AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 130
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843 (History of the Church 5:323-325).1-3: Faderen og Snnen kan vise seg personlig for mennesker. 4-7: Engler bor i en celestial sfre. 8-9: Den celestiale jord vil vre en stor urim og tummim. 10-11: En hvit sten blir gitt til alle som gr inn i den celestiale verden. 12-17: Tiden for det annet komme holdes tilbake for profeten. 18-19: Intelligens vi har tilegnet oss i dette liv, vil vre med oss i oppstandelsen. 20-21: Alle velsignelser kommer ved lydighet mot loven. 22-23: Faderen og Snnen har legemer av kjtt og ben.


1.   Nr Frelseren aviser seg, skal vi se ham som han er. Vi skal se at han er et menneske lik oss.

2.   Og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den vre ledsaget av evig herlighet, en herlighet vi ikke nyter godt av n.

3.   Johannes 14:23: Faderen og Snnen som viser seg slik det str i dette verset, er en personlig tilsynekomst, og den tanke at Faderen og Snnen kan bo i et menneskes hjerte, er en gammel sekterisk oppfatning og er uriktig.

4.   For besvare sprsmlet - er ikke Guds, englers, profeters og menneskers tidsregning i henhold til den planet de bor p -

5.   svarer jeg ja. Men ingen engler betjener denne jord uten at de tilhrer eller har tilhrt den.

6.   Englene bor ikke p en planet som denne jord,

7.   men de bor i Guds nrhet p en klode lik et hav av glass og ild hvor alle ting som hrer til deres herlighet er penbart - fortid, ntid og fremtid - og er alltid for Herrens syn.

8.   Stedet hvor Gud bor, er en stor urim og tummim.

9.   Denne jord vil i sin helliggjorte og uddelige tilstand vre som krystall og vil vre en urim og tummim for dem som bor p den, ved hvilken alle ting som henhrer til et lavere rike, eller til riker av en lavere orden, vil vre penbart for dem som bor p den, og denne jord vil tilhre Kristus.

10.   Da vil den hvite sten nevnt i Johannes penbaring 2:17 bli en urim og tummim for enhver som mottar en slik, og ved den vil det som hrer til riker av en hyere orden, bli penbart.

11.   Og en hvit sten blir gitt til alle som kommer inn i det celestiale rike, hvorp det er skrevet et nytt navn som intet menneske kjenner, uten den som mottar det. Det nye navnet er nkkelordet.

12.   Jeg profeterer i Gud Herrens navn at begynnelsen til de vanskeligheter som vil forrsake stor blodsutgytelse forut for Menneskesnnens komme, vil bli i Syd-Carolina.

13.   De vil sannsynligvis oppst p grunn av slavesprsmlet. Dette erklrte en rst til meg den 25. desember 1832 da jeg ba inderlig om saken.

14.   En gang ba jeg meget inntrengende om f vite tidspunktet for Menneskesnnens komme, da jeg hrte en rst som sa:

15.   Joseph, min snn, hvis du lever til du er fem og tti r gammel, skal du se Menneskesnnens syn, derfor, la dette vre nok, og besvr meg ikke mer med denne saken.

16.   Sledes ble jeg overlatt til meg selv uten kunne avgjre om dette komme henviste til tusenrsrikets begynnelse eller en tilsynekomst fr den tid eller om jeg skulle d og derfor se hans syn.

17.   Jeg tror at Menneskesnnens komme ikke vil skje fr den tid.

18.   Hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil vre med oss i oppstandelsen.

19.   Og hvis en person oppnr mer kunnskap og intelligens i dette liv gjennom sin flid og lydighet enn en annen, vil han ha desto strre fortrinn i den kommende verden.

20.   Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen fr denne verdens grunnvoll ble lagt som alle velsignelser er betinget av -

21.   og nr vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av.

22.   Faderen har et legeme av kjtt og ben like flbart som menneskets - Snnen likes - men Den Hellige nd har ikke et legeme av kjtt og ben, men er en nd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne Den Hellige nd ikke bo i oss.

23.   Et menneske kan motta Den Hellige nd, og den kan komme ned over ham og ikke forbli hos ham.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 130
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige