AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 133
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the Church 1:229-234). Som forord til denne penbaringen skrev profeten: "P dette tidspunkt var det mange ting som eldstene nsket f vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens innbyggere og om innsamlingen, og for kunne vandre i det sanne lys og bli veiledet fra det hye, adspurte jeg Herren den 3. november 1831 og mottok flgende viktige penbaring" (History of the Church 1:229). Dette kapitlet ble frst tatt inn i boken Lre og pakter som et tillegg, men fikk senere et kapittelnummer.1-6: De hellige blir befalt forberede seg til det annet komme. 7-16: Alle mennesker blir befalt flykte ut av Babylon, komme til Sion og forberede seg til Herrens store dag. 17-35: Han vil st p Sions berg, kontinentene vil bli ett landomrde, og Israels tapte stammer vil vende tilbake. 36-40: Evangeliet ble gjengitt gjennom Joseph Smith for bli forkynt over hele verden. 41-51: Herren vil komme nedfor ta hevn over de ugudelige. 52-56: Det vil vre ret for hans forlste. 57-74: Evangeliet skal sendes utfor de helliges frelse og til de ugudeliges deleggelse.


1.   Lytt, O min kirkes folk, sier Herren deres Gud, og hr Herrens ord om dere -

2.   Herren, som plutselig skal komme til sitt tempel, Herren som skal komme ned over verden med en forbannelse til dom, ja, over alle nasjoner som glemmer Gud og over alle de ugudelige blant dere.

3.   For han skal blotte sin hellige arm for alle nasjoners yne, og alle jordens ender skal se sin Guds frelse.

4.   Derfor, bered dere, bered dere, O mitt folk, helliggjr dere, samle dere i Sions land, O min kirkes folk, alle dere som ikke har ftt befaling om vente.

5.   G ut fra Babylon. Vr rene dere som brer Herrens kar.

6.   Sammenkall deres hytidelige forsamlinger og tal ofte til hverandre. Og la enhver pkalle Herrens navn.

7.   Ja, sannelig sier jeg dere igjen, tiden er kommet da Herrens rst lyder til dere: G ut fra Babylon, dra ut fra nasjonene og samle dere fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.

8.   Send ut min kirkes eldster til nasjonene som er langt borte, til yene i havet, send dem ut til fremmede land, kall p alle nasjoner, frst p hedningefolkene og deretter p jdene.

9.   Og se, og gi akt, dette skal vre deres rop og Herrens rst til alle folk: Dra til Sions land s mitt folks grenser kan utvides og hennes staver kan styrkes og Sion kan vokse i omrdene rundt omkring.

10.   Ja, la ropet g ut blant alle folk: Vkn opp, st opp og dra ut for mte Brudgommen, se og gi akt, Brudgommen kommer, dra ut for mte ham. Bered dere for Herrens store dag.

11.   Vk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen.

12.   La derfor de som er blant hedningefolkene, flykte til Sion.

13.   Og la de som er av Juda, flykte til Jerusalem, til fjellene der Herrens hus str.

14.   Dra ut fra nasjonene, ja, fra Babylon, fra ugudelighetens midte, som er et ndelig Babylon.

15.   Men sannelig, s sier Herren, la ikke deres flukt skje i hast, men srg for at alle ting er godt forberedt, og den som drar, la ham ikke se seg tilbake for at ikke en plutselig deleggelse skal komme over ham.

16.   Lytt og hr, O jordens innbyggere, lytt alle dere som er eldster i min kirke og hr Herrens rst, for han kaller p alle mennesker, og han befaler alle mennesker overalt omvende seg.

17.   For se, Gud Herren har sendt ut engelen som roper midt igjennom himmelen og sier: Rydd Herrens vei og gjr hans stier rette, for timen for hans komme er nr -

18.   nr Lammet skal st p Sions berg, og med ham et hundre og fire og frti tusen som har hans Faders navn skrevet p sine panner.

19.   Derfor, bered dere til Brudgommens komme, dra ut, ja, dra ut for mte ham.

20.   For se, han skal st p Oljeberget og p det mektige hav - ja, det store dyp - og p yene i havet og p Sions land.

21.   Og han skal la sin rst hre fra Sion, og han skal tale fra Jerusalem, og hans rst skal hres blant alle folk,

22.   og det skal vre en rst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden som skal bryte ned fjellene, og dalene skal ikke finnes.

23.   Han skal befale det store dyp og det skal drives tilbake til landene i nord, og yene skal bli ett landomrde.

24.   Og Jerusalems land og Sions land skal vendes tilbake til sitt eget sted, og jorden skal bli som den var i dagene fr den ble delt.

25.   Og Herren, ja, Frelseren, skal st midt iblant sitt folk og skal regjere over alt kjd.

26.   Og de som er i landene i nord skal Herren komme ihu, og deres profeter skal hre hans rst og skal ikke lenger holde seg tilbake, og de skal sl p klippene og isen skal flyte ned for deres syn.

27.   Og en hovedvei skal bli dannet i det store dyps midte.

28.   Deres fiender skal bli deres bytte.

29.   Og i den golde rken skal kilder av levende vann springe frem, og den trre jord skal ikke lenger vre et trstende land.

30.   Og de skal bringe med seg sine rike skatter til Efraims barn, mine tjenere.

31.   Og de evige hyders grenser skal skjelve i deres nrvr.

32.   Og der skal de falle ned og bli kronet med herlighet - ja, i Sion - ved Herrens tjeneres hender, ja, Efraims barn.

33.   Og de skal fylles med evighetens gledessang.

34.   Se, dette er den evige Guds velsignelser over Israels stammer, og den rikere velsignelse over Efraim og hans medbrdre.

35.   Og ogs de som er av Juda stamme skal, etter sine lidelser, bli helliggjort i hellighet for Herren og bo i hans nrhet dag og natt, evindelig og alltid.

36.   Og n, sannelig sier Herren, for at disse ting kan bli kjent blant dere, O jordens innbyggere, har jeg sendt min engel som flyr under det hyeste av himmelen med det evige evangelium, han har vist seg for noen og har overdratt det til mennesket og skal vise seg for mange som bor p jorden.

37.   Og dette evangelium skal forkynnes for alle nasjoner og slekter og tungeml og folk.

38.   Og Guds tjenere skal g ut og si med hy rst: Frykt Gud og gi ham re, for timen for hans dom er kommet,

39.   og tilbe ham som dannet himmel og jord og havet og vannkildene -

40.   og pkall Herrens navn dag og natt og si: O, om du ville snderrive himmelen og komme ned s fjellene kunne smelte ved ditt nrvr.

41.   Og den skal bli oppfylt p deres hoder, for Herrens nrvr skal vre som den luende ild som brenner og som ilden som fr vannet til koke.

42.   O Herre, du skal komme ned for gjre ditt navn kjent for dine motstandere, og alle nasjoner skal skjelve ved ditt nrvr,

43.   nr du gjr forferdelige ting, ting de ikke venter,

44.   ja, nr du kommer ned og fjellene smelter ved ditt nrvr, skal du mte den som fryder seg og gjr rettferdighet, som kommer deg ihu p dine veier.

45.   For siden verdens begynnelse har menneskene ikke hrt eller fattet med ret, ei heller har noe ye sett - uten deg, Gud - hvor store ting du har beredt for den som venter p deg.

46.   Og det skal bli sagt: Hvem er denne som kommer ned fra Gud i himmelen med farvede klr - ja, fra de ukjente regioner ifrt sin herlige skrud - og beveger seg i sin storhets styrke?

47.   Og han skal si: Jeg er den som talte i rettferdighet, mektig til frelse.

48.   Og rde skal Herrens klr vre, og hans kledning som en som trkker vinpressen.

49.   Og s stor skal herligheten ved hans nrvr vre, at solen skal skjule sitt ansikt i skam, og mnen skal holde sitt lys tilbake, og stjernene skal slynges fra sine steder.

50.   Og hans rst skal hres: Jeg har trkket vinpressen alene og har frt dom over alle folk, og ingen var med meg,

51.   og jeg har trkket dem i min vrede og jeg trampet p dem i min harme, og deres blod har jeg stenket p mine klr og tilslt hele min kledning, for dette var hevnens dag som var i mitt hjerte.

52.   Og n er ret for mine forlste kommet, og de skal tale om sin Herres kjrlige vennlighet og alt som han har skjenket dem - iflge sin godhet og iflge sin kjrlige vennlighet - evindelig og alltid.

53.   I all deres trengsel led han med dem, og hans nrvrs engel reddet dem, og i sin kjrlighet og i sin medlidenhet forlste han dem og lftet dem opp og bar dem i all fordums tid -

54.   ja, og Enok ogs og de som var med ham, profetene som var fr ham, og Noah ogs og de som var fr ham, og Moses ogs og de som var fr ham,

55.   og fra Moses til Elijah og fra Elijah til Johannes - som var med Kristus i hans oppstandelse - og de hellige apostler med Abraham, Isak og Jakob - skal vre i Lammets nrhet.

56.   Og de helliges graver skal pnes, og de skal komme frem og st ved Lammets hyre hnd nr han skal st p Sions berg og p den hellige by - det nye Jerusalem - og de skal synge Lammets sang dag og natt, evindelig og alltid.

57.   Og av denne grunn, for at menneskene kunne f del i de herligheter som skulle penbares, sendte Herren fylden av sitt evangelium - sin evige pakt - som taler tydelig og enkelt -

58.   for forberede de svake til de ting som skal komme over jorden, og til g Herrens rend p den dag da de svake skal gjre de vise til skamme, og den som er liten skal bli en sterk nasjon, og to skal jage titusener av dem p flukt.

59.   Og ved det som er svakt p jorden skal Herren treske nasjonene ved sin nds kraft.

60.   Og av denne grunn ble disse bud gitt, og p den dag de ble gitt, ble det befalt at de skulle skjules for verden, men n skal de g ut til alt kjd -

61.   og dette iflge Herrens sinn og vilje, han som rder over alt kjd.

62.   Og den som omvender seg og helliggjr seg for Herren, skal f evig liv.

63.   Og over dem som ikke lytter til Herrens rst, skal det fullbyrdes som ble skrevet av profeten Moses - at de skulle bli avskret fra folket,

64.   og ogs det som ble skrevet av profeten Malakias: For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjr ondt, vre som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren, hrskarenes Gud, s den ikke levner dem rot eller gren.

65.   Derfor, dette skal vre Herrens svar til dem:

66.   P den dag da jeg kom til mitt eget, var det ingen blant dere som tok imot meg, og dere ble drevet bort.

67.   Da jeg kalte igjen, var det ingen av dere som svarte, likevel var min arm ingenlunde forkortet, s jeg ikke kunne forlse eller min kraft for liten til befri.

68.   Se, nr jeg irettesetter, trker jeg ut havet. Jeg gjr elvene til en villmark, fiskene i dem stinker og dr av trst.

69.   Jeg kler himlene i sort og innhyller dem i srgedrakt.

70.   Og dette skal dere f fra min hnd: dere skal byes ned i sorg.

71.   Se, og gi akt, det er ingen til befri dere, for dere adld ikke min rst da jeg kalte p dere fra himlene, dere trodde ikke mine tjenere, og da de ble sendt til dere, tok dere ikke imot dem.

72.   Derfor, de beseglet vitnesbyrdet og gjorde loven bindende, og dere ble overlatt til mrke.

73.   Disse skal g bort i det ytterste mrke hvor det er grt og jammer og tenners gnissel.

74.   Se, Herren deres Gud har sagt det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 133
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige