AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 30
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, nmen for Kirkens eldster hadde skilt lag (History of the Church 1:115-116). Opprinnelig ble denne penbaringen utgitt i tre penbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lre og pakter.1-4: David Whitmer refses for ikke ha tjent rned flid. 5-8: Peter Whitmer jr. skal bli med Oliver Cowdery p en rnisjon til lamanittene. 9-11: John Whitmer blir kalt til forkynne evangeliet.


1.   Se, jeg sier deg, David, at du har fryktet mennesker og har ikke stolt p meg for motta styrke slik som du burde.

2.   Men dine tanker har dvelt mer ved jordiske ting enn ved det som er av meg, din Skaper, og ved den tjenestegjerning du er blitt kalt til, og du har ikke gitt akt p min nd og p dem som ble satt over deg, men er blitt overtalt av dem som jeg ikke har befalt.

3.   Derfor er du overlatt til deg selv, til sprre meg og grunne p det du har mottatt.

4.   Og ditt hjem skal vre i din fars hus inntil jeg gir deg videre befalinger. Og du skal utfre din tjenestegjerning - i kirken, for verden, og i omrdene rundt omkring. Amen.

5.   Se, jeg sier deg, Peter, at du skal reise sammen med din bror, Oliver, for tiden er kommet da det er min vilje at du opplater din munn for forkynne mitt evangelium, derfor, frykt ikke, men gi akt p de ord og rd som din bror skal gi deg.

6.   Og lid sammen med ham i alle hans lidelser, opplft alltid ditt hjerte til meg i bnn og tro for hans og din utfrielse, for jeg har gitt ham makt til bygge opp min kirke blant lamanittene.

7.   Og ingen har jeg utpekt til vre hans rdgiver over ham i kirken, i kirkelige anliggender, bortsett fra hans bror Joseph Smith jr.

8.   Derfor, gi akt p disse ting, og hold mine bud med flid, og du skal bli velsignet med evig liv. Amen.

9.   Se, jeg sier deg, min tjener John, at du fra n av skal begynne forkynne mitt evangelium som med en basuns rst.

10.   Og du skal arbeide hos din bror, Philip Burroughs, og i traktene deromkring - ja, overalt hvor du kan bli hrt - inntil jeg befaler deg dra derfra.

11.   Og du skal av hele din sjel arbeide ene og alene for Sion fra n av, ja, du skal alltid opplate din munn for min sak og ikke frykte hva menneskene kan gjre, for jeg er med deg. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 30
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige