AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 3
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angende tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt fra den frste del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. penba ringen ble gitt gjennom urim og tummin. (History of the Church 1:21-23.) (Se ogs kapittel 10.)1-4: Herrens kurs er et evig kretslp. 5-15: Joseph Smith m omvende seg eller miste gaven til oversette. 16-20: Mormons bok kommer frem for frelse Lehis tt.


1.   Guds gjerninger, planer og hensikter kan ikke forstyrres, ei heller kan de tilintetgjres.

2.   For Gud gr ikke p krokete stier, ei heller vender han seg til hyre eller til venstre, ei heller viker han fra det han har sagt, derfor er hans stier rette, og hans kurs er et evig kretslp.

3.   Kom i hu, ja, kom i hu at det ikke er Guds verk som er forstyrret, men menneskenes verk.

4.   For selv om et menneske kan ha mange penbaringer og ha kraft til gjre mange mektige gjerninger, m han likevel - hvis han roser seg av sin egen styrke og holder Guds rd for intet og flger sin egen viljes tilskyndelser og sine kjdelige lyster - falle, og nedkalle en rettferdig Guds hevn over seg.

5.   Se, du ble betrodd disse ting, men hvor strenge var ikke dine befalinger, og husk ogs de lfter som ble gitt deg hvis du ikke overtrdte dem.

6.   Og se, hvor ofte har du ikke overtrdt Guds befalinger og lover og latt deg overtale av mennesker.

7.   For se, du skulle ikke ha fryktet mennesker mer enn Gud. Selv om menneskene akter Guds rd for intet og forkaster hans ord,

8.   skulle du likevel ha vrt trofast, og han ville ha utstrakt sin arm, og beskyttet deg mot alle motstanderens brennende piler og han ville ha vrt med deg i enhver vanskelig stund.

9.   Se, du er Joseph, og du var utvalgt til utfre Herrens verk, men p grunn av overtredelse, hvis du ikke er ppasselig, vil du falle.

10.   Men kom ihu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor fra det du har gjort som er i strid med det bud jeg ga deg, og du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet.

11.   Hvis du ikke gjr dette, skal du bli overlatt til deg selv, og bli som andre mennesker og ikke lenger ha noen gave.

12.   Og da du overlot det som Gud hadde gitt deg innsikt og kraft til oversette, overlot du det som var hellig i hendene p en ugudelig mann,

13.   som har aktet Guds rd for intet og har brutt de aller helligste lfter som ble gitt fremfor Gud, og har stolt p sin egen dmmekraft og har rost seg av sin egen visdom.

14.   Og dette er grunnen til at du for en tid er blitt fratatt dine rettigheter,

15.   for du har tillatt din veileders rd bli trkket ned fra begynnelsen av.

16.   Likevel skal mitt verk g frem, for likesom kunnskapen om en Frelser har kommet til verden gjennom jdenes vitnesbyrd, slik skal ogs kunnskapen om en Frelser komme til mitt folk,

17.   og til nephittene, jakobittene, josephittene og zoramittene gjennom deres fedres vitnesbyrd,

18.   og kunnskapen om dette vitnesbyrd skal komme til lamanittene, lemuelittene og ishmaelittene som sank ned i vantro p grunn av sine fedres ugudelighet. Og Herren lot dem delegge sine brdre, nephittene, p grunn av deres misgjerninger og avskyeligheter.

19.   Og nettopp i denne hensikt er disse plater som inneholder disse opptegnelsene, blitt bevart, for at de lfter Herren har gitt til sitt folk, kunne bli oppfylt,

20.   og for at lamanittene kunne komme til kunnskap om sine fedre og for at de kunne kjenne Herrens lfter, og for at de kan tro p evangeliet og stole p Jesu Kristi fortjeneste og bli herliggjort gjennom tro p hans navn - og for at de ved omvende seg kunne bli frelst. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 3
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige