AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 112
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 (History of the Church 2:499-501). Denne penbaringen inneholder Herrens ord til Thomas B. Marsh om Lammets tolv apostler. Profeten skriver at denne penbaringen ble mottatt p den dag da evangeliet frste gang ble forkynt i England. Thomas B. Marsh var dengang president for De tolv apostlers quorum.1-10: De tolv skal bringe evangeliet ut og heve advarselens rst for alle nasjoner og folk. 11-15: De skal ta sitt kors opp, flge Jesus og f hans fr. 16-20: De som tar imot Det frste presidentskap, tar imot Herren. 21-29: Et mrke dekker jorden, og bare de som tror og blir dpt, vil bli frelst. 30-34: Det frste presidentskap og De tolv har nklene til evangelieutdelingen i tidenes fylde.


1.   Sannelig, s sier Herren til deg min tjener Thomas: Jeg har hrt dine bnner, og dine almisser har steget opp for meg til pminnelse om disse dine brdre som ble utvalgt til bre vitnesbyrd om mitt navn og bringe det ut til alle nasjoner, slekter, tungeml og folk og ordinert av mine tjeneres hnd.

2.   Sannelig sier jeg deg, det har vrt noen f ting i ditt hjerte og med deg, som jeg, Herren, ikke hadde velbehag i.

3.   Ikke desto mindre, i den grad du har fornedret deg selv, skal du bli opphyet, derfor: alle dine synder er deg tilgitt.

4.   La ditt hjerte vre ved godt mot for mitt syn, og du skal bre vitnesbyrd om mitt navn, ikke bare for hedningefolkene, men ogs for jdene, og du skal sende mitt ord ut til jordens ender.

5.   Strev du derfor morgen etter morgen, dag etter dag, og la din advarsels rst g ut, og nr natten kommer, la ikke jordens innbyggere slumre p grunn av din tale.

6.   La din bolig bli kjent i Sion, og flytt ikke ditt hus, for jeg, Herren, har et stort arbeide du skal utfre ved gjre mitt navn kjent blant menneskenes barn.

7.   Bind derfor omkring dine lender for arbeidet. Sett ogs sko p dine ftter, for du er utvalgt, og din sti gr blant fjellene og blant mange nasjoner.

8.   Og ved ditt ord skal mange hyreiste bli ydmyket, og ved ditt ord skal mange ringe bli opphyet.

9.   Din rst skal vre en irettesettelse for overtrederen, og ved din irettesettelse skal baktalerens tunge slutte med tale svik.

10.   Vr du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hnden og gi deg svar p dine bnner.

11.   Jeg kjenner ditt hjerte og har hrt dine bnner angende dine brdre. La ikke din kjrlighet vre strre for dem enn for mange andre, men la din kjrlighet til dem vre som til deg selv, og la din kjrlighet g ut til alle mennesker og til alle som elsker mitt navn.

12.   Og be for dine brdre, De tolv. Forman dem strengt for mitt navns skyld, tal dem til rette for alle deres synder, og vr dere trofaste mot meg for mitt navns skyld.

13.   Og etter deres fristelser og mange trengsler, se, da vil jeg, Herren, lete etter dem, og hvis de ikke forherder sine hjerter og ikke er hrdnakket mot meg, skal de komme til omvendelse og jeg vil helbrede dem.

14.   N sier jeg til deg, og det jeg sier til deg, sier jeg til alle De tolv: St opp og bind omkring deres lender, ta deres kors opp, flg meg og f mine fr.

15.   Opphy ikke dere selv, sett dere ikke opp mot min tjener Joseph, for sannelig sier jeg dere, jeg er med ham og min hnd skal vre over ham, og de nkler som jeg har gitt til ham og ogs til dere, skal ikke bli tatt fra ham fr jeg kommer.

16.   Sannelig sier jeg deg min tjener Thomas, du er mannen jeg har utvalgt til ha nklene til mitt rike for De tolv ute blant alle nasjoner -

17.   s du kan vre min tjener til lse opp rikets dr p alle steder hvor min tjener Joseph og min tjener Sidney og min tjener Hyrum ikke kan komme,

18.   for p dem har jeg en kort tid lagt ansvaret for alle menighetene.

19.   Derfor, hvor som helst de sender dere, skal dere dra, og jeg vil vre med dere, og hvor som helst dere forkynner mitt navn, skal en vid dr bli pnet for dere, s de kan motta mitt ord.

20.   Den som mottar mitt ord, mottar meg, og den som mottar meg, mottar dem, Det frste presidentskap, som jeg har sendt og som jeg for mitt navns skyld har satt til vre rdgivere for dere.

21.   Og videre sier jeg dere at hvem som helst dere sender i mitt navn ved deres brdre, De tolvs rst, som er tilbrlig anbefalt og bemyndiget av dere, skal ha kraft til pne mitt rikes dr for enhver nasjon hvor som helst dere sender dem,

22.   i den grad de ydmyker seg for meg og forblir i mitt ord og lytter til min nds rst.

23.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, mrke dekker jorden og et tett mrke menneskenes sinn, og alt kjd er blitt fordervet for mitt syn.

24.   Se, hevn kommer hastig over jordens innbyggere, en vredens dag, en oppbrenningens dag, en dag med deleggelse, med grt, med sorg og med klage, og som en hvirvelvind skal den komme over hele jordens overflate, sier Herren.

25.   Og med mitt hus skal den begynne, og fra mitt hus skal den g ut, sier Herren,

26.   frst blant dem av dere, sier Herren, som har hevdet kjenne mitt navn og ikke har kjent meg, og har spottet meg i mitt hus midte, sier Herren.

27.   Derfor, se til at dere ikke bekymrer dere for min kirkes anliggender p dette sted, sier Herren.

28.   Men rens deres hjerter for meg, og g s ut i all verden og forkynn mitt evangelium for enhver skapning som ikke har mottatt det,

29.   og den som tror og blir dpt, skal bli frelst, og den som ikke tror og ikke blir dpt, skal bli fordmt.

30.   For til dere, De tolv, og til dem, Det frste presidentskap, som sammen med dere er utpekt til vre deres rdgivere og deres ledere, er dette prestedmmes myndighet gitt i de siste dager og for siste gang i det som er evangelieutdelingen i tidenes fylde.

31.   Og denne myndighet har dere sammen med alle dem som p noe tidspunkt fra skapelsens begynnelse, har mottatt en evangelieutdeling,

32.   for sannelig sier jeg dere, nklene til den evangelieutdeling som dere har mottatt, har kommet ned fra fedrene, og er til slutt blitt sendt ned fra himmelen til dere.

33.   Sannelig sier jeg dere, se, hvor stort er ikke deres kall. Rens deres hjerter og deres klr for at ikke denne generasjons blod skal bli krevet av deres hender.

34.   Vr trofaste til jeg kommer, for jeg kommer hastig, og min lnn er med meg for gjengjelde enhver etter hans gjerninger. Jeg er Alfa og Omega. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 112
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige