AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 91
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331-332). Profeten var p dette tidspunkt opptatt med oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bker, adspurte han Herren og rnottok denne undervisning.1-3: De apokryfiske bker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilfyelser som ikke er sanne. 4-6: Bkene er til gavn for dem som er opplyst av nden.


1.   Sannelig, s sier Herren til deg angende De apokryfiske bker: Det er mange ting i dem som er sanne, og de er for det meste riktig oversatt.

2.   Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilfyelser foretatt av menneskehnd.

3.   Sannelig, jeg sier deg at det ikke er ndvendig oversette De apokryfiske bker.

4.   Derfor, den som leser dem, la ham forst, for nden penbarer sannhet.

5.   Og den som er opplyst av nden, skal ha nytte av dem.

6.   Og den som ikke mottar av nden, kan ikke ha nytte av dem. Derfor er det ikke ndvendig at de skulle oversettes. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 91
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige