AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 43
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church 1:154-156). P denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske pstander og hevdet at de var penbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Frste del omhandler sprsml i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.1-7: penbaringer og bud kommer bare gjennom ham som er utpekt. 8-14: De hellige blir helliggjort ved g frem i all hellighet for Herren. 15-22: Eldster sendes ut for rope omvendelse og forberede menneskene til Herrens store dag. 23-28: Herren kaller p menneskene ved sin egen rst og gjennom naturkreftene. 29-35: Tusenrsriket skal komme og Satan skal bindes.


1.   O lytt, min kirkes eldster, og ln re til de ord som jeg skal tale til dere.

2.   For se, sannelig, sannelig sier jeg dere at dere har mottatt et bud som en lov i min kirke gjennom ham som jeg har utpekt for dere til motta bud og penbaringer fra min hnd.

3.   Og dette skal dere vite for visst, at det ikke er utpekt noen annen for dere til motta bud og penbaringer inntil han blir tatt bort, hvis han forblir i meg.

4.   Men sannelig, sannelig sier jeg dere at ingen annen skal utpekes til denne gave uten at det skjer gjennom ham, for hvis den blir tatt fra ham, skal han ikke ha noen kraft, unntatt til utpeke en annen i sitt sted.

5.   Og dette skal vre en lov for dere, at dere ikke mottar som penbaringer eller bud de lrdommer som andre kommer med til dere.

6.   Og dette gir jeg dere for at dere ikke skal bli frt vill, s dere kan vite at de ikke er av meg.

7.   For sannelig sier jeg dere, at han som er ordinert av meg, skal komme inn gjennom porten og bli ordinert som jeg fr har fortalt dere, for undervise i de penbaringer dere har mottatt og skal motta gjennom ham som jeg har utpekt.

8.   Og n, se, jeg gir dere et bud at nr dere forsamler dere, skal dere undervise og oppbygge hverandre s dere kan vite hvordan dere skal styre og lede min kirke, og hvordan dere skal forholde dere til min lov og mine bud som jeg har gitt.

9.   Og sledes skal dere bli undervist i min kirkes lov og bli helliggjort ved det som dere har mottatt, og dere skal forplikte dere til g frem i all hellighet for meg,

10.   og i den grad dere gjr dette, skal riket dere har mottatt, bli kronet med herlighet. Men i den grad dere ikke gjr dette, skal ogs det dere har mottatt, tas fra dere.

11.   Rens ut de misgjerninger som er blant dere og helliggjr dere for meg.

12.   Og hvis dere nsker rikets herligheter, velg dere da min tjener Joseph Smith jr. og opphold ham for mitt syn ved troens bnn.

13.   Og igjen sier jeg dere at hvis dere nsker rikets mysterier, s gi ham mat og klr og alt han trenger for gjre det arbeide jeg har befalt ham.

14.   Og hvis dere ikke gjr det, skal han bli hos dem som har mottatt ham, s jeg kan forbeholde meg et rent folk.

15.   Og igjen sier jeg: Lytt, dere min kirkes eldster, som jeg har utpekt: Dere er ikke sendt ut for bli undervist, men for undervise menneskenes barn de ting som jeg har lagt i deres hender ved min nds kraft.

16.   Og dere skal bli undervist fra det hye. Helliggjr dere, og dere skal bli ikledd kraft s dere kan gjengi mine ord slik som jeg har talt.

17.   Lytt, for se, Herrens store dag er nr for hnden.

18.   For dagen kommer da Herren skal la sin rst hre fra himmelen. Himlene skal ryste og jorden skal skjelve, og Guds basun skal lyde bde lenge og hyt og skal si til de sovende nasjoner: Dere hellige, st opp og lev. Dere syndere, fortsett sove inntil jeg kaller igjen.

19.   Derfor, bind omkring deres lender, s dere ikke blir funnet blant de ugudelige.

20.   Opplft deres rst og spar ikke. Kall nasjonene til omvendelse - bde gammel og ung, bde trell og fri - og si: Bered dere til Herrens store dag.

21.   For hvis jeg, som er en mann, opplfter min rst og kaller dere til omvendelse og dere hater meg, hva vil dere si nr dagen kommer da tordenen skal heve sin rst fra jordens ender og tale til alle levendes rer og si: Omvend dere, og bered dere til Herrens store dag?

22.   Ja, og videre, nr lynet skal fare fra st til vest og skalla sin rst hre for alle som lever og f det til ringe i rene p alle som hrer, med disse ord: Omvend dere, for Herrens store dag er kommet?

23.   Og videre, Herren skal la sin rst hre fra himmelen og si: Lytt, O jordens nasjoner, og hr ordene fra den Gud som skapte dere.

24.   O jordens nasjoner, hvor ofte ville jeg ikke ha samlet dere likesom en hne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere ville ikke!

25.   Hvor ofte har jeg ikke kalt p dere ved mine tjeneres munn og ved englers betjening, og ved min egen rst og ved tordens rst og ved lyns rst og ved storms rst og ved jordskjelvs rst og ved store haglstormer og ved hungersnds rst og all slags pest og ved en basuns sterke lyd og ved doms rst, og hele dagen lang ved barmhjertighetens rst, og herlighetens og rens rst og det evige livs rikdommer og ville ha frelst dere med en evigvarende frelse, men dere ville ikke!

26.   Se, dagen er kommet da mitt vredes og min harmes beger er fullt.

27.   Se, sannelig sier jeg dere, at dette er Herrens deres Guds ord.

28.   Derfor, arbeid, arbeid i min vingrd for siste gang - for siste gang, kall p jordens innbyggere.

29.   For i min egen beleilige tid vil jeg komme til jorden med dom, og mitt folk skal bli forlst og skal regjere med meg p jorden.

30.   For det store tusenrsriket som jeg har talt om ved mine tjeneres munn, skal komme.

31.   For Satan skal bindes, og nr han blir lst igjen, skal han bare regjere en kort tid, og s kommer jordens ende.

32.   Og den som lever i rettferdighet, skal bli forvandlet i et yeblikk, og jorden skal forg som ved ild.

33.   Og de ugudelige skal g bort til uslukkelig ild, og intet menneske p jorden kjenner, eller skal noensinne kjenne deres skjebne fr de kommer frem for meg til dom.

34.   Lytt til disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser. Gjem disse ting i deres hjerte, og la evighetens andektighet hvile over deres sinn.

35.   Vr sindige. Hold alle mine bud. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 43
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige