AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 128
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med flere retningslinjer om dp for de dde. Brevet er datert Nauvoo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church 5:148-153).1-5: Skrivere p lokal- og generalplan m bekrefte at dp for de dde faktisk har funnet sted. 6-9: Deres opptegnelser er bindende og nedtegnes p jorden og i himmelen. 10-14: Dpefonten er et sinnbilde p graven. 15-17: Elijah gjenga fullmakt til dp for de dde. 18-27: Alle nkler, krefter og myndigheter i tidligere evangelieutdelinger er blitt gjengitt. 22-25: Et gledens og herlighetens budskap gis til de levende og de dde.


1.   Ettersom jeg nevnte for dere i mitt brev fr jeg forlot mitt oppholdssted at jeg ville skrive til dere fra tid til annen og gi dere opplysninger om mange emner, kommer jeg n tilbake til emnet dp for de dde, siden det emnet synes oppta mine tanker p det sterkeste og trenge seg p mine flelser mens jeg har vrt forfulgt av mine fiender.

2.   Jeg skrev noen f penbaringens ord til dere om en skriver. Jeg har mottatt noen flere tanker om denne saken som jeg n vil bekrefte. Det vil si, det ble sagt i mitt forrige brev at det skulle vre en skriver som skulle vre yenvitne og ogs skulle hre med sine rer, s han kunne fre en sannferdig opptegnelse for Herren.

3.   Men med hensyn til denne saken ville det vre svrt vanskelig for en skriver vre tilstede til enhver tid og ta vare p alt. For unng denne vanskelighet, kan det i hver menighet i byen utpekes en skriver som er godt skikket til fre nyaktige referater, og la ham vre svrt omhyggelig og nyaktig med skrive ned alt som foregr, og i sin opptegnelse bekrefte at han s med sine yne og hrte med sine rer, oppgi dato og alle navn og s videre, og gi en beretning om alt som fant sted og ogs navnene p tre personer som mtte vre tilstede, hvis det er noen tilstede, som nr som helst de blir bedt om det, kan bekrefte det som har foregtt, slik at hvert ord kan st fast ved to eller tre vitners munn.

4.   S la det vre en hovedskriver som disse andre opptegnelser kan overleveres til, ledsaget av attester med deres egen underskrift som bekrefter at den opptegnelse de har skrevet, er riktig. S kan kirkens hovedskriver fre opptegnelsen over i kirkens hovedprotokoll sammen med attester og alle vitneutsagn, med sin egen uttalelse om at han virkelig tror at ovennevnte uttalelse og opptegnelse er riktig ut fra hans kjennskap til disse menns karakter og at de er utpekt av kirken. Og nr dette er gjort i kirkens hovedprotokoll, skal opptegnelsen vre like hellig og ordinansen like gyldig som om han hadde sett med sine yne og hrt med sine rer og frt en opptegnelse om det samme i kirkens hovedprotokoll.

5.   Dere synes kanskje at denne mten gjre det p er svrt omstendelig, men la meg fortelle dere at det bare skjer for oppfylle Guds vilje ved flge den ordinans og forberedelse som Herren fastsatte og beredte fr denne verdens grunnvoll ble lagt til frelse for de dde som kom til d uten kunnskap om evangeliet.

6.   Og videre vil jeg dere skal huske at penbareren Johannes grunnet over det samme emne med hensyn til de dde da han sa, slik dere vil finne det nedtegnet i penbaringen 20:12 - Og jeg s de dde, sm og store, st for Gud, og bker ble pnet. Og en annen bok ble pnet, som er livets bok. De dde ble dmt etter det som var skrevet i bkene, etter sine gjerninger.

7.   Dere vil se i dette sitat at bker ble pnet, og en annen bok ble pnet som var livets bok, men de dde ble dmt etter de ting som var skrevet i bkene, etter sine gjerninger. Flgelig m bkene som omtales, vre de bker som inneholdt opptegnelsen over deres gjerninger og viser til de opptegnelser som fres p jorden. Og boken som er livets bok, er den opptegnelse som fres i himmelen. Prinsippet stemmer helt overens med den lre som er gitt dere som befaling i penbaringen som sto i det brev jeg skrev til dere fr jeg forlot mitt oppholdssted - at alle deres opptegnelser m nedtegnes i himmelen.

8.   N, det grunnleggende ved denne ordinans ligger i prestedmmets kraft - gjennom penbaring fra Jesus Kristus - som stadfester at alt dere binder p jorden, skal vre bundet i himmelen, og alt dere lser p jorden, skal vre lst i himmelen. Eller med andre ord, med et litt annerledes syn p oversettelsen, alt dere nedtegner p jorden, skal nedtegnes i himmelen, og alt dere ikke nedtegner p jorden, skal ikke bli nedtegnet i himmelen, for ut fra det som str i bkene, skal deres dde dmmes etter sine egne gjerninger, enten de selv har utfrt ordinansene propria persona eller ved hjelp av sine egne stedfortredere iflge den ordinans som Gud har beredt for deres frelse fr verdens grunnvoll ble lagt iflge de opptegnelser de har frt over sine dde.

9.   Det kan for enkelte synes vre en meget dristig lre vi omtaler, en kraft som nedtegner eller binder p jorden og binder i himmelen. Likevel er denne myndighet alltid blitt gitt i alle verdens tidsaldre nr som helst Herren gjennom virkelig penbaring har gitt en utdeling av prestedmmet til en mann eller til en gruppe menn. Derfor, alt disse menn gjorde med myndighet i Herrens navn og gjorde det i oppriktighet og trofasthet og frte en nyaktig og korrekt opptegnelse over det hele, ble den en lov p jorden og i himmelen og kunne ikke tilintetgjres iflge den store Jehovas forordninger. Dette er en sannferdig uttalelse. Hvem kan hre den?

10.   Og videre, som presedens, Matteus 16:18, 19: Jeg sier deg at du er Peter, og p denne klippe vil jeg bygge min menighet, og ddsrikets porter skal ikke f makt over den. Jeg vil gi deg nklene til himmelens rike, og det du binder p jorden, skal vre bundet i himmelen, og det du lser p jorden, skal vre lst i himmelen.

11.   N, hele sakens store og viktige hemmelighet og hele emnets surnmum bonum som ligger fremfor oss, bestr i erholde Det hellige prestedmmes myndighet. For ham som disse nkler blir gitt til, er det ingen vanskelighet tilegne seg kunnskap om de faktiske forhold i forbindelse med menneskenes barns frelse - de dde s vel som de levende.

12.   I dette finnes herlighet og re og uddelighet og evig liv - ordinansen dp med vann vil si bli nedsenket i det som et sinnbilde p de dde, s det ene prinsipp kan stemme overens med det andre, bli nedsenket i vann og komme ut av vannet er et sinnbilde p oppstandelsen av de dde nr de kommer ut av sine graver. Derfor ble denne ordinans innstiftet for danne en forbindelse med ordinansen dp for de dde, og er et sinnbilde p de dde.

13.   Flgelig ble dpefonten innstiftet som et sinnbilde p graven, og iflge befaling skulle den vre p et sted nedenunder hvor de levende pleier samles, for forestille de levende og de dde og at alle ting kunne vre et sinnbilde og stemme overens med hverandre - det som er jordisk stemmer overens med det som er himmelsk, som Paulus har erklrt i frste brev til korinterne 15: 46, 47 og 48:

14.   Men det ndelige er ikke det frste, men det naturlige, og deretter det ndelige. Det frste menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Som det jordiske var, slik er ogs de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal ogs de himmelske vre. Og slik som de opptegnelser p jorden er, som er nyaktig frt hva deres avdde angr, slik er ogs opptegnelsene i himmelen. Dette er derfor den beseglende og bindende kraft, og er i en betydning av ordet rikets nkler som finnes i kunnskapens nkkel.

15.   Og n, mine hyt elskede brdre og sstre, la meg forsikre dere om at dette er prinsipper som gjelder for de dde og de levende og som ikke lett kan forbigs med hensyn til vr frelse. For deres frelse er ndvendig og avgjrende for vr frelse, slik Paulus sier om fedrene - at de ikke kan bli fullkomne uten oss, ei heller kan vi bli fullkomne uten vre avdde.

16.   Og n, i forbindelse med dp for de dde, vil jeg sitere et annet skriftsted av Paulus i frste brev til korinterne 15:29: De som lar seg dpe for de dde - hvorfor gjr de det? Dersom dde i det hele tatt ikke oppstr, hvorfor lar de seg da dpe for dem?

17.   Og videre, i forbindelse med dette sitat, vil jeg sitere en av profetene som hadde sine yne rettet mot prestedmmets gjengivelse og den herlighet som skulle penbares i de siste dager og p en spesiell mte, dette mest strlende av alle emner som tilhrer det evige evangelium, nemlig dpen for de dde. For Malakias sier i det siste kapittel, vers 5 og 6: Se, jeg sender dere Elias, profeten, fr Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, s jeg ikke skal komme og sl landet med bann.

18.   Jeg kunne ha gitt en tydeligere oversettelse av dette, men den er tydelig nok som den er og svarer til min hensikt. Det er tilstrekkelig i dette tilfelle vite at jorden vil bli sltt med en forbannelse, hvis det ikke finnes et eller annet sammenfyende ledd mellom fedrene og barna i tilknytning til en eller annen sak, og se, hva er det for en sak? Det er dpen for de dde. For vi kan ikke bli fullkomne uten dem, ei heller kan de bli fullkomne uten oss. Ei heller kan de eller vi bli fullkomne uten dem som ogs er dde i evangeliet, for ved innledningen av evangelieutdelingen i tidenes fylde - en evangelieutdeling som n har sin begynnelse - er det ndvendig at det finner sted en hel, fullstendig og fullkommen forening og sammenfyning av evangelieutdelinger og nkler og krefter og herligheter, og at de blir penbart fra Adams dager ned til vr tid. Og ikke bare dette, men de ting som aldri har vrt penbart fra verdens grunnvoll ble lagt, men som har vrt holdt skjult for de vise og forstandige, skal bli penbart for umyndige og diebarn i denne evangelieutdeling i tidenes fylde.

19.   N, hva hrer vi i det evangelium vi har mottatt? En gledens rst! En barmhjertighetens rst fra himmelen og en sannhetens rst ut av jorden, et gledens budskap for de dde, en gledens rst for de levende og de dde, et godt budskap om stor glede. Hvor fagre er deres ftter p fjellene som kommer med gledesbud og som sier til Sion: Se, din Gud regjerer! Likesom duggen over Karmel skal kunnskapen om Gud falle ned over dem!

20.   Og videre, hva hrer vi? Et gledelig budskap fra Cumorah! Moroni, en engel fra himmelen som erklrer at profetiene om boken som skulle penbares, er gtt i oppfyllelse. Herrens rst i villmarken i Fayette, Seneca fylke, som erklrer at tre vitner skal bre vitnesbyrd om boken! Mikaels rst p bredden av Susquehanna da han avslrte djevelen som viste seg som en lysets engel! Rsten av Peter, Jakob og Johannes i villmarken mellom Harmony i Susquehanna fylke og Colesville i Broome fylke ved Susquehannaelven, hvor de forteller at de er i besittelse av rikets nkler og av nklene til evangelieutdelingen i tidenes fylde!

21.   Og videre, Guds rst i gamle far Whitmers vrelse i Fayette, Seneca fylke, til forskjellige tider og p forskjellige steder under alle reiser og i trengsler for denne Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige! Og rsten fra erkeengelen Mikael, Gabriels og Rafaels rst, og fra forskjellige engler, fra Mikael, eller Adam, nedover til denne tid, alle kunngjr sin evangelieutdeling, sine rettigheter, sine nkler, sin verdighet, sitt velde og sin herlighet og sitt prestedmmes kraft, gir linje p linje, bud p bud, litt her og litt der, gir oss trst ved fremholde det som skal skje, og bekrefter vrt hp!

22.   Brdre, skal vi ikke g fremad i en s stor sak? G fremover og ikke tilbake! Friskt mot brdre, og fremad til seier! La deres hjerter fryde seg, og vr overmte glade. La jorden bryte ut i sang. La de dde fremfre frydesanger om evig lovprisning til kong Immanuel som fr verden ble til fastsatte det som ville gjre det mulig for oss fri dem ut av deres fengsel, for fangene skal settes fri.

23.   La fjellene juble av glede og alle dere daler rope hyt og alt hav og alt trt land fortelle om undere av deres evige Konge! Og dere elver og bekker, store som sm, renn nedover med glede. La skogen og alle markens trr lovprise Herren og det faste fjell grte av glede! Og la solen, mnen og morgenstjernene synge sammen og alle Guds snner rope av fryd. Og la det evige skaperverk forkynne hans navn evindelig og alltid! Og videre sier jeg, hvor herlig er den rst vi hrer fra himmelen forkynne i vre rer, herlighet og frelse og re og uddelighet og evig liv, riker, fyrstedmmer og krefter!

24.   Se, Herrens store dag er nr, og hvem kan utholde dagen nr han kommer, og hvem kan bli stende nr han viser seg? For han er som lutrerens ild og tvetterens lut, og han skal sitte som en som lutrer og renser slvet, og han skal rense Levis snner og lutre dem som gull og slv s de kan ofre til Herren et offer i rettferdighet. La oss derfor som en kirke og et folk og som siste-dagers-hellige ofre til Herren et offer i rettferdighet, og la oss fremlegge i hans hellige tempel, nr det str ferdig, en bok verdig all antagelse som inneholder opptegnelsen over vre avdde.

25.   Brdre, jeg har mange ting si til dere om emnet, men skal n slutte for denne gang og fortsette med emnet en annen gang. Jeg forblir som alltid deres ydmyke tjener og aldri sviktende venn. JOSEPH SMITH.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 128
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige