og bli gjort lik med ham.

108.   Og s skal den frste engel igjen blse i sin basun i alle levendes rer og penbare menneskenes hemmelige gjerninger og Guds mektige gjerninger i det frste rtusen.

109.   Og s skal den andre engel blse i sin basun og penbare menneskenes hemmelige gjerninger og deres hjerters tanker og hensikter og Guds mektige gjerninger i det andre rtusen -

110.   og s videre inntil den syvende engel skal blse i sin basun, og han skal st frem p land og p hav og sverge ved hans navn som sitter p tronen, at tid ikke skal vre lenger. Og Satan, den gamle slange som kalles djevelen, skal bindes og skal ikke lses i et tidsrom av et tusen r.

111.   Og s skal han slippes ls en kort tid s han kan samle sine hrstyrker.

112.   Og Mikael, den syvende engel, ja, erkeengelen, skal samle sine hrstyrker, ja, himmelens hrskarer.

113.   Og djevelen skal samle sine hrstyrker, ja, helvetes hrskarer, og skal komme opp for kjempe mot Mikael og hans hrstyrker.

114.   Og da kommer det slag som utkjempes av den store Gud, og djevelen og hans hrstyrker skal bli drevet tilbake til sitt eget sted for at de aldri mer skal ha noen makt over de hellige.

115.   For Mikael skal utkjempe deres slag og skal seire over ham som trakter etter tronen som tilhrer ham som sitter p tronen, ja, Lammet.

116.   Dette er Guds og de helliggjortes herlighet, og de skal aldri mer se dden.

117.   Derfor, sannelig sier jeg dere, mine venner, sammenkall deres hytidelige forsamling som jeg har befalt dere.

118.   Og ettersom ikke alle har tro, sk derfor flittig og lr hverandre visdoms ord, ja, sk visdoms ord fra de beste bker, sk lrdom ved studium og ogs ved tro.

119.   Organiser dere, forbered alt som er ndvendig, og bygg et hus, ja, et bnnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lrdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus,

120.   for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med opplftede hender til Den Aller Hyeste.

121.   Derfor, avst fra alt tomt snakk, fra all latter, fra alle deres kjdelige lyster, fra all deres stolthet og lettsindighet og fra alle deres ugudelige gjerninger.

122.   Velg en lrer blant dere, og la ikke alle tale p en gang, men la en tale om gangen og la alle lytte til det han sier, slik at nr alle har talt, kan alle vre oppbygget av alle, og for at alle kan f det samme privilegium.

123.   Se til at dere elsker hverandre, slutt med alt begjr og lr dele med hverandre som evangeliet fordrer.

124.   Slutt med all lediggang, vr ei mer urene, tinn ei mer feil hos hverandre, sov ikke lenger enn ndvendig, g tidlig til sengs for at dere ikke skal vre trette, st tidlig opp s deres legemer og deres sinn kan vre i vigr.

125.   Og fremfor alt, ikle dere kjrlighetens bnd lik en kappe som er fullkommenhetens og fredens bnd.

126.   Be alltid, s dere ikke svikter fr jeg kommer. Se, og gi akt, jeg kommer hastig og tar dere til meg. Amen.

127.   Og videre, ordenen i det hus som er forberedt til presidentskapet i profetenes skole, opprettet for undervise dem i alle ting som er ndvendig for dem, ja, for alle kirkens embedsmenn, eller med andre ord, de som er kalt til virke i kirken, fra hyprestene og ned til diakonene -

128.   og dette skal vre ordenen i huset til skolens presidentskap: Den som er utpekt til vre president eller lrer, skal st p sin plass i det hus som skal forberedes for ham.

129.   Derfor skal han komme frst til Guds hus og vre p et sted hvor alle som er forsamlet i huset, klart og tydelig kan hre hva han sier uten at han snakker med hy stemme.

130.   Og nr han kommer inn i Guds hus, for han skulle komme frst til huset, se, dette er velbehagelig for at han kan vre et eksempel -

131.   la ham bye kne og vende seg til Gud i bnn som et tegn p eller for minnes den evige pakt.

132.   Og nr noen senere kommer inn etter ham, la lreren reise seg, lfte hendene opp mot himmelen, ja, hyt over hodet, og hilse sin bror eller sine brdre med disse ord:

133.   Er du en bror, eller er dere brdre? Jeg hilser dere i vr Herre Jesu Kristi navn som tegn p eller for minnes den evige pakt, og i denne pakt mottar jeg dere i fellesskapet med en beslutning som er fast, urokkelig og uforanderlig, om vre deres venn og bror gjennom Guds nde i kjrlighetens bnd og vandre ulastelig i alle Guds bud med takksigelse evindelig og alltid. Amen.

134.   Og den som blir funnet uverdig til denne hilsen, skal ikke ha plass blant dere, for dere skal ikke tillate at mitt hus blir besmittet av ham.

135.   Og den som kommer inn og er trofast mot meg, og er en bror eller hvis de er brdre, skal lfte sine hender opp mot himmelen og hilse presidenten eller lreren med denne samme bnn og pakt eller ved si amen, som tegn p det samme.

136.   Se, sannelig sier jeg dere, dette er et mnster for hvordan dere skal hilse hverandre i Guds hus, i profetenes skole.

137.   Og dere er kalt til gjre dette med bnn og takksigelse, ettersom nden pvirker dere i alle deres gjreml i Herrens hus i profetenes skole, s det kan bli en helligdom, et tabernakel for Den Hellige nd til deres oppbyggelse.

138.   Og dere skal ikke motta noen iblant dere i denne skole uten at han er ren fra denne generasjons blod.

139.   Og han skal bli mottatt med fottvettingens ordinans, for i denne hensikt ble fottvettingens ordinans innstiftet.

140.   Og videre, fottvettingens ordinans skal forrettes av presidenten eller kirkens presiderende eldste.

141.   Den skal begynne med bnn, og etter ha tatt del i brd og vin, skal han binde om seg p samme mte som det fortelles om meg i det trettende kapittel av Johannes vitnesbyrd. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 88
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige