AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 124
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841 (History of the Church 4:274-286). 1 grunn av tiltagende forflgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de hellige blitt tvunget til forlate Missouri. Utryddelsesordren datert 27. oktober 1838 utstedt av Missouris guvernr, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg (History of the Church 3:175). 11841 da denne penbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som l p samme sted som den tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt opprettet.1-14: Joseph Smith blir bedt om avgi en hytidelig erklring om evangeliet til De forente staters president, til guvernrer og til regenter i alle nasjoner. 15-21: Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith sen. og andre blant de levende og de dde, er velsignet for sin rettskaffenhet og sine dyder. 22-28: De hellige blir befalt bygge et hus til innkvartering av fremmede og et tempel i Nauvoo. 29-36: Dp for de dde skal utfres i templer. 37-44: Herrens folk bygger alltid templer for utfre hellige ordinanser. 45-55: De hellige blir fritatt fra bygge et tempel i Jackson fylke p grunn av undertrykkelse fra deres fiender. 56-83: Retningslinjer blir gitt for hvordan Nauvoo hus skal bygges. 84-96: Hyrum Smith kalles til vre en patriark og til motta nklene og overta plassen etter Oliver Cowdery. 97-122: William Law og andre mottar rd om sine arbeidsoppgaver. 123-145: Embedsmenn p general og lokalplan nevnes ved navn og fr vite hvilke plikter de har og hvilket quorum de tilhrer.


1.   Sannelig, s sier Herren til deg, min tjener Joseph Smith, ditt offer og dine bekjennelser er velbehagelig for meg, for i denne hensikt har jeg oppreist deg for kunne frembringe min visdom gjennom det som er svakt p jorden.

2.   Dine bnner er antagelige for meg, og som svar p dem sier jeg deg at du n er kalt til yeblikkelig avgi en hytidelig erklring om mitt evangelium og om denne stav som jeg har satt til vre en hjrnesten i Sion og som skal utsmykkes s den ligner et slott.

3.   Denne erklring skal gis til alle verdens konger, ja, til de fire verdenshjrner - til den rverdig valgte president og de edle guvernrer i den nasjon hvor du bor - og til alle jordens nasjoner rundt omkring i verden.

4.   La den skrives i saktmodighetens nd og ved Den Hellige nds kraft som du skal vre i besittelse av nr du skriver den,

5.   for det skal bli gitt deg ved Den Hellige nd vite min vilje angende disse konger og myndigheter, ja, hva som skal mte dem i fremtiden.

6.   For se, jeg er nr ved kalle p dem for at de kan gi akt p Sions lys og herlighet, for den fastsatte tid er kommet da hun skal begunstiges.

7.   Kall derfor p dem med en kraftig erklring og med deres vitnesbyrd for at de ogs kan vre uten unnskyldning, og frykt dem ikke, for de er som gress, og all deres herlighet er som gressets blomster som snart visner,

8.   og for at jeg kan hjemske dem p hjemskelsens dag - nr jeg skal trekke slret for mitt syn til side for gi undertrykkeren hans del blant hyklerne hvor det er tenners gnissel - hvis de forkaster mine tjenere og mitt vitnesbyrd som jeg har penbart for dem.

9.   Og videre vil jeg se til dem og bltgjre deres hjerter, mange av dem til gavn for dere, for at dere kan finne nde for deres yne, s de kan komme til sannhetens lys og hedningefolkene til Sions opphyelse eller forherligelse.

10.   For min hjemskelses dag kommer hastig i en time dere ikke tror, og hvor skal det vre trygghet for mitt folk og tilflukt for dem som er igjen av dem?

11.   Vkn opp, O jordens konger! Kom, O, kom med deres gull og deres slv til hjelp for mitt folk - til Sions dtres hus.

12.   Og videre, sannelig sier jeg deg, la min tjener Robert B. Thompson hjelpe deg med skrive denne erklringen, for jeg er vel tilfreds med ham og at han skal vre med deg,

13.   la ham derfor lytte til ditt rd, og jeg vil velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser. La ham fra n av vre trofast og sannferdig i alle ting, s skal han bli stor i mine yne,

14.   men la ham komme i hu at jeg vil kreve ham til regnskap for hans forvaltning.

15.   Og videre, sannelig sier jeg deg, velsignet er min tjener Hyrum Srnith, for jeg, Herren, elsker ham p grunn av hans hjertes oppriktighet og fordi han elsker det som er riktig i mine yne, sier Herren.

16.   Videre, la min tjener John C. Bennett hjelpe deg i ditt arbeide med sende mitt ord til jordens konger og folk og st ved din side, ja, du min tjener, Joseph Smith, i trengselens stund, og hans belnning skal ikke utebli hvis han mottar rd.

17.   Og p grunn av sin kjrlighet skal han bli stor, for han skal vre min hvis han gjr dette, sier Herren. Jeg har sett det arbeide han har utfrt, og det er godtatt av meg hvis han fortsetter, og jeg vil krone ham med velsignelser og stor herlighet.

18.   Og videre sier jeg deg, at det er min vilje at min tjener Lyman Wight skal fortsette forkynne for Sion i saktmodighetens nd og bekjenne meg for verden, og jeg vil bre ham som p rnevinger, og han skal frembringe herlighet og re til seg selv og til mitt navn,

19.   s nr han har fullendt sitt arbeide, kan jeg ta ham til meg som jeg gjorde med min tjener David Patten som n er hos meg og ogs min tjener Edward Partridge og ogs min aldrende tjener Joseph Smith sen. som sitter hos Abraham ved hans hyre hnd, og velsignet og hellig er han, for han er min.

20.   Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener George Miller er uten svik, han kan man ha tillit til p grunn av hans hjertes oppriktighet, og jeg, Herren, elsker ham p grunn av den kjrlighet han har til mitt vitnesbyrd.

21.   Derfor sier jeg til deg, jeg besegler en biskops embede p hans hode, likesom med min tjener Edward Partridge, s han kan motta gavene til mitt hus, s han kan gi velsignelser over de fattiges hoder blant mitt folk, sier Herren. La ingen forakte min tjener George, for han skal hedre meg.

22.   La min tjener George og min tjener Lyman og min tjener John Snider og andre, bygge et hus til mitt navn slik min tjener Joseph skal vise dem og p det sted som han ogs skal vise dem.

23.   Og det skal vre et herberge, et hus hvor fremmede som kommer langveisfra kan ta inn. Derfor, la det vre et godt hus, fullt antagelig, hvor den trette reisende kan finne sunnhet og trygghet mens han grunner p Herrens ord og den hjrnesten jeg har utpekt for Sion.

24.   Dette hus skal vre en sunn bolig hvis det bygges til mitt navn og hvis den bestyrer som blir utpekt til ta vare p det, ikke lar noe urent komme inn der. Det skal vre hellig, ellers vil ikke Herren deres Gud bo der.

25.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine hellige komme langveisfra.

26.   Og send ut raske sendebud, ja, utvalgte sendebud, og si til dem: Kom med alt deres gull og deres slv og deres kostelige stener og med alle deres gamle kostbarheter, og med alle som har kunnskap om gamle kostbarheter og som vil komme, la dem komme og ha med seg buksbom, furutrr og grantrr og alle jordens dyrebare trr,

27.   og med jern, med kobber og med messing og med sink og med alle jordens kostelige ting, og bygge et hus til mitt navn hvor Den Aller Hyeste kan bo.

28.   For det finnes intet sted p jorden hvor han kan komme og gjenopprette det som gikk tapt for dere, eller som han har tatt bort, nemlig prestedmmets fylde.

29.   For det finnes ikke noen dpefont p jorden hvor mine hellige kan bli dpt for de som er dde.

30.   For denne ordinans hrer hjemme i mitt hus og kan ikke godkjennes av meg - bare i deres fattigdoms dager nr dere ikke er istand til bygge et hus til meg.

31.   Men jeg befaler dere, alle mine hellige, bygge et hus til meg, og jeg gir dere tilstrekkelig tid til bygge et hus til meg, og mens det pgr, skal deres dpshandlinger vre antagelig for meg.

32.   Men se, nr denne avtalte tid er omme, skal deres dpshandlinger for deres avdde ikke bli godkjent av meg, og hvis dere ikke utfrer disse ting nr denne tid er omme, skal dere bli forkastet som en kirke sammen med deres avdde, sier Herren deres Gud.

33.   For sannelig sier jeg dere, etter at dere har hatt tilstrekkelig tid til bygge et hus til meg hvor dpsordinansen for de dde hrer hjemme og for hvem den ble innstiftet fr verdens grunnvoll ble lagt, kan ikke deres dpshandlinger for deres avdde godkjennes av meg,

34.   for der er det hellige prestedmmes nkler overdratt s dere kan motta re og herlighet.

35.   Og etter denne tid vil deres dpshandlinger for de dde som utfres av dem som er spredt rundt omkring, ikke bli godkjent av meg, sier Herren.

36.   For det er bestemt at i Sion og i hennes staver og i Jerusalem, de tilfluktssteder som jeg har utpekt, skal vre steder hvor dpshandlinger for deres avdde skal utfres.

37.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvordan skal deres tvettinger bli godkjent av meg hvis dere ikke utfrer dem i et hus som dere har bygget til mitt navn?

38.   For av denne grunn befalte jeg Moses bygge et tabernakel som de skulle bre med seg i villmarken og bygge et hus i det lovede land, s disse ordinanser som hadde vrt skjult fra fr verden ble til, kunne bli penbart.

39.   Derfor, sannelig sier jeg dere, at deres salvinger og deres tvettinger og deres dpshandlinger for de dde, og deres hytidelige forsamlinger og deres pminningsoffer for deres ofringer ved Levis snner, og deres orakler p deres aller helligste steder hvor dere mottar tilkjennegivelser, og deres lover og vedtak som begynnelsen til Sions penbaringer og grunnvoll og til alle hennes enheters herlighet, heder og begavelse, er gitt gjennom ordinansen i mitt hellige hus som mitt folk alltid blir befalt bygge til mitt hellige navn.

40.   Og sannelig sier jeg dere, la dette hus bygges til mitt navn, s jeg der kan penbare mine ordinanser for mitt folk,

41.   for i min nde vil jeg penbare for min kirke ting som er blitt holdt skjult fra fr verdens grunnvoll ble lagt, ting som hrer til evangelieutdelingen i tidenes fylde.

42.   Og jeg vil vise min tjener Joseph alle ting som hrer til dette hus og dets prestedmme og stedet hvor det skal bygges.

43.   Og dere skal bygge det p det sted hvor dere har tenkt bygge det, for det er stedet jeg har valgt at dere skal bygge det.

44.   Hvis dere arbeider av hele deres styrke, vil jeg hellige dette sted, s det skal vre hellig.

45.   Og hvis mitt folk vil lytte til min rst og til rsten fra mine tjenere som jeg har utpekt til lede mitt folk, se, sannelig sier jeg dere, skal de ikke bli flyttet fra sitt sted.

46.   Men hvis de ikke vil lytte til min rst eller til rsten fra disse menn som jeg har utpekt, skal de ikke bli velsignet fordi de tilsmusser min hellige grunn og mine hellige ordinanser og lover og mitt hellige ord som jeg gir dem.

47.   Og det skal skje at hvis dere bygger et hus til mitt navn og ikke gjr de ting som jeg sier, vil jeg ikke holde den ed som jeg avlegger for dere, ei heller oppfylle de lfter som dere venter fra min hnd, sier Herren.

48.   For i stedet for velsignelser bringer dere ved deres egne gjerninger forbannelser, vrede, harme og straffedommer over deres egne hoder ved deres drskap og ved alle deres avskyeligheter som dere gjr for mitt syn, sier Herren.

49.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, at nr jeg gir en befaling til noen av menneskenes barn om gjre et arbeide i mitt navn, og disse menneskene gr frem med all sin styrke og med alt de har, for utfre dette arbeide og ikke opphrer med sin flid, og deres fiender overfaller dem og hindrer dem i utfre dette arbeide, se, da nsker jeg ikke lenger kreve dette arbeide av disse menneskene, men godta deres offer.

50.   Og misgjerningen og overtredelsen av mine hellige lover og bud vil jeg bringe over deres hoder som hindret mitt verk, inntil tredje og fjerde generasjon, s lenge de ikke omvender seg, men hater meg, sier Gud Herren.

51.   Derfor, av denne grunn har jeg godtatt ofringene fra dem som jeg befalte bygge en by og et hus til mitt navn i Jackson fylke, Missouri og ble hindret av sine fiender, sier Herren deres Gud.

52.   Og jeg vil sende dom, vrede og harme, jammer og kvaler og tenners gnissel over deres hoder inntil tredje og fjerde generasjon s lenge de ikke omvender seg, og hater meg, sier Herren deres Gud.

53.   Og dette gir jeg dere som et eksempel og til trst for dere angende alle dem som er blitt befalt utfre et arbeide og er blitt hindret av sine fienders hender og ved undertrykkelse, sier Herren deres Gud.

54.   For jeg er Herren deres Gud og vil frelse alle de av deres brdre som har vrt arene av hjertet og er blitt drept i Missouris land, sier Herren.

55.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg befaler dere igjen bygge et hus til mitt navn, ja, p dette sted, s dere kan bevise for meg at dere er trofaste i alle ting jeg befaler dere, s jeg kan velsigne dere og krone dere med heder, uddelighet og evig liv.

56.   Og n sier jeg til dere med hensyn til det herberge jeg har befalt dere bygge s fremmede kan ta inn der, la det bygges til mitt navn, anbring mitt navn p det, og la min tjener Joseph og hans hus vre bosatt der fra generasjon til generasjon.

57.   For denne salvelse har jeg gitt p hans hode for at hans velsignelse ogs skal bli gitt p hans etterkommeres hode.

58.   Og som jeg sa til Abraham angende jordens slekter, slik sier jeg ogs til min tjener Joseph: I deg og din tt skal jordens slekter velsignes.

59.   Derfor, la min tjener Joseph og hans tt etter ham vre bosatt i dette hus fra generasjon til generasjon evindelig og alltid, sier Herren.

60.   Og la dette hus kalles Nauvoo hus, og la det vre en behagelig bolig for mennesker og et hvilested for den trette reisende, s han kan meditere over Sions herlighet og over denne hennes hjrnestens herlighet,

61.   s han ogs kan motta rd av dem som jeg har satt til vre som velkjente planter og som vektere p hennes murer.

62.   Se, sannelig sier jeg dere, la min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min tjener John Snider og min tjener Peter Haws organisere seg, og utpek en av dem til vre formann i den komite som har til oppgave bygge dette hus.

63.   Og de skal forfatte en lov som danner grunnlag for tegning av aksjer til byggingen av dette hus.

64.   Og de skal ikke motta mindre enn femti dollar for en aksje i dette hus, og de skal ha tillatelse til motta femten tusen dollar fra hvem som helst som betaling for aksjer i dette hus.

65.   Men de skal ikke tillates motta mer enn femten tusen dollar per aksje fra en enkelt person.

66.   Og de skal ikke tillates motta mindre enn femti dollar fra noen som betaling for en aksje i dette hus.

67.   Og de skal ikke tillates motta noen som aksjonr i dette hus uten at vedkommende betaler sine aksjer nr han mottar dem.

68.   Og i forhold til det belp han innbetaler, skal han motta aksjer i dette hus, men hvis han ikke innbetaler noe, skal han ikke motta noen aksjer i dette hus.

69.   Og hvis noen betaler dem for aksjer, skal det benyttes til aksjer i dette hus - til ham selv og hans generasjon etter ham, fra generasjon til generasjon s lenge han og hans arvinger beholder aksjene og ikke av egen fri vilje selger eller overdrar dem - hvis dere vil gjre min vilje, sier Herren deres Gud.

70.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min tjener John Snider og min tjener Peter Haws mottar betaling for aksjer i form av penger - eller som eiendeler med en motsvarende pengeverdi - skal de ikke bruke noen av disse midler til noe annet forml enn til dette hus.

71.   Og hvis de bruker noen av disse midler til et annet forml enn til dette hus uten aksjeeierens samtykke og ikke betaler tilbake det firedobbelte av det som brukes til annet forml enn til dette hus, skal de bli forbannet og skal fjernes fra sin plass, sier Gud Herren, for jeg, Herren, er Gud og kan ikke spottes i noen av disse ting.

72.   Sannelig sier jeg dere, la min tjener Joseph betale for aksjer til bygging av dette hus som det synes ham best, men min tjener Joseph kan ikke betale mer enn femten tusen dollar for aksjer i dette hus, og heller ikke mindre enn femti dollar, og det kan heller ingen andre gjre, sier Herren.

73.   Og det er ogs andre som nsker vite min vilje angende dem, for de har bedt om det fra min hnd.

74.   Derfor sier jeg dere angende min tjener Vinson Knight, hvis han vil gjre min vilje, la ham kjpe aksjer i dette hus til seg selv og til sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

75.   Og la ham opplfte sin rst blant folk lenge og hyt for tale de fattiges og trengendes sak, og la ham ikke svikte, ei heller m hans hjerte svikte, og jeg vil godta hans offer, for det skal ikke vre som Kains offer til meg, for han skal vre min, sier Herren.

76.   La hans familie fryde seg og vende sine hjerter bort fra sorg og bekymringer, for jeg har utvalgt ham og salvet ham, og han skal hedres i sitt hus, for jeg vil tilgi alle hans synder, sier Herren. Amen.

77.   Sannelig sier jeg dere, la min tjener Hyrum kjpe aksjer i dette hus som det synes ham best, til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

78.   La min tjener Isaac Galland kjpe aksjer i dette hus, for jeg, Herren, elsker ham for det arbeide han har utfrt og vil tilgi ham alle hans synder, derfor, kom ham i hu med en andel i dette hus fra generasjon til generasjon.

79.   La min tjener Isaac Galland utpekes blant dere og ordineres av min tjener William Marks og velsignes av ham til reise sammen med min tjener Hyrum for utfre det arbeide som min tjener Joseph skal anvise dem, og de skal bli storlig velsignet.

80.   La min tjener William Marks kjpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon.

81.   La min tjener Henry G. Sherwood kjpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og sine etterkommere, fra generasjon til generasjon.

82.   La min tjener William Law kjpe aksjer i dette hus til seg selv og sine etterkommere, fra generasjon til generasjon.

83.   Hvis han vil gjre min vilje, s la ham ikke ta sin familie med seg til den stlige del av landet, til Kirtland, likevel vil jeg, Herren, bygge opp Kirtland, men jeg, Herren, har en svpe beredt for innbyggerne der.

84.   Og med hensyn til min tjener Almon Babbitt, er det mange ting jeg ikke er fornyd med. Se, han trakter etter opprette sitt eget rd i stedet for det rd som jeg har opprettet, nemlig presidentskapet i min kirke, og han setter opp en gullkalv som mitt folk skal tilbe.

85.   La ingen som er kommet hit og forsker holde mine bud, forlate dette sted.

86.   Hvis de oppholder seg her, la dem leve i meg, og hvis de dr, la dem d i meg, for de skal hvile fra all sin gjerning her og skal fortsette sitt arbeide.

87.   Derfor, la min tjener William sette sin lit til meg og slutte bekymre seg for sin familie p grunn av sykdommen i omrdet. Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, og sykdommen i omrdet skal tjene dere til re.

88.   La min tjener William dra ut, og forkynne mitt evige evangelium med hy rst og med stor glede ettersom han skal bli tilskyndet av min nd, til innbyggerne i Warsaw og ogs til innbyggerne i Carthage og ogs til innbyggerne i Burlington og ogs til innbyggerne i Madison, og vente tlmodig og innstendig p nrmere beskjed under min generalkonferanse, sier Herren.

89.   Hvis han vil gjre min vilje, skal han fra n av lytte til min tjener Josephs rd og med sine midler sttte de fattiges sak og utgi den nye oversettelsen av mitt hellige ord til jordens innbyggere.

90.   Og hvis han vil gjre dette, vil jeg velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser s han ikke skal bli forlatt, heller ikke skal hans etterkommere tigge om brd.

91.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William utpekes, ordineres og salves til rdgiver for min tjener Joseph i stedet for min tjener Hyrum, s min tjener Hyrum kan motta embedet som patriark i prestedmmet som ble gitt ham av hans far - ved velsignelse og ogs ved rettighet,

92.   s han fra n av skal ha nklene til de patriarkalske velsignelser ved hndspleggelse til hele mitt folk,

93.   s enhver som han velsigner skal vre velsignet, og enhver som han forbanner, skal vre forbannet, s det han binder p jorden, skal vre bundet i himmelen, og det han lser p jorden, skal vre lst i himmelen

94.   Og fra n av utpeker ham til vre en profet, en seer, og en penbarer for min kirke, svel som min tjener Joseph,

95.   s han kan virke sammen med min tjener Joseph, og s han kan motta rd fra min tjener Joseph som skal vise ham nklene hvorved han kan be og motta og bli kronet med den samme velsignelse og herlighet og re og prestedmme og prestedmmets gaver som en gang ble gitt ham som var min tjener - Oliver Cowdery,

96.   s min tjener Hyrum kan bre vitnesbyrd om de ting som jeg skal vise ham, s hans navn kan holdes i hederlig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid.

97.   La min tjener William Law ogs motta de nkler hvormed han kan be og motta velsignelser, la ham ydmyke seg for meg og vre uten svik, og han skal motta av min nd - ja, Trsteren - som skal penbare sannheten om alle ting for ham og i samme stund skal gi ham hva han skal si.

98.   Og disse tegn skal flge ham - han skal helbrede de syke, han skal drive ut djevler og skal bli befridd fra dem som vil gi ham ddelig gift.

99.   Og han skal ledes p stier hvor den giftige slange ikke kan sre hans hl, og i sine tanker skal han stige opp som p rnevinger.

100.   Og om jeg vil at han skal vekke opp dde, skal han ikke holde sin rst tilbake.

101.   Derfor, la min tjener William ikke spare seg, men rope hyt av glede og fryd og med hosianna til ham som sitter p tronen evindelig og alltid, sier Herren deres Gud.

102.   Se, jeg sier dere, jeg har et oppdrag i vente til min tjener William og min tjener Hyrum - og bare til dem - og la min tjener Joseph vre her, for det er behov for ham. Resten vil jeg vise dere senere. Slik er det. Amen.

103.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Sidney vil tjene meg og vre rdgiver for min tjener Joseph, la ham st opp og komme frem og virke i det embede han er kalt til og ydmyke seg for meg.

104.   Og hvis han vil bre frem et antagelig offer til meg, og vise erkjennelse og bli hos mitt folk, se, jeg, Herren deres Gud, vil helbrede ham s han blir helbredet, og han skal igjen heve sin rst p fjellene og vre en talsmann for mitt syn.

105.   La ham komme og bosette seg med sin familie i nrheten av det sted hvor min tjener Joseph bor.

106.   Og p alle sine reiser, la ham heve sin rst som med en basuns lyd og advare jordens innbyggere om flykte fra den kommende vrede.

107.   La ham hjelpe min tjener Joseph, og la min tjener William Law ogs hjelpe min tjener Joseph med utarbeide en hytidelig erklring til jordens konger, ja, som jeg fr har sagt dere.

108.   Hvis min tjener Sidney vil gjre min vilje, la ham ikke flytte med sin familie til den stlige del av landet, men la ham skifte bopel som jeg har sagt.

109.   Se, det er ikke min vilje at han skal ske finne trygghet og tilflukt utenfor den by som jeg har utpekt for dere, ja, byen Nauvoo.

110.   Sannelig, n sier jeg dere at hvis han vil lytte til min rst, skal det g ham vel. Slik er det. Amen.

111.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Amos Davies kjpe aksjer av dem som jeg har utpekt til bygge et herberge, ja, Nauvoo hus.

112.   La ham gjre dette hvis han vil ha en andel i det, og la ham lytte til rd fra min tjener Joseph og arbeide med sine egne hender s han kan vinne menneskenes tillit.

113.   Og nr han har vist seg trofast i alt som blir overlatt i hans varetekt - ja, selv over lite - skal han bli satt til herske over meget.

114.   La ham derfor fornedre seg selv s han kan bli opphyet. Slik er det. Amen.

115.   Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Robert D. Foster vil adlyde min rst, la ham bygge et hus til min tjener Joseph iflge den kontrakt han har inngtt med ham ettersom han gis anledning fra tid til annen.

116.   Og la ham omvende seg fra all sin drskap og ikle seg kjrlighet, slutte gjre ondt og avst fra all hrd tale,

117.   og ogs kjpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus til seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon,

118.   og lytte til rd fra mine tjenere Joseph og Hyrum og William Law og fra de myndigheter som jeg har kalt til legge Sions grunnvoll, og det skal g ham vel evindelig og alltid. Slik er det. Amen.

119.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la ingen som ikke har en tro p Mormons bok og p de penbaringer jeg har gitt til dere, kjpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus, sier Herren deres Gud,

120.   for det som er mer eller mindre enn dette, kommer fra den onde og skal ledsages av forbannelser og ikke av velsignelser, sier Herren deres Gud. Slik er det. Amen.

121.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la bestyrelsen for Nauvoo hus f et rettferdig vederlag som lnn for alt arbeide de utfrer under oppfrelsen av Nauvoo hus, og la strrelsen av deres lnn vre slik de blir enige om seg imellom, iflge overenskomst.

122.   Og la enhver som kjper aksjer bre den del av lnnen som faller p ham hvis det er ndvendig for deres underhold, sier Herren, ellers skal deres arbeide omregnes til aksjer i huset. Slik er det. Amen.

123.   Sannelig sier jeg dere, jeg navngir n hvilke embedsmenn som tilhrer mitt prestedmme, s dere kan ha dets nkler - ja, det prestedmme som er etter Melkisedeks orden, som er etter min Enbrne Snns orden.

124.   Frst gir jeg dere Hyrum Smith til vre en patriark for dere og til ha de beseglende velsignelser i min kirke - ja, forjettelsens Hellige nd - hvorved dere er beseglet inntil forlsningens dag, s dere ikke skal falle, selv om fristelsens time kommer over dere.

125.   Jeg gir dere min tjener Joseph til vre en presiderende eldste over hele min kirke, til vre en oversetter, en penbarer, en seer og profet.

126.   Jeg gir ham som rdgivere min tjener Sidney Rigdon og min tjener William Law for at disse kan utgjre et quorum og Det frste presidentskap til motta penbaringene for hele kirken.

127.   Jeg gir dere min tjener Brigham Young til vre president for De tolvs omreisende rd,

128.   og disse tolv har nklene til pne opp min kirkes myndighet til jordens fire hjrner og deretter sende mitt ord ut til enhver skapning.

129.   De er Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards og George A. Smith.

130.   David Patten har jeg tatt til meg - se, hans prestedmme kan ingen ta fra ham - men sannelig sier jeg dere, en annen kan bli utpekt til det samme kall.

131.   Og videre sier jeg dere, jeg gir dere et hyrd til vre Sions hjrnesten -

132.   nemlig Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson - Seymour Brunson har jeg tatt til meg, ingen kan ta hans prestedmme, men en annen kan bli utpekt til det samme prestedmme i hans sted, og sannelig sier jeg dere at min tjener Aaron Johnson skal ordineres til dette kall i hans sted - David Fullmer, Alpheus Cutler og William Huntington.

133.   Og videre gir jeg dere Don C. Smith til vre president over et quorum av hyprester,

134.   som er organisert og innstiftet i den hensikt lre opp dem som skal utpekes som fastboende presidenter eller tjenere over forskjellige staver som er spredt rundt omkring.

135.   Og de kan ogs foreta reiser hvis de velger det, men er egentlig ordinert som fastboende presidenter, dette er deres embede og kall, sier Herren deres Gud.

136.   Jeg gir ham Amasa Lyman og Noah Packard til rdgivere s de kan presidere over hyprestenes quorum i min kirke, sier Herren.

137.   Og videre sier jeg dere, jeg gir dere John A. Hicks, Samuel Williams og Jesse Baker hvis prestedmme er presidere over eldstenes quorum, et quorum som er innstiftet for fastboende tjenere, ikke desto mindre kan de foreta reiser, men de er ordinert til vre fastboende tjenere i min kirke, sier Herren.

138.   Og videre gir jeg dere Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock og James Foster til presidere over syttienes quorum,

139.   et quorum som er innstiftet for omreisende eldster for bre vitnesbyrd om mitt navn i hele verden hvor som helst det omreisende hyrd, mine apostler, skal sende dem for berede en vei for mitt syn.

140.   Forskjellen mellom dette quorum og eldstenes quorum er at det ene stadig skal reise, og det andre skal presidere over menighetene fra tid til annen. Det ene er ansvarlig for presidere fra tid til annen, og det andre har ikke noe ansvar for presidere, sier Herren deres Gud.

141.   Og videre sier jeg dere, jeg gir dere Vinson Knight, Samuel H. Smith og Shadrach Roundy, hvis han vil motta det, til presidere over biskopsrdet, kunnskap om dette biskopsrd er gitt dere i boken Lre og pakter,

142.   og videre sier jeg dere, Samuel Rolfe og hans rdgivere for prestene og presidenten for lrerne og hans rdgivere og ogs presidenten for diakonene og hans rdgivere og ogs presidenten for staven og hans rdgivere.

143.   Ovennevnte embeder med tilhrende nkler har jeg gitt dere som hjelp til styre, til arbeide i kirkens tjeneste og fullkommengjre mine hellige.

144.   Og en befaling gir jeg dere at dere skulle bekle alle disse embeder og godkjenne disse navn som jeg har nevnt, eller forkaste dem under min generalkonferanse,

145.   og at dere skal berede rom for alle disse embeder i mitt hus nr dere bygger det til mitt navn, sier Herren deres Gud. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 124
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige