AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 22
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79-80). Denne penbaringen ble gitt til Kirken som en flge av at noen som tidligere var blitt dpt, nsket slutte seg til Kirken uten bli dpt p ny.1: Dpen er en ny og evigvarende pakt. 2-4: Dp med rnyndighet forlanges.


1.   Se, jeg sier dere at ved dette har jeg avskaffet alle gamle pakter, og dette er en ny og evigvarende pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

2.   Derfor, om et menneske blir dpt hundre ganger, gavner det ham intet, for dere kan ikke g inn gjennom den trange port ved Moseloven, ei heller ved deres dde gjerninger.

3.   For det er p grunn av deres dde gjerninger at jeg har latt denne siste pakt og denne kirke bli opprettet for meg, ja, som i fordums dager.

4.   G dere derfor inn gjennom porten, slik jeg har befalt, og sk ikke gi deres Gud rd. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 22
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige