AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 35
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nrheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 7:128-131). I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med oversette Bibelen. Oversettelsen ble pbegynt s tidlig som i juni 1830, og bde Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom de n var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til vre profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20). Som forord til sin opptegnelse om denne penbaringen skrev profeten: I desember kom Sidney Rigdon (fra Ohio) for adsprre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge.. . . Like etter at disse to brdrene var ankommet, talte Herren p denne mte (History of the Church 1:128).1-2: Hvordan menneskene kan bli Guds snner. 3-7: Sidney Rigdon blir kalt til dpe og meddele Den Hellige nd. 8-12: Tegn og rnirakler utfres ved tro. 13-16: Herrens tjenere skal treske nasjonene ved ndens kraft. 17-19: Joseph Smith har nklene til mysteriene. 20-21: De utvalgte skal utholde dagen nr Herren kommer. 22-27: Israel skal bli frelst.


1.   Lytt til Herren, deres Guds rst - til Alfa og Omega, begynnelsen og enden, hvis kurs er et evig kretslp - den samme i dag som i gr og til evig tid.

2.   Jeg er Jesus Kristus, Guds Snn, som ble korsfestet for verdens synder, ja, for at alle som vil tro p mitt navn, kan bli Guds snner, ja, bli ett i meg likesom jeg er ett i Faderen, og Faderen er ett i meg, s vi kan vre ett.

3.   Se, sannelig, sannelig sier jeg til min tjener, Sidney, jeg har betraktet deg og dine gjerninger. Jeg har hrt dine bnner og har beredt deg til et strre verk.

4.   Du er velsignet, for du skal utrette store ting. Se, du ble sendt ut likesom Johannes, for berede veien for meg og for Elijah som skulle komme, og du visste det ikke.

5.   Du dpte med vann til omvendelse, men de mottok ikke Den Hellige nd.

6.   Men n gir jeg deg en befaling at du skal dpe med vann, og de skal motta Den Hellige nd ved hndspleggelse likesom apostlene i fordums tid.

7.   Og det skal skje at et stort verk skal bli utfrt i landet - ja, blant hedningefolkene - for deres drskap og avskyeligheter skal bli penbart for alle menneskers yne.

8.   For jeg er Gud, og min arm er ikke for kort, og jeg vil vise mirakler, tegn og undere til alle som tror p mitt navn.

9.   Og hver den som i tro ber om det i mitt navn, skal drive ut onde nder, skal helbrede de syke, gjre at de blinde fr sitt syn og de dve sin hrsel, de stumme skal tale og de lamme skal g.

10.   Og tiden kommer hastig da store ting skal bli vist til menneskenes barn,

11.   men uten tro skal ikke noe bli vist unntatt deleggelsen av Babylon som har ftt alle nasjoner til drikke av sitt horelivs vredes-vin.

12.   Og det er ingen som gjr godt unntatt dem som er rede til motta mitt evangeliums fylde som jeg har sendt ut til denne generasjon.

13.   Derfor kaller jeg p det som er svakt i verden, p dem som er ulrde og foraktet, til treske nasjonene ved min nds kraft,

14.   og deres arm skal vre min arm, og jeg vil vre deres skjold og deres vern, og jeg vil binde omkring deres lender, og de skal kjempe iherdig for meg, og deres fiender skal ligge under deres ftter, og jeg vil la sverdet falle til deres gavn, og ved min vredes ild vil jeg bevare dem.

15.   Og evangeliet skal forkynnes for de fattige og saktmodige, og de skal se frem til mitt komme, for det er nr for hnden,

16.   og de skal lre lignelsen om fikentreet, for allerede n er sommeren nr.

17.   Og jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph, og i hans svakhet har jeg velsignet ham,

18.   og jeg har gitt ham nklene til mysteriet av de ting som har vrt forseglet, ja, ting som var fra verdens grunnvoll ble lagt, og de ting som skal skje fra n av og frem til tiden for mitt komme, hvis han forblir i meg, og hvis ikke, vil jeg sette en annen i hans sted.

19.   Derfor, vk over ham s hans tro ikke svikter, og det skal bli gitt ved Trsteren, Den Hellige nd, som kjenner alle ting.

20.   Og et bud gir jeg deg at du skal skrive for ham, og skriftene skal bli gitt slik de finnes i mitt eget bryst, til frelse for mine egne utvalgte,

21.   for de vil hre min rst, og skal se meg og skal ikke sove, og skal utholde den dagen da jeg kommer, for de skal vre renset likesom jeg er ren.

22.   Og n sier jeg deg: Bli hos ham, og han skal reise sammen med deg, forlat ham ikke, og disse ting skal visselig bli oppfylt.

23.   Og nr dere ikke er opptatt med skrive, se, da skal det bli gitt ham profetere, og du skal forkynne mitt evangelium og henvise til de hellige profeter for bevise hans ord som de skal bli gitt ham.

24.   Hold alle de bud og pakter dere er bundet til, og jeg vil la himlene ryste til deres gavn, og Satan skal skjelve og Sion skal fryde seg p hydene og blomstre,

25.   og Israel skal bli frelst i min egen beleilige tid, og ved de nkler som jeg har gitt, skal de bli ledet og aldri mer bli forvirret.

26.   Opplft deres hjerter og gled dere, for deres forlsning nrmer seg.

27.   Frykt ikke, lille hjord, riket er deres inntil jeg kommer. Se, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 35
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige