AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 33
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the Church 1:126-127). Da profeten skrev ned denne penbaringen, bekreftet han at Herren alltid er rede til undervise dem som flittig sker i tro (History of the Church 1:126).1-4: Arbeidere kalles for forkynne evangeliet i ellevte time. 5-6: Kirken er opprettet, og de utvalgte skal samles. 7-10: Omvend dere, for himmelens rike er for hnden. 11-15: Kirken er bygget p evangeliets klippe. 16-18: Bered dere til Brudgommen kommer.


1.   Se, jeg sier dere, mine tjenere Ezra og Northrop, pne deres rer og lytt til Herren deres Guds rst, hvis ord er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd s det klver bde ledd og marg, sjel og nd, og er en tyder av hjertets tanker og hensikter.

2.   For sannelig, sannelig sier jeg dere, at dere er kalt til opplfte deres rst som med en basuns lyd, til forkynne mitt evangelium for en vrang og fordervet generasjon.

3.   For se, marken er allerede hvit til innhstning, og det er den ellevte time og den siste gang jeg skal kalle arbeidere til min vingrd.

4.   Og min vingrd er blitt fullstendig fordervet, og det er ingen som gjr godt unntatt noen f, og de feiler ofte p grunn av prestelist da alles sinn er fordervet.

5.   Og sannelig, sannelig sier jeg dere, at denne kirke har jeg opprettet og kalt ut av rkenen.

6.   Og likeledes vil jeg samle mine utvalgte fra jordens fire hjrner, ja, alle som vil tro p meg og lytte til min rst.

7.   Ja, sannelig, sannelig sier jeg dere at marken er allerede hvit til innhstning, derfor, stt frem med deres sigd og hst av all deres makt, sinn og styrke.

8.   Opplat deres munn og den skal bli fylt, og dere skal bli som Nephi i fordums tid som reiste fra Jerusalem ut i villmarken.

9.   Ja, opplat deres munn og spar ikke, og mange kornband skal bli lagt p deres rygger, for se, jeg er med dere.

10.   Ja, opplat deres munn, den skal bli fylt, og dere skal si: Omvend dere, omvend dere, bered Herrens vei og gjr hans stier rette, for himmelens rike er for hnden,

11.   ja, omvend dere og enhver av dere la seg dpe til sine synders forlatelse, ja, bli dpt med vann, og s kommer dpen med ild og med Den Hellige nd.

12.   Se, sannelig, sannelig sier jeg dere: Dette er mitt evangelium, og kom ihu at de skal ha tro p meg, ellers kan de ikke p noen mte bli frelst,

13.   og p denne klippe vil jeg bygge min kirke, ja, p denne klippe er dere bygget, og hvis dere fortsetter, skal helvetes porter ikke f makt over dere.

14.   Og dere skal komme ihu kirkens artikler og pakter, og holde dem.

15.   Og den som har tro, skal dere bekrefte ved hndspleggelse i min kirke, og jeg vil skjenke dem Den Hellige nds gave.

16.   Og Mormons bok og de hellige skrifter er gitt av meg til deres undervisning, og min nds kraft levendegjr alle ting.

17.   Derfor, vr trofaste, be alltid, srg for at deres lamper er gjort istand og brenner, og ha olje med dere s dere kan vre rede til Brudgommens komme -

18.   for se, sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 33
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige