AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 97
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833 (History of the Church 1:400-402). Denne penbaringen handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri, og var et svar p profetens sprsml til Herren om bli opplyst. Medlemmer av Kirken i Missouri ble p denne tiden utsatt for alvorlige forflgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til undertegne en avtale om forlate Jackson fylke.1-2: Mange av de hellige i Sion (Jackson fylke, Missouri) er velsignet for sin trofasthet. 3-5: Parley P. Pratt roses for sitt arbeide i skolen i Sion. 6-9: De som holder sine pakter, vil Herren ta imot. 10-17: Et hus skal bygges i Sion hvor de rene av hjertet vil se Gud. 18-21: Sion er de rene av hjertet. 22-28: Sion skal unnslippe Herrens tuktelse hvis hun er trofast.


1.   Sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg taler til dere med min rst, ja, min nds rst, s jeg kan vise dere min vilje angende deres brdre i Sions land, mange av dem er virkelig ydmyke og sker flittig for lre visdom og finne sannhet.

2.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, velsignet er slike, for de skal finne, for jeg, Herren, er barmhjertig mot alle de saktmodige og mot alle som jeg vil, s jeg kan bli rettferdiggjort nr jeg skal fre dem til dom.

3.   Se, jeg sier dere angende skolen i Sion: Jeg, Herren, har behag i at det er en skole i Sion, og har ogs behag i min tjener Parley P. Pratt, for han blir i meg.

4.   Og hvis han fortsetter bli i meg, skal han fortsette presidere over skolen i Sions land inntil jeg gir ham andre befalinger.

5.   Og jeg vil velsigne ham med et mangfold av velsignelser s han kan forklare all hellig skrift og alle mysterier til oppbyggelse for skolen og kirken i Sion.

6.   Og de andre i skolen, er jeg, Herren, villig til vise barmhjertighet, likevel er det noen som ndvendigvis m refses, og deres gjerninger skal gjres kjent.

7.   ksen ligger ved roten av trrne, og hvert tre som ikke brer god frukt, skal hugges ned og kastes p ilden. Jeg, Herren, har talt det.

8.   Sannelig sier jeg dere, alle blant dem som vet at deres hjerter er rlige, og er snderknuste og har en angrende nd og er vlllige til holde sine pakter ved ofre, ja, ethvert offer som jeg, Herren, befaler - vil jeg ta imot.

9.   For jeg, Herren, vil forrsake at de blir lik et meget fruktbart tre som er plantet i god jord ved en klar bekk og brer meget dyrebar frukt.

10.   Sannelig sier jeg dere at det er min vilje at et hus skal bygges til meg i Sions land etter det mnster som jeg har gitt dere.

11.   Ja, det skal bygges i hast av mitt folks tiende.

12.   Se, dette er den tiende og det offer som jeg, Herren, krever av deres hender, s det kan bygges et hus til meg for Sions frelse,

13.   et sted for takksigelse for alle hellige og et undervisningssted for alle som er kalt til arbeide i kirkens tjeneste i alle sine forskjellige kall og embeder,

14.   s de kan bli fullkommengjort til forst sin tjenestegjerning i teori, i prinsipp og i lre, i alle ting som hrer til Guds rike p jorden - og dette rikes nkler er overdratt til dere.

15.   Og sfremt mitt folk bygger et hus til meg i Herrens navn og ikke lar noe urent komme inn der og ikke lar det bli besmittet, skal min herlighet hvile over det,

16.   ja, og mitt nrvr skal vre der, for jeg vil komme inn der, og alle de rene av hjertet som kommer inn der, skal se Gud.

17.   Men hvis det blir besmittet, vil jeg ikke komme inn der, og min herlighet skal ikke vre der, for jeg vil ikke komme inn i vanhellige templer.

18.   Og n, se, hvis Sion gjr disse ting, skal hun ha fremgang og utbre seg og bli meget herlig, meget stor og meget fryktinngytende.

19.   Og jordens nasjoner skal hedre henne og skal si: Visselig, Sion er vr Guds by og Sion kan visselig ikke falle, ei heller bli flyttet fra sitt sted, for Gud er der og Herrens hnd er der,

20.   og han har sverget ved sin makts kraft vre hennes frelse og hennes hye trn.

21.   Derfor, sannelig s sier Herren: Fryd deg Sion, for dette er Sion - DE RENE AV HJERTET. Derfor, la Sion fryde seg, mens alle de ugudelige skal srge.

22.   For se og gi akt, hevn kommer hastig som hvirvelvinden over de ugudelige, og hvem skal unnslippe den?

23.   Herrens svepe skal svinge over dem natt og dag, og ryktet om dette skal plage alt folk, ja, og det skal ikke opphre fr Herren kommer.

24.   For Herrens vrede er opptent mot deres avskyeligheter og alle deres ugudelige gjerninger.

25.   Likevel skal Sion unnslippe hvis hun er nye med gjre alle ting jeg har befalt henne.

26.   Men hvis hun ikke er nye med gjre hva som helst jeg har befalt henne, vil jeg hjemske henne iflge alle hennes gjerninger med store lidelser: med pest, med epidemier, med sverd, med hevn, med fortrende ild.

27.   Likevel, la det bli lest denne ene gang for hennes rer at jeg, Herren, har godtatt hennes offer, og hvis hun ikke synder mer, skal ikke noen av disse ting komme over henne.

28.   Og jeg vil velsigne henne med velsignelser og mangfoldiggjre et mangfold av velsignelser over henne og over hennes generasjoner evindelig og alltid, sier Herren deres Gud. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 97
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige