AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 105
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834 (History of the Church 2:108-111). Pbelopptyene mot de hellige i Missouri hadde kt, og organiserte grupper fra flere fylker erklrte at de hadde til hensikt utrydde folket. Profeten hadde kommet fra Kirtland som leder for en gruppe som var kjent under navnet Sions leir, og hadde med seg klr og forsyninger. Mens denne gruppen l i leir ved Fishing River, mottok profeten penbaringen.1-5: Sion vil bli bygget opp i overensstemmelse rned celestial lov. 6-13: Sions forlsning blir utsatt en liten stund. 14-19: Herren vil utkjempe Sions slag. 20-26: De hellige skal vre kloke og ikke rose seg av mektige gjerninger nr de samles inn. 27-30: Landomrder i Jackson og tilsttende fylker skulle kjpes. 31-34: Eldstene skal motta en begavelse i Herrens hus i Kirtland. 35-37: Hellige som bde er kalt og utvalgt, vil bli helliggjort. 38-41: De hellige skal lfte et fredsbanner for verden.


1.   Sannelig sier jeg til dere som er forsamlet for lre min vilje om mitt lidende folks forlsning -

2.   Se, jeg sier dere at om det ikke var for mitt folks overtredelser - n taler jeg om kirken og ikke om enkeltpersoner - kunne de ha vrt forlst, ja, allerede n.

3.   Men se, de har ikke lrt vre lydige mot alle de ting jeg har forlangt av dem, men er fulle av allslags ondskap og gir ikke av sine midler slik det smmer seg for hellige, til de fattige og trengende iblant seg,

4.   og er ikke knyttet sammen og forenet slik det celestiale rikes lov forlanger,

5.   og Sion kan ikke bygges opp med mindre det skjer ved de prinsipper som tilhrer det celestiale rikes lov, ellers kan jeg ikke ta henne til meg.

6.   Og mitt folk m ndvendigvis refses inntil de lrer lydighet selv om det m skje ved det de lider.

7.   Jeg taler ikke om dem som er utpekt til lede mitt folk, som er de ledende eldster i min kirke, for de er ikke alle under denne fordmmelse,

8.   men jeg taler om mine menigheter rundt omkring - mange av dem vil si: Hvor er deres Gud? Se, han vil utfri dem i vanskelige tider, ellers vil vi ikke dra opp til Sion, og vi vil beholde vre penger.

9.   Derfor, som flge av mitt folks overtredelser, anser jeg det for ndvendig at mine eldster venter en liten stund p Sions forlsning,

10.   s de kan vre beredt og for at mitt folk kan bli undervist mer fullkomment, hste erfaring og mer fullkomment forst sine plikter og hva jeg forlanger av deres hnd.

11.   Og dette kan ikke skje fr mine eldster blir begavet med kraft fra det hye.

12.   For se, jeg har beredt en stor begavelse og velsignelse som skal utses over dem i den grad de er trofaste og fortsetter vre ydmyke for meg.

13.   Derfor anser jeg det for ndvendig at mine eldster venter en liten stund p Sions forlsning.

14.   For se, jeg forlanger ikke av dem at de skal utkjempe Sions slag, for som jeg sa i et tidligere bud - det vil jeg oppfylle, jeg vil utkjempe deres slag.

15.   Se, deleggeren har jeg sendt ut for delegge og legge mine fiender de, og om ikke mange r fra n av skal de ikke mer vre der til besmitte min arv og spotte mitt navn i de landomrder som jeg har innviet til mine helliges innsamling.

16.   Se, jeg har befalt min tjener Joseph Smith jr. si til styrken i mitt hus, ja, til mine krigere, mine unge og middelaldrende menn, at de skal samle seg for mitt folks forlsning og rive ned mine fienders trn og adspre deres vektere,

17.   men mitt hus styrke har ikke lyttet til mine ord.

18.   Men i den grad noen har lyttet til mine ord, har jeg beredt en velsignelse og en begavelse for dem hvis de fortsetter vre trofaste.

19.   Jeg har hrt deres bnner og vil godta deres offer, og jeg anser det for ndvendig at de mtte fres s langt for prve deres tro.

20.   Og n, sannelig sier jeg dere, et bud gir jeg dere, at alle som er kommet hit opp, og som kan sl seg ned i omrdene rundt omkring, la dem bli her,

21.   og de som ikke kan bli, og som har familier stp, la dem bli en liten stund slik min tjener Joseph vil anvise dem,

22.   for jeg vil rde ham i denne sak, og alt han anviser dem, vil bli oppfylt.

23.   Og la hele mitt folk som bor i omrdene rundt omkring, vre meget trofaste, be ofte, vre ydmyke for meg og ikke penbare det som jeg har penbart for dem, fr jeg har en vis hensikt med at det blir penbart.

24.   Tal ikke om straffedommer, og ros dere heller ikke av deres tro eller mektige gjerninger, men i all forsiktighet samle dere s mye som mulig p ett sted i overensstemmelse med folkets flelser.

25.   Og se, jeg vil la dere finne nde og gunst i deres yne, s dere kan hvile i fred og trygghet mens dere sier til folket: Fell dom og vis oss rettferdighet iflge loven, og gi oss erstatning for den urett vi har lidd.

26.   N se, jeg sier dere, mine venner, p denne mten kan dere vinne gunst i folks yne inntil Israels hr blir meget stor.

27.   Og jeg vil bltgjre folkets hjerter, likesom jeg gjorde med Faraos hjerte, fra tid til annen, inntil min tjener, Joseph Smith jr., og mine eldster som jeg har utpekt, fr tid til samle mitt hus styrke,

28.   og til sende kloke menn til fullbyrde det som jeg har befalt angende kjp av alle landomrder som kan kjpes i Jackson fylke og i de omkringliggende fylker.

29.   For det er min vilje at disse landomrder skal kjpes, og at mine hellige, etter at de er kjpt, skal eie dem iflge de lover for innvielse som jeg har gitt.

30.   Og etter at disse landomrder er kjpt, vil jeg holde Israels hrstyrker skyldfrie nr de tar sine egne landomrder i besittelse som de tidligere har kjpt for sine penger, og nr de river ned mine fienders trn som mtte vre der, og adsprer deres vektere og hevner meg p mine fiender inntil tredje og fjerde generasjon mot dem som hater meg.

31.   Men la frst min hr bli meget stor, og la den bli helliggjort for meg s den kan bli skjnn som solen, klar som mnen, og at hennes bannere m vre fryktinngytende for alle nasjoner,

32.   s denne verdens riker blir tvunget til erkjenne at Sions rike virkelig er det rike som tilhrer vr Gud og hans Kristus, derfor, la oss innordne oss under hennes lover.

33.   Sannelig sier jeg dere, jeg anser det for ndvendig at de ledende eldster i min kirke mottar sin begavelse fra det hye i mitt hus som jeg har befalt skal bygges i mitt navn i Kirtland.

34.   Og la de befalinger som jeg har gitt om Sion og hennes lov, utfres og fullbyrdes etter at hun er forlst.

35.   Det har vrt en kallets dag, men tiden for en utvelgelsens dag er kommet, og la dem som er verdige, bli utvalgt.

36.   Og det skal bli tilkjennegitt for min tjener ved ndens rst hvem som er utvalgt, og de skal bli helliggjort,

37.   og i den grad de flger det rd de fr, skal de etter mange dager ha kraft til utfre alt som vedrrer Sion.

38.   Og videre sier jeg dere, sk fred, ikke bare med det folk som har forulempet dere, men med alle mennesker,

39.   og lft opp et fredsbanner og send en fredserklring til jordens ender,

40.   og foresl fredsavtaler for dem som har forulempet dere iflge den ndens rst som er i dere, og alle ting skal tjene dere til gode.

41.   Derfor, vr trofaste, og se, og gi akt, jeg er med dere inntil enden. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 105
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige