AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 100
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church 1:416, 419-421). De to brdrene som hadde vrt borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dent.1-4: Joseph og Sidney skal forkynne evangeliet til sjelers frelse. 5-8: Det vil bli gitt dem i samrne stund hva de skal si. 9-12: Sidney skal vre en talsmann, og Joseph skal vre en penbarer og mektig i vitnesbyrd. 13-17: Herren vil oppreise et rent folk, og de lydige vil bli frelst.


1.   Sannelig, s sier Herren til dere, mine venner Sidney og Joseph: Deres familier har det bra, de er i mine hender, og jeg vil gjre med dem som det synes meg godt, for i meg er all makt.

2.   Derfor, flg meg og lytt til de rd som jeg skal gi dere.

3.   Se, og gi akt, jeg har mange mennesker p dette sted i omrdene rundt omkring, og en vid dr skal bli pnet i traktene rundt omkring i denne stlige del av landet.

4.   Derfor har jeg, Herren, latt dere komme til dette sted, for dette var ndvendig for meg for frelse sjeler.

5.   Derfor, sannelig sier jeg dere, opplft deres rst til dette folk, tal de tanker som jeg skal legge i deres hjerter, og dere skal ikke bli gjort til skamme for menneskene,

6.   for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme yeblikk, hva dere skal si.

7.   Men en befaling gir jeg dere at hva som helst dere forkynner, skal dere forkynne i mitt navn, i hjertets andektighet og i saktmodighetens nd, i alle ting.

8.   Og jeg gir dere det lfte at i den grad dere gjr dette, skal Den Hellige nd utgytes for vitne om alt dere skal si.

9.   Og jeg anser det for ndvendig at du, min tjener Sidney, skal vre en talsmann for dette folk, ja, sannelig, jeg vil ordinere deg til dette kall, ja, til vre en talsmann for min tjener Joseph.

10.   Og jeg vil gi ham kraft til vre mektig i vitnesbyrd.

11.   Og jeg vil gi deg kraft til vre mektig til utlegge alle skrifter, s du kan vre en talsmann for ham, og han skal vre en penbarer for deg, s du kan kjenne sannheten i alt som hrer til mitt rike p jorden.

12.   Derfor, fortsett deres reise, og fryd dere i deres hjerter, for se og gi akt, jeg er med dere inntil enden.

13.   Og n gir jeg dere et ord angende Sion. Sion skal bli forlst selv om hun blir refset en kort tid.

14.   Dine brdre, mine tjenere Orson Hyde og John Gould, er i mine hender, og hvis de holder mine bud, skal de bli frelst.

15.   Derfor, la deres hjerter trstes, for alle ting skal tjene dem til gode som vandrer rettskaffent, og bli til helliggjrelse for kirken.

16.   For jeg vil oppreise meg et rent folk som vil tjene meg i rettferdighet,

17.   og alle som pkaller Herrens navn og holder hans bud, skal bli frelst. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 100
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige