AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 115
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje nr det gjelder bygge opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23-25). Denne penbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn.1-4: Herren gir sin kirke flgende navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 5-6: Sion og hennes staver er forsvars- og tilfluktssteder for de hellige. 7-16: De hellige blir befalt bygge et Herrens hus i Far West. 17-19: Joseph Smith har nklene til Guds rike p jorden.


1.   Sannelig, s sier Herren til deg min tjener Joseph Smith jr. og ogs til min tjener Sidney Rigdon og ogs til min tjener Hyrum Smith, og til dine nvrende rdgivere og til dem som senere skal utpekes,

2.   og ogs til deg min tjener Edward Partridge og til dine rdgivere,

3.   og ogs til mine trofaste tjenere som tilhrer hyrdet i min kirke i Sion, for slik skal det kalles, og til alle eldster og medlemmer i min kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er spredt rundt omkring i hele verden,

4.   for slik skal min kirke kalles i de siste dager, ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

5.   Sannelig sier jeg til dere alle: St opp og la deres lys skinne, s deres lys kan vre et banner for nasjonene,

6.   og at innsamlingen til Sions land og til hennes staver, kan tjene som et forsvar og en tilflukt fra stormen og fra vreden nr den i fullt ml skal utses over hele jorden.

7.   La byen Far West vre et hellig og innviet landomrde for meg, og den skal kalles hyhellig, for den grunn dere str p, er hellig.

8.   Derfor befaler jeg dere bygge et hus til meg hvor mine hellige kan komme sammen for tilbe meg.

9.   Og la begynnelsen til dette arbeidet og grunnvollen og et forberedende arbeide bli gjort til sommeren.

10.   Og la arbeidet begynne den fjerde dag i frstkommende juli, og fra den tid av skal mitt folk arbeide flittig for bygge et hus til mitt navn.

11.   Og om ett r fra i dag la dem gjenoppta arbeidet med legge grunnvollen til mitt hus.

12.   Og fra den tid av la dem arbeide flittig til det er ferdig, fra hjrnestenen til taket, inntil det ikke gjenstr noe som ikke er fullfrt.

13.   Sannelig sier jeg dere, la ikke min tjener Joseph, ei heller min tjener Sidney, ei heller min tjener Hyrum, igjen sette seg i gjeld for bygge et hus til mitt navn,

14.   men la et hus bygges til mitt navn i henhold til det mnster som jeg skal vise dem.

15.   Og hvis mitt folk ikke bygger det i henhold til det mnster som jeg skal vise deres presidentskap, vil jeg ikke ta imot det fra deres hnd.

16.   Men hvis mitt folk bygger det i henhold til det mnster som jeg skal vise deres presidentskap, ja, min tjener Joseph og hans rdgivere, da vil jeg ta imot det fra mitt folks hnd.

17.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at byen Far West raskt skal bygges opp ved at mine hellige samles der,

18.   og at ogs andre steder blir utpekt til staver i omrdene rundt omkring etter hvert som de fra tid til annen blir penbart for min tjener Joseph.

19.   For se, jeg vil vre med ham, og jeg vil helliggjre ham for folket, for til ham har jeg gitt nklene til dette rike og denne virksomhet. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 115
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige