AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 111
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of the Church 2:465-466). P dette tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld p grunn av sitt arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk hre at de kunne f tak i et stort pengebelp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for underske denne pstanden, samtidig som de forkynte evangeliet. Brdrene ordnet flere av Kirkens anliggender og forkynte ogs noe. Da det ble tydelig at de ikke ville f tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgr av denne penbaringens ordlyd.1-5: Herren ivaretar sine tjeneres timelige behov. 6-11: Han vil vise Sion barmhjertighet og ordne alle ting til sine tjeneres beste.


1.   Jeg, Herren deres Gud, ser ikke med mishag p dere fordi dere har foretatt denne reisen, til tross for deres drskap.

2.   Jeg har store skatter til dere i denne by som vil vre til gavn for Sion og mange mennesker i denne by, som jeg ved deres medvirkning vil samle og ta ut nr tiden er inne, og som vil vre til Sions gavn.

3.   Derfor er det viktig at dere blir kjent med mennesker i denne by ettersom dere blir ledet, og slik det skal tilkjennegis for dere.

4.   Og det skal skje at nr tiden er inne, vil jeg gi denne by i deres hender, og dere skal ha s stor makt over den at de ikke skal oppdage deres hemmeligheter, og dens rikdom av gull og slv skal bli deres.

5.   Vr ikke bekymret for deres gjeld, for jeg vil gi dere evne til betale den.

6.   Vr ikke bekymret for Sion, for jeg vil vise henne barmhjertighet.

7.   Bli p dette sted og i omrdene rundt omkring.

8.   Og det sted hvor jeg hovedsakelig vil dere skal vre, skal bli tilkjennegitt for dere ved min nds kraft og fred som skal strmme til dere.

9.   Dette sted kan dere f ved leie. Og sk flittig etter denne bys frste innbyggere og grunnleggere,

10.   for det er mer enn en skatt til dere i denne by.

11.   Vr derfor kloke som slanger, men likevel uten synd, og jeg vil ordne alt til deres beste etter hvert som dere er istand til ta imot det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 111
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige