AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 117
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angende yeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45-46).1-9: Herrens tjenere skulle ikke begjre timelige ting, for hva betyr eiendom for Herren? 10-16: De skal forsake sjelens smlighet og deres offer skal vre hellig for Herren.


1.   Sannelig, s sier Herren til min tjener William Marks og ogs til min tjener Newel K. Whitney: La dem omgende avslutte sine forretningsanliggender og reise fra Kirtland fr jeg, Herren, igjen lar det falle sne p marken.

2.   La dem vkne og st opp og komme frem og ikke vente, for jeg, Herren, befaler det.

3.   Derfor, hvis de venter, skal det ikke g dem vel.

4.   La dem omvende seg for meg fra alle sine synder og fra alle sine begjrlige nsker, sier Herren, for hva betyr eiendom for meg? sier Herren.

5.   La Kirtlands eiendommer bli omsatt for betale gjeld, sier Herren. La dem fare, sier Herren, og det som mtte bli igjen, kan dere selv beholde, sier Herren.

6.   For eier jeg ikke himmelens fugler og ogs havets fisker og fjellenes dyr? Har jeg ikke skapt jorden? Holder jeg ikke alle nasjoners hrstyrkers skjebne i mine hender?

7.   Derfor, kan jeg ikke f de ufruktbare steder til skyte knopper og til blomstre og til frembringe grde i overflod? sier Herren.

8.   Er det ikke tilstrekkelig plass p fjellene i Adam-ondi-ondi-Ahman og p slettene Olaha Shinehah eller det landomrde hvor Adam bodde, s dere skulle begjre det som bare er en drpe og forsmme det som veier tyngre?

9.   Derfor, kom hit opp til mitt folks land, ja, til Sion.

10.   La min tjener William Marks vre trofast over lite, og han skal rde over meget, la ham presidere midt iblant mitt folk i byen Far West, og la ham velsignes med mitt folks velsignelser.

11.   La min tjener, Newel K. Whitney, skamme seg over nikolaittenes gruppe og over alle deres hemmelige avskyeligheter og over sin sjels smlighet overfor meg, sier Herren, og komme opp til landomrdet Adam-ondi-Ahman og vre en biskop for mitt folk, sier Herren, ikke i navnet, men i gavnet, sier Herren.

12.   Og videre sier jeg dere, jeg husker min tjener Oliver Granger, se, sannelig sier jeg til ham at hans navn skal holdes i hellig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid, sier Herren.

13.   Derfor, la ham kjempe iherdig for befri Det frste presidentskap i min kirke, sier Herren, og nr han faller, skal han reise seg igjen, for hans offer skal vre mer hellig for meg enn hans timelige fremgang, sier Herren.

14.   Derfor, la ham straks komme hit opp til Sions land, og nr tiden er inne, skal han vre en handelsmann i mitt navn, sier Herren, til gavn for mitt folk.

15.   Derfor, la ingen forakte min tjener, Oliver Granger, men la mitt folks velsignelser hvile over ham evindelig og alltid.

16.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine tjenere i Kirtland huske Herren sin Gud, og mitt hus ogs, holde og bevare det hellig og kaste pengevekslerne ut i min egen beleilige tid, sier Herren. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 117
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige