AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 102
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Referat fra organiseringen av Kirkens frste hyrd i Kirtland, Ohio, den 77. februar 1834 (History of the Church 2:28-31). Originalreferatet ble frt av eldstene Oliver Cowdery og Orson Hyde. To dager senere ble referatet rettet av profeten, lest oppfor hyrdet og godtatt av rdet. Vers 30-32 som gjelder de tolv apostlers rd, ble tilfyd av profeten Joseph Smith i 1835 da han forberedte dette kapitlet til utgivelse i Lre og pakter.1-8: Et hyrd blir organisert for ta stilling til viktige og vanskelige sprsml som oppstr i Kirken. 9-18: Retningslinjer for saksprosedyre blir gitt. 19-23: Rdets president tar den endelige avgjrelse. 24-34: Regler og retningslinjer for ankesaker.


1.   P denne dag kom, iflge penbaring, en rdsforsamling bestende av fire og tyve hyprester sammen til rdsmte i Joseph Smith juniors hjem, og organiserte hyrdet i Kristi kirke, som skulle best av tolv hyprester og en eller tre presidenter ettersom omstendighetene mtte gjre det ndvendig.

2.   Hyrdet ble utpekt ved penbaring for ta stilling til viktige, vanskelige sprsml som kunne oppst i kirken og som kirken eller biskopens rd ikke kunne lse til partenes tilfredshet.

3.   Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Frederick G. Williams ble ved rdets stemmegivning godtatt som presidenter, og Joseph Smith sen., John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith og Luke Johnson, alle hyprester, ble av rdet enstemmig valgt til vre et fast rd i kirken.

4.   Ovennevnte rdsmedlemmer ble deretter spurt om de godtok sine utnevnelser og om de ville virke i dette embede iflge himmelens lov. Til det svarte de alle at de godtok sine utnevnelser, og at de ville tjene i sine kall iflge den Guds nde som var skjenket dem.

5.   Antallet som utgjorde det rd som stemte for kirken og i dens navn med hensyn til utnevne ovennevnte rdsmedlemmer, var tre og frti - ni hyprester, sytten eldster, fire prester og tretten medlemmer.

6.   Vedtak: Hyrdet er ikke beslutningsdyktig uten at syv av ovennevnte rdsmedlemmer eller deres rettmessig utnevnte stedfortredere er tilstede.

7.   Disse syv skal ha myndighet til utpeke andre hyprester som de anser som verdige og istand til handle nr medlemmer av rdet er fravrende.

8.   Vedtak: Nr som helst noen av ovennevnte rdsmedlemmers plass blir ledig ved ddsfall, noen blir fjernet fra sitt embede p grunn av overtredelse eller flytter utenfor denne kirkes forvaltningsomrde, skal plassen fylles av den som presidenten eller presidentene nominerer, og nominasjonen m godkjennes av en rdsforsamling av hyprester som er sammenkalt i dette yemed for handle i kirkens navn.

9.   Kirkens president, som ogs er rdets president, blir utpekt ved penbaring og godkjent i sitt kall til presidere ved kirkens stemme.

10.   Og det er i overensstemmelse med hans rverdige embede at han presiderer over kirkens rdsforsamling, og det er hans privilegium bli assistert av to andre presidenter, kalt p samme mte som han selv ble kalt.

11.   Og i tilfelle den ene eller begge som er kalt til assistere ham, er fravrende, har han myndighet til presidere over rdsforsamlingen uten assistent, og i tilfelle han selv er fravrende, har de andre presidentene myndighet til presidere i hans sted, begge sammen eller alene.

12.   Nr et hyrd i Kristi kirke er behrig organisert etter ovennevnte mnster, er de tolv medlemmene av rdet forpliktet til kaste lodd, for derved fastsette hvem av de tolv som frst skal uttale seg, ved begynne med nummer en og fortsette oppover til nummer tolv.

13.   Nr dette rd kommer sammen for behandle en sak, skal de tolv medlemmene av rdet vurdere om saken er vanskelig eller ikke, hvis den ikke er vanskelig, skal bare to av rdsmedlemmene uttale seg om den i henhold til det som er skrevet ovenfor.

14.   Men hvis den betraktes som vanskelig, skal fire utpekes, og hvis den er vanskeligere, skal seks utpekes, men under ingen omstendigheter skal flere enn seks uttale seg.

15.   Den anklagede har i alle tilfeller rett til halvparten av rdsmedlemmene for unng fornrmelser eller urettferdighet.

16.   Og de rdsmedlemmer som skal uttale seg for rdet, skal fremlegge saken for rdet i dens sanne lys etter at alle opplysninger i saken er vurdert, og enhver skal uttale seg upartisk og rettferdig.

17.   De rdsmedlemmer som trekker partall - eller med andre ord, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 - skal tale anklagedes sak og forhindre fornrmelser og urettferdighet.

18.   I alle saker skal anklager og den anklagede ha det privilegium uttale seg for rdet etter at alle vitneutsagn er hrt, og de rdsmedlemmer som er utpekt til uttale seg i saken, har avsluttet sine bemerkninger.

19.   Etter at vitneutsagn og bevisfrsel er hrt, og rdsmedlemmene, anklageren og den anklagede har uttalt seg, skal presidenten avsi en kjennelse iflge den forstelse han har av saken, og anmode de tolv medlemmene av rdet om gi sitt samtykke ved stemmegivning.

20.   Men hvis de vrige rdsmedlemmene, som ikke har uttalt seg, eller noen av dem, etter ha hrt vitneutsagn og bevisfrsel og en upartisk fremstilling, oppdager feil i presidentens kjennelse, kan de gi uttrykk for dette, og saken skal gjenopptas.

21.   Og hvis det etter en grundig gjenopptakelse kommer nye momenter i saken, skal kjennelsen forandres i overensstemmelse med disse.

22.   Men hvis det ikke kommer nye momenter i saken, skal den frste kjennelsen bli stende, og et flertall i rdet har myndighet til ta denne avgjrelsen.

23.   I tilfelle det oppstr vanskeligheter med hensyn til lre eller prinsipp og ikke tilstrekkelig str skrevet til at rdsmedlemmene synes saken er klar, kan presidenten adsprre Herren og ved penbaring f vite hans vilje.

24.   Hyprestene har p sine reiser myndighet til sammenkalle og organisere et rd etter mnster av det som er nevnt ovenfor, for avgjre vanskelige sprsml nr begge parter eller den ene av dem ber om det.

25.   Og det nevnte rd av hyprester skal for anledningen ha myndighet til utpeke en blant dem til presidere over et slikt rd.

26.   Det nevnte rd skal vre forpliktet til straks oversende en avskrift av rettsforhandlingene ledsaget av en fullstendig beretning om grunnlaget for kjennelsen, og den skal sendes til hyrdet p det sted hvor hovedsetet for Kirkens Frste Presidentskap ligger.

27.   Skulle begge parter, eller den ene av dem, vre misfornyd med den kjennelse rdet er kommet frem til, kan saken innankes for hyrdet p det sted hvor hovedsetet for Kirkens Frste Presidentskap ligger, for f saken gjenopptatt. I s fall skal den behandles i henhold til det tidligere foreskrevne mnster som om ingen tidligere kjennelse var blitt avsagt.

28.   Dette omreisende rd av hyprester skal bare sammenkalles i de vanskeligste saker som angr kirken. Ingen vanlig eller ordinr sak er tilstrekkelig grunn til sammenkalle et slikt rd.

29.   De omreisende eller fastboende hyprester har myndighet til avgjre om det er ndvendig sammenkalle et slikt rd.

30.   Det er en forskjell mellom de kjennelser som blir avsagt av de omreisende hypresters hyrd, og de kjennelser som blir av sagt av det omreisende hyrd som bestr av de tolv apostler.

31.   Det frstnevntes rds kjennelser kan ankes, men ikke kjennelser avsagt av det sistnevnte rd.

32.   De sistnevnte kan det bare reises tvil om av kirkens generalautoriteter hvis det foreligger en overtredelse.

33.   Besluttet: At presidenten eller presidentene i Kirkens Frste Presidentskap skal ha myndighet til avgjre om en slik sak som er anket, virkelig har krav p bli gjenopptatt, etter ha gransket anken med alle vedlagte uttalelser og bevis.

34.   De tolv rdsmedlemmene kastet deretter lodd for avgjre hvem som skulle uttale seg frst, og resultatet ble som flger: 1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, Joseph Smith sen.; 11, John Smith; 12, Martin Harris. Konferansen ble deretter avsluttet med bnn. OLIVER COWDERY, ORSON HYDE, sekretrer


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 102
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige