AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 18
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:60-64). Da Det aronske prestedmme ble overdratt, fikk de lfte om motta Det melkisedekske prestedmme (se forordet til kapittel 13). Som svar p bnn om f mer kunnskap om saken, ga Herren denne penbaringen.1-5: Skriftene viser hvordan Kirken skal bygges opp. 6-8: Verden modnes i ugudelighet. 9-16: Sjeler er av stor verdi. 17-25: For oppn frelse, m menneskene pta seg Kristi navn. 26-36: De tolvs kall og misjon penbares. 37-39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal velge ut De tolv. 40-47: For oppn frelse m menneskene omvende seg, bli dpt og holde budene.


1.   N, se, p grunn av det som du, min tjener Oliver Cowdery, har nsket f vite av meg, gir jeg deg disse ord:

2.   Se, jeg har mange ganger penbart for deg ved min nd at de ting du har skrevet, er sanne, derfor vet du at de er sanne.

3.   Og fordi du vet at de er sanne, gir jeg deg en befaling at du stoler p de ting som er skrevet.

4.   For i dem er alle ting skrevet, om grunnvollen til min kirke, mitt evangelium og min klippe.

5.   Derfor, hvis du bygger min kirke p mitt evangeliums og min klippes grunnvoll, skal helvetes porter ikke f makt over deg.

6.   Se, verden modnes i ugudelighet, og det er ndvendig at menneskenes barn vekkes til omvendelse - bde hedningefolkene og Israels hus.

7.   Derfor, fordi du er blitt dpt av min tjener Joseph Smith jr. iflge det jeg har befalt ham, har han oppfylt det som jeg befalte ham.

8.   Og n, undres ikke over at jeg har kalt ham i min hensikt, en hensikt som jeg kjenner. Derfor, hvis han flittig holder mine bud, skal han bli velsignet med evig liv, og hans navn er Joseph.

9.   Og n, Oliver Cowdery, taler jeg til deg, og ogs til David Whitmer, og gir en befaling, for se, jeg befaler alle mennesker overalt at de skal omvende seg, og jeg taler til dere som til min apostel Paulus, for dere er kalt med det samme kall som han var kalt med.

10.   Husk at sjeler er av stor verdi i Guds yne:

11.   For se, Herren deres Forlser led dden i kjdet, derfor led han alle menneskers smerte s alle mennesker kunne omvende seg og komme til ham.

12.   Og han har sttt opp fra de dde s han kunne bringe alle mennesker til seg p omvendelsens betingelser.

13.   Og hvor stor er ikke hans glede over den sjel som omvender seg!

14.   Derfor er dere kalt til rope omvendelse til dette folk.

15.   Og om s skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med rope omvendelse til dette folk og bare bringer en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede vre med ham i min Faders rike!

16.   Og n, hvis deres glede vil bli stor med en sjel som dere har bragt til meg i min Faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg!

17.   Se, dere har mitt evangelium fremfor dere, og min klippe og min frelse.

18.   Be til Faderen i mitt navn med fast tro p at dere skal f, og dere skal ha Den Hellige nd som penbarer alt som menneskenes barn trenger.

19.   Og hvis dere ikke har tro, hp og kjrlighet, kan dere intet gjre.

20.   Strid ikke mot noen kirke, bortsett fra djevelens kirke.

21.   Pta dere Kristi navn og tal sannheten med alvorlighet. utfre det iflge de ord som er skrevet.

22.   Og alle som omvender seg og blir dpt i mitt navn, som er Jesus Kristus, og holder ut inntil enden, skal bli frelst.

23.   Se, Jesus Kristus er det navn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved mennesket kan bli frelst.

24.   Derfor m alle mennesker pta seg det navn som er gitt av Faderen, for ved det navn skal de kalles p den ytterste dag.

25.   Derfor, hvis de ikke kjenner navnet som de kalles ved, kan de ikke f bolig i min Faders rike.

26.   Og n, se, det er andre som er kalt til forkynne mitt evangelium, bde for hedningefolkene og jdene,

27.   ja, endog tolv, og De tolv skal vre mine disipler, og de skal pta seg mitt navn, og De tolv er de som skal nske pta seg mitt navn av hele sitt hjerte.

28.   Og hvis de nsker pta seg mitt navn av hele sitt hjerte, da er de kalt til g ut i all verden for forkynne mitt evangelium for all skapningen.

29.   Og det er disse som er ordinert av meg til dpe i mitt navn iflge det som er skrevet.

30.   Og dere har det som er skrevet fremfor dere, derfor m dere utfre det iflge de ord som er skrevet.

31.   Og n taler jeg til dere, De tolv - se, min nde er tilstrekkelig for dere, dere m vandre rettskaffent for meg og ikke synde.

32.   Og se, dere er de som er ordinert av meg til ordinere prester og lrere og til forkynne mitt evangelium iflge Den Hellige nds kraft som er i dere, og iflge Guds kall og gaver til menneskene.

33.   Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har talt det.

34.   Disse ord er ikke av mennesker, heller ikke av noe menneske, men av meg, derfor skal dere vitne om at de er av meg og ikke av noe menneske.

35.   For det er min rst som taler disse ord til dere, for de er gitt ved min nd til dere, og ved min kraft kan dere lese dem for hverandre, og hvis det ikke var ved min kraft, kunne dere ikke ha dem.

36.   Derfor kan dere vitne om at dere har hrt min rst og kjenner mine ord.

37.   Og n, se, jeg plegger deg, Oliver Cowdery, og ogs David Whitmer, at dere skal ske og velge ut de tolv som har de nsker som jeg har omtalt.

38.   Og p deres nsker og deres gjerninger skal dere kjenne dem.

39.   Og nr dere har funnet dem, skal dere vise dem disse ting.

40.   Og dere skal falle ned og tilbe Faderen i mitt navn.

41.   Og dere m forkynne for verden og si: Dere m omvende dere og bli dpt i Jesu Kristi navn.

42.   For alle mennesker m omvende seg og bli dpt, ikke bare menn, men ogs kvinner, og barn som har ndd ansvarsalderen.

43.   Og n, etter at dere har mottatt dette, m dere holde mine bud i alle ting.

44.   Og ved deres hender vil jeg utfre et vidunderlig verk blant menneskenes barn, s mange blir overbevist om sine synder, s de kan komme til omvendelse og kan komme til min Faders rike.

45.   Derfor, de velsignelser jeg gir dere, overgr alle ting.

46.   Og etter at dere har mottatt dette, hvis dere ikke holder mine bud, kan dere ikke bli frelst i min Faders rike.

47.   Se, jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud og deres Forlser, har talt det ved min nds kraft. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 18
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige