AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 29
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profetert Joseph Smith i nrvr av seks eldster i Fayette, New York, i septernber 1830 (History of the Church 1:111-115). Denne penbaringen ble gitt noen dager fr konferansen sont begynte den 26. september 1830.1-8: Kristus samler sine utvalgte. 9-11: Hans komme innleder tusenrsriket. 12-13: De tolv skal dmme hele Israel. 14-21: Tegn, pest og utslettelse vil g forut for det annet komme. 22-28: Den siste oppstandelse og den endelige dom kommer etter tusenrsriket. 29-35: Alle ting er ndelige for Herren. 36-39: Djevelen og hans hrskarer ble kastet ned fra himmelen for friste rnennesket. 40-45: Fallet og forsoningen tilveiebringer frelse. 46-50: Sm barn er forlst p grunn av forsoningen.


1.   Lytt til Jesu Kristi rst, deres Forlser, den store JEG ER, hvis barmhjertighets arm har sonet for deres synder,

2.   han som vil samle sitt folk, likesom en hne samler sine kyllinger under sine vinger, ja, alle som vil lytte til min rst og ydmyke seg for meg og pkalle meg i mektig bnn.

3.   Se, sannelig, sannelig sier jeg dere at i denne stund er deres synder tilgitt. Derfor, motta disse ting, men husk at dere ikke m synde mer for at dere ikke skal bli utsatt for farer.

4.   Sannelig sier jeg dere at dere er utvalgt fra verden til forkynne mitt evangelium med en gledes rst, som med en basuns rst.

5.   Opplft deres hjerter og vr glade, for jeg er midt iblant dere, og jeg er deres talsmann hos Faderen, og det behager ham gi dere riket.

6.   Og som skrevet str: Hva som helst dere ber om i tro, forenet i bnn, iflge min befaling, skal dere f.

7.   Og dere er kalt til gjennomfre innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte hrer min rst og forherder ikke sine hjerter.

8.   Derfor er det utgtt en beslutning fra Faderen at de skal samles til ett sted i dette land for berede sine hjerter og vre beredt i alle ting - til den dag da trengsel og utslettelse skal sendes over de ugudelige.

9.   For timen er nr, og dagen snart for hnden da jorden er moden, og alle de stolte og de som er ugudelige, skal vre som halm, og jeg vil brenne dem opp, sier Hrskarenes Herre, s ugudelighet ikke skal finnes p jorden,

10.   for timen er nr, og det som ble uttalt ved mine apostler, m oppfylles, for som de talte, slik skal det skje,

11.   for jeg vil penbare meg fra himmelen med kraft og stor herlighet, med alle dens hrskarer, og bo i rettferdighet hos menneskene p jorden i tusen r, og de ugudelige skal ikke best.

12.   Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, og det er gtt ut som en fast beslutning iflge Faderens vilje, at mine apostler, de tolv som var med meg i min tjenestegjerning i Jerusalem, skal st ved min hyre hnd p den dag da jeg kommer i en ildsyle, ikledd rettferdighetens kjortler, med kroner p sine hoder, i herlighet likesom jeg, for dmme hele Israels hus - ja, s mange som har elsket meg og holdt mine bud - og ingen andre.

13.   For en basun skal lyde bde lenge og hyt, ja, som p Sinai-fjellet, og hele jorden skal skjelve, og de skal komme frem - ja, de dde som dde i meg - for motta en rettferdighets krone og bli kledd likesom jeg for vre hos meg, s vi kan vre ett.

14.   Men se, jeg sier dere at fr denne store dag kommer, skal solen bli formrket og mnen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen, og det skal vre store tegn oppe p himmelen og nede p jorden,

15.   og det skal vre grt og jammer blant menneskenes skarer,

16.   og det skal sendes ut en stor haglstorm for delegge jordens grde.

17.   Og det skal skje, p grunn av verdens ugudelighet, at jeg vil ta hevn over de ugudelige fordi de ikke vil omvende seg, for mitt vredes beger er fullt, og se, mitt blod skal ikke rense dem hvis de ikke hrer meg.

18.   Derfor vil jeg, Gud Herren, sende fluer ut over jordens overflate, og de skal angripe dens innbyggere og skal ete deres kjtt og skal forrsake at det gr mark i det,

19.   og deres tunge skal forstummes s de ikke skal tale imot meg, og deres kjtt skal falle fra deres ben og deres yne ut av sine huler,

20.   og det skal skje at skogens dyr og luftens fugler skal fortre dem.

21.   Og den store og avskyelige kirke, som er hele jordens skjge, skal nedstyrtes ved fortrende ild slik det er uttalt ved profeten Esekiels munn, han som talte om det som enn ikke har skjedd, men som visselig skal skje, like sikkert som jeg lever, for avskyelighet skal ikke rde.

22.   Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, at nr de tusen r er omme og menneskene igjen begynner fornekte sin Gud, da vil jeg spare jorden, men bare en kort tid,

23.   og enden skal komme, og himmelen og jorden skal fortres og forg, og det skal bli en ny himmel og en ny jord.

24.   For alt det gamle skal forg og alt skal bli nytt, ja, himmelen og jorden og alt som i dem er, bde mennesker og dyr, luftens fugler og havets fisker,

25.   og ikke ett hr eller stvfnugg skal g tapt, for de er mine henders gjerninger.

26.   Men se, sannelig sier jeg dere, fr jorden skal forg, skal Mikael, min erkeengel, blse i sin basun, og da skal alle de dde vkne, for deres graver skal pnes og de skal komme frem, ja, alle.

27.   Og de rettferdige skal samles ved min hyre hnd til evig liv, og de ugudelige ved min venstre hnd vil jeg skamme meg for vedkjenne meg overfor Faderen,

28.   derfor vil jeg si til dem: G bort fra meg, dere forbannede, til den evige ild beredt for djevelen og hans engler.

29.   Og n, se, jeg sier dere, aldri noen gang har jeg erklrt med min egen munn at de skulle vende tilbake derfra, for der hvor jeg er, kan de ikke komme, til det har de ingen makt.

30.   Men husk at alle mine straffedommer er ikke gitt til menneskene, og som ordene er gtt ut av min munn, slik skal de ogs oppfylles, s de frste skal bli de siste og de siste skal bli de frste i alle ting som jeg har skapt ved min makts ord, som er min nds kraft.

31.   For ved min nds kraft skapte jeg dem, ja, alle ting, bde ndelig og timelig -

32.   frst ndelig, og deretter timelig som er begynnelsen til mitt verk, og videre, frst timelig og deretter ndelig, som er det siste av mitt verk -

33.   som jeg forteller dere for at dere i deres naturlige tilstand skal forst, men hva meg selv angr, har mine gjerninger ingen ende og heller ingen begynnelse, men dere er det gitt for at dere kan forst, fordi dere har bedt meg om det og er forenet.

34.   Derfor, sannelig sier jeg dere, at for meg er alle ting ndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig, heller ikke til noe menneske eller til menneskenes barn, heller ikke til Adam, deres far, som jeg skapte.

35.   Se, jeg lot ham f handle etter eget nske, og jeg ga ham bud, men jeg ga ham ikke noe timelig bud, for mine bud er ndelige, de er hverken naturlige eller timelige, hverken kjdelige eller sanselige.

36.   Og det skjedde at Adam ble fristet av djevelen - for se, djevelen var fr Adam, for han gjorde opprr mot meg, og sa: Gi meg din re som er min makt, og likeledes frte han en tredjedel av himmelens hrskarer bort fra meg p grunn av deres handlefrihet,

37.   og de ble kastet ned, og slik ble djevelen og hans engler til.

38.   Og se, det er et sted beredt for dem fra begynnelsen, og dette sted er helvete.

39.   Og det mtte ndvendigvis vre slik at djevelen skulle friste menneskenes barn, ellers kunne de ikke ha sin handlefrihet, for hvis de aldri smakte det bitre, kunne de ikke kjenne det ste -

40.   derfor skjedde det at djevelen fristet Adam, og han spiste av den forbudte frukt og overtrdte budet, hvorved han ble underlagt djevelens vilje fordi han ga etter for fristelse.

41.   Derfor lot jeg, Gud Herren, ham bli drevet ut av Edens have, bort fra min nrhet p grunn av hans overtredelse, derved ble han ndelig dd, som er den frste dd, ja, den samme dd som er den siste dd, som er ndelig, som skal bli uttalt over de ugudelige nr jeg skal si: G bort, dere forbannede.

42.   Men se, jeg sier dere at jeg, Gud Herren, ga til Adam og til hans tt at de ikke skulle d den timelige dd fr jeg, Gud Herren, skulle sende ut engler for forkynne dem omvendelse og forlsning ved tro p min Enbrne Snns navn.

43.   Og sledes ga jeg, Gud Herren, mennesket dets prvetids dager, for at de ved sin naturlige dd kunne oppst i uddelighet til evig liv, ja, s mange som ville tro,

44.   og de som ikke tror, til evig fordmmelse, for de kan ikke bli forlst fra sitt ndelige fall fordi de ikke omvender seg,

45.   for de elsker mrke fremfor lys, og deres gjerninger er onde, og de fr sin lnn av den de lyster adlyde.

46.   Men se, jeg sier dere, at sm barn er forlst fra verdens grunnvoll ble lagt ved min Enbrne -

47.   derfor kan de ikke synde, for Satan har ikke ftt makt til friste sm barn fr de begynner bli ansvarlige for meg,

48.   for det er dem gitt som jeg vil, etter mitt eget behag, s store ting kan kreves av deres fedres hender.

49.   Og videre sier jeg dere: Har jeg ikke befalt den som har kunnskap, omvende seg?

50.   Og han som ingen forstelse har, med ham er det opp til meg gjre slik det str skrevet. Og n forteller jeg dere ikke mer denne gang. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 29
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige