AVANSERT SØK

L������������RE OG PAKTER


Kapittel 98
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833 (History of the Church 1:403-406). Denne penbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri. Det er forstelig at de hellige i Missouri som hadde gjennomgtt fysiske lidelser og ogs hadde mistet eiendom, flte en trang til gjengjeldelse og hevn. Derfor ga Herren denne penbaringen. Selv om noen av problemene i Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for re i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved penbaring han p dette tidspunkt kunne ha ftt vite hvor alvorlig situasjonen var.1-3: De helliges lidelser vil vre til deres beste. 4-8: De hellige skal sttte landets grunnlov. 9-10: rlige, kloke og gode menn skulle stttes som verdslige myndigheter. 11-15: De som nedlegger sitt liv for Herrens sak, vil f evig liv. 16-18: Tal imot krig og forkynn fred. 19-22: De hellige i Kirtland blir irettesatt og befalt omvende seg. 23-32: Herren penbarer sine lover som gjelder de forflgelser og lidelser som pfres hans folk. 33-38: Krig rettferdiggjres kun nr Herren befaler det. 39-48: De hellige skal tilgi sine fiender, som, hvis de omvender seg, ogs vil unnslippe Herrens hevn.


1.   Sannelig sier jeg dere, mine venner, frykt ikke, la deres hjerter trstes, ja, fryd dere evig og alltid og gi takk for alt,

2.   og vent tlmodig p Herren, for deres bnner har ndd inn i Herren Sebaots rer og er nedtegnet med dette segl og testamente - Herren har sverget og bestemt at de skal innvilges.

3.   Derfor gir han dere dette lfte med en uforanderlig pakt at de skal oppfylles, og alle ting dere har vrt plaget med, skal virke sammen til deres gode og til mitt navns herlighet, sier Herren.

4.   Og n, sannelig sier jeg dere angende landets lover, det er min vilje at mitt folk skal vre nye med gjre alle ting som jeg befaler dem.

5.   Og den landets lov som utgjr grunnloven og sttter det frihetsprinsipp som ivaretar rettigheter og privilegier, tilhrer hele menneskeheten og er rettferdiggjort for meg.

6.   Derfor, jeg, Herren, rettferdiggjr dere og deres brdre i min kirke nr dere sttter den lov som er landets grunnlov,

7.   og med hensyn til menneskets lov, det som er mer eller mindre enn dette, er av det onde.

8.   Jeg, Gud Herren, frigjr dere, derfor er dere i sannhet frie, og loven frigjr dere ogs.

9.   Ikke desto mindre, nr de ugudelige hersker, srger folket.

10.   Derfor skulle man flittig ske etter rlige menn og vise menn, og gode og vise menn skulle dere gjre alt for sttte, alt annet enn dette er av det onde.

11.   Og jeg gir dere en befaling at dere skal sky alt ondt og klynge dere til alt godt, s dere lever ved hvert ord som gr ut av Guds munn.

12.   For han vil gi de trofaste linje p linje og bud p bud, og ved dette vil jeg teste dere og prve dere.

13.   Og den som gir sitt liv for min sak, for mitt navns skyld, skal finne det igjen, ja, evig liv.

14.   Derfor, vr ikke redde for deres fiender, for jeg har bestemt i mitt hjerte, sier Herren, at jeg vil prve dere i alle ting om dere vil bli i min pakt - ja, inntil dden - s dere kan bli funnet verdige.

15.   For hvis dere ikke vil bli i min pakt, er dere meg ikke verdige.

16.   Derfor, tal imot krig og forkynn fred, og sk med all flid vende barnas hjerter til deres fedre og fedrenes hjerter til barna -

17.   og videre, jdenes hjerter til profetene, og profetenes til jdene for at jeg ikke skal komme og sl hele jorden med en forbannelse og alt kjd bli fortrt fremfor meg.

18.   La ikke deres hjerter forferdes, for i min Faders hus er det mange boliger, og jeg har beredt et sted for dere, og der hvor min Fader og jeg er, der skal dere ogs vre.

19.   Se, jeg, Herren, har ikke behag i mange som tilhrer kirken i Kirtland,

20.   for de forsaker ikke sine synder og sine ugudelige veier, sitt hjertes stolthet og sitt begjr og alle sine avskyelige ting og gir ikke akt p visdommens og det evig livs ord som jeg har gitt dem.

21.   Sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil refse dem og gjre hva jeg lyster hvis de ikke omvender seg og gir akt p alle ting som jeg har sagt dem.

22.   Og videre sier jeg dere at hvis dere er nye med gjre alt jeg befaler dere, vil jeg, Herren, vende all vrede og harme bort fra dere, og helvetes porter skal ikke f makt over dere.

23.   N taler jeg til dere om deres familier. Hvis menneskene slr dere eller deres familier en gang og dere brer det tlmodig og ikke spotter dem eller sker hevn, skal dere bli belnnet,

24.   men hvis dere ikke brer det tlmodig, skal det tilregnes dere som om dere er tildelt et rettferdig ml.

25.   Og videre, hvis deres fiende slr dere for annen gang og dere ikke spotter deres fiende, men brer det tlmodig, skal deres lnn bli et hundre fold.

26.   Og videre, hvis han slr dere for tredje gang og dere brer det tlmodig, skal deres lnn bli firedoblet,

27.   og disse tre vitnesbyrd skal bli stende mot deres fiende hvis han ikke omvender seg, og skal ikke slettes.

28.   Og n, sannelig sier jeg deg, hvis denne fiende skal unnslippe min hevn og ikke bringes til doms for meg, da skal du se til advare ham i mitt navn om ikke mer overfalle deg, ei heller din familie eller dine barnebarn, inntil tredje og fjerde generasjon.

29.   Og hvis han da overfaller deg eller dine barn eller dine barnebarn inntil tredje og fjerde generasjon, har jeg overlatt din fiende i dine hender.

30.   Og hvis du da vil spare ham, skal du bli belnnet for din rettferdighet og likeledes dine barn og dine barnebarn inntil tredje og fjerde generasjon.

31.   Ikke desto mindre, din fiende er i dine hender, og hvis du lnner ham etter hans gjerninger, er du rettferdiggjort. Hvis han har forskt ta ditt liv og ditt liv settes i fare p grunn av ham, er din fiende i dine hender, og du er rettferdiggjort.

32.   Se, dette er den lov jeg ga til min tjener Nephi og dine fedre Josef og Jakob og Isak og Abraham og til alle mine fordums profeter og apostler.

33.   Og videre, dette er den lov jeg ga til mitt folk i fordums tid, at de ikke skulle dra ut og kjempe mot noen nasjon, slekt, noe tungeml eller folk, uten at jeg, Herren, ga dem en befaling.

34.   Og hvis noen nasjon, noe tungeml eller folk skulle erklre dem krig, skulle de frst lfte et fredsbanner for denne nasjon, dette tungeml eller folk,

35.   og hvis dette folk ikke godtok tilbudet om fred hverken annen eller tredje gang, skulle de legge disse vitnesbyrd frem for Herren,

36.   da ville jeg, Herren, gi dem en befaling og rettferdiggjre at de gikk til kamp mot denne nasjon, dette tungeml eller folk.

37.   Og jeg, Herren, ville utkjempe deres slag og deres barns slag og deres barnebarns inntil de hadde hevnet seg p alle sine fiender inntil den tredje og fjerde generasjon.

38.   Se, dette er et mnster for alle folk, sier Herren deres Gud, til rettferdiggjrelse for mitt syn.

39.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis din fiende etter ha overfalt deg frste gang, omvender seg og kommer til deg og ber deg om tilgivelse, skal du tilgi ham og skal ikke mer la det bli stende som et vitnesbyrd mot din fiende -

40.   og s videre den annen og tredje gang, og hver gang din fiende omvender seg fra den overtredelse han har begtt mot deg, skal du tilgi ham inntil sytti ganger syv.

41.   Og hvis han synder mot deg og ikke omvender seg frste gang, skal du likevel tilgi ham.

42.   Og hvis han synder mot deg annen gang og ikke omvender seg, skal du likevel tilgi ham.

43.   Og hvis han synder mot deg tredje gang og ikke omvender seg, skal du ogs tilgi ham.

44.   Men hvis han synder mot deg fjerde gang, skal du ikke tilgi ham, men skal legge disse vitnesbyrd frem for Herren, og de skal ikke slettes fr han omvender seg og gir deg firedobbelt tilbake av alle ting hvorved han har syndet mot deg.

45.   Og hvis han gjr dette, skal du tilgi ham av hele ditt hjerte, og hvis han ikke gjr det, vil jeg, Herren, hevne deg p din fiende et hundre fold,

46.   og p hans barn og p hans barnebarn og alle dem som hater meg, inntil den tredje og fjerde generasjon.

47.   Men hvis barna eller barnebarna omvender seg og vender om til Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av all makt, sinn og styrke og gir firedobbelt tilbake for alle sine overtredelser og alt de eller deres fedre eller deres fedres fedre har syndet, da skal din vrede vendes bort,

48.   og hevn skal ikke mer komme over dem, sier Herren din Gud, og deres overtredelser skal aldri mer legges frem for Herren som et vitnesbyrd mot dem. Amen.


 
Forrige
L������������RE OG PAKTER, , kap. 98
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige