AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 38
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the Church 1:140-143). Anledningen var en konferanse i kirken.1-6: Kristus skapte alle ting. 7-8: Han er midt iblant sine hellige, som snart skal se han. 9-12: Alt kjd er fordervet for ham. 13-22: Han har avsatt et lovet land til sine hellige i tid og i evighet. 23-27: De hellige blir befalt vre ett og akta hverandre som brdre. 28-29: Kriger blir forutsagt. 30-33: De hellige skal f kraft fra det hye og g ut blant alle nasjoner. 34-42: Kirken blir befalt ha ornsorg for de fattige og trengende og trakte etter evighetens rikdommer.


1.   Sa sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, den store JEG Er, Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den samme som skuet ut over evighetens vide utstrekning og alle himmelens serafiske skarer, fr verden ble til,

2.   den samme som kjenner alle ting, for alle ting er synlige for mine yne.

3.   Jeg er den samme som talte, og verden ble til, og alle ting ble til ved meg.

4.   Jeg er den samme som har tatt Enoks Sion opp i min favn, og sannelig sier jeg, ja, alle som har trodd p mitt navn, for jeg er Kristus, og i mitt eget navn har jeg i kraft av det blod som jeg har utgytt, bnnfalt Faderen for dem.

5.   Men se, de resterende ugudelige har jeg holdt i mrkets lenker inntil dommen p den store dag som skal komme ved jordens ende,

6.   og slik vil jeg la de ugudelige bli forvart, de som ikke vil hre min rst, men forherder sine hjerter, og ve, ve, ve, er deres tilstand.

7.   Men se, sannelig, sannelig sier jeg dere, at mine yne hviler p dere. Jeg er midt iblant dere, og dere kan ikke se meg,

8.   men dagen kommer snart da dere skal se meg og vite at jeg er, for mrkets slr skal snart rives i stykker, og den som ikke er renset, skal ikke utholde dagen.

9.   Derfor, bind omkring deres lender og vr beredt. Se, riket er deres, og fienden skal ikke seire over dere.

10.   Sannelig sier jeg dere, dere er rene, men ikke alle, og det er ingen andre i hvem jeg har velbehag,

11.   for alt kjd er fordervet for meg, og mrkets makter er utbredt over jorden blant menneskenes barn i nrvr av alle himmelens skarer,

12.   som forrsaker at taushet rder, hele evigheten srger, og englene venter p den store befalingen om g ned og sl jorden for samle ugresset s det kan brennes. Og se, fienden er forenet.

13.   Og n viser jeg dere et mysterium, hva som foregr i hemmelige rom, ja, for delegge dere etter en tid, og dere visste det ikke,

14.   men n forteller jeg dere det, og dere er velsignet, ikke p grunn av deres ugudelighet og heller ikke p grunn av deres vantro hjerter, for sannelig, noen av dere er skyldige for meg, men jeg vil vise barmhjertighet for deres svakhet.

15.   Derfor, vr sterke fra n av, og frykt ikke, for riket er deres,

16.   og til deres frelse gir jeg dere et bud, for jeg har hrt deres bnner, og de fattige har beklaget seg overfor meg, og de rike har jeg skapt, og alt kjd hrer meg til, og jeg gjr ikke forskjell p folk.

17.   Og jeg har gjort jorden rik, og se, den er min fotskammel, derfor vil jeg igjen st p den.

18.   Og jeg har til hensikt gi dere store rikdommer, til og med et lovet land, et land som flyter av melk og honning og som det ikke skal hvile noen forbannelse over nr Herren kommer,

19.   og jeg vil gi det til dere til arveland hvis dere sker det av hele deres hjerte.

20.   Og dette skal vre min pakt med dere: Dere skal ha det til arveland og til en arv for deres barn til evig tid, s lenge jorden str, og dere skal eie det igjen i evigheten, for aldri mer skal det forg.

21.   Men sannelig sier jeg dere, at den tid kommer da dere ikke skal ha noen konge eller regent, for jeg vil vre deres konge og vke over dere.

22.   Derfor, hr min rst og flg meg, og dere skal vre et fritt folk, og dere skal ikke ha andre lover enn mine lover nr jeg kommer, for jeg er deres lovgiver, og hva kan hindre meg?

23.   Men sannelig sier jeg dere, undervis hverandre iflge det embede jeg har utpekt dere til,

24.   og la enhver akte sin bror som seg selv, og vandre i dyd og hellighet for meg.

25.   Og igjen sier jeg dere, la enhver akte sin bror som seg selv.

26.   For hvem iblant dere som har tolv snner som han alle anser likt og som tjener ham i lydighet, og som sier til den ene: Vr du kledd i kostbare klr og sett deg her, og til den andre: Vr du kledd i filler, og sett deg der, kan betrakte sine snner og si: Jeg er rettferdig?

27.   Se, dette har jeg gitt dere som en lignelse, og den er likesom jeg er. Jeg sier til dere: Vr ett, og hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine.

28.   Og igjen sier jeg dere at fienden i de hemmelige rom str dere etter livet.

29.   Dere hrer om kriger i fjerne land og dere sier at det snart vil bli store kriger i fjerne land, men dere kjenner ikke menneskenes hjerter i deres eget land.

30.   Jeg forteller dere dette p grunn av deres bnner, derfor, samle visdom i deres bryst for at ikke ugudelige mennesker skal penbare dette for dere ved sin ugudelighet og p en mte som skal tale i deres rer med en hyere rst enn den som skal ryste jorden, men hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte.

31.   Og for at dere kan unnslippe fiendens makt og bli samlet for meg som et rettferdig folk uten plett og lyte,

32.   derfor, av den grunn ga jeg dere den befaling at dere skulle reise til Ohio, og der vil jeg gi dere min lov, og der skal dere bli begavet med kraft fra det hye,

33.   og derfra skal enhver som jeg vil, g ut blant alle nasjoner, og det skal bli fortalt dem hva de skal gjre, for jeg har et stort arbeide i vente, for Israel skal bli frelst, og jeg vil fre dem hvor jeg vil, og ingen makt skal hindre meg.

34.   Og n gir jeg et bud til kirken i dette omrdet, at bestemte menn blant dem skal utpekes, og de skal utpekes ved kirkens stemme,

35.   de skal se til de fattige og trengende og hjelpe dem, s de ikke skal lide, og sende dem til det sted som jeg har befalt dem,

36.   og dette skal vre deres arbeide forvalte denne kirkes eiendomsanliggender.

37.   Og de som har grder som ikke kan selges, m forlate dem eller la dem bli forpaktet bort, som det synes dem best.

38.   Se til at alt blir tatt vare p, og nr menneskene blir begavet med kraft fra det hye og sendes ut, skal alt dette samles i kirkens skjd.

39.   Og hvis dere sker de rikdommer som det er Faderens vilje gi dere, skal dere bli det rikeste av alle folk, for dere skal ha evighetens rikdommer, og det m ndvendigvis vre slik at det tilfaller meg gi jordens rikdommer, men vokt dere for stolthet for at dere ikke skal bli som nephittene i fordums tid.

40.   Og igjen sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at enhver, bde eldste, prest og lrer, men ogs medlem, skal g frem med all sin kraft, med sine henders arbeide forberede og utfre de ting som jeg har befalt.

41.   Og la deres forkynnelse vre en advarselens rst, idet enhver taler til sin neste i mildhet og saktmodighet.

42.   Og g ut fra de ugudelige. Frels dere selv. Vr rene, dere som brer Herrens kar. S skje. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 38
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige