AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 45
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831 (History of the Church 1:158-163). I de innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne penbaringen sier profeten at: p denne tid i kirken ... ble det utgitt ... og satt i omlp ... mange falske rykter ... og tpelige historier ... for hindre folk i underske eller f tro p dette verk ... rnen til glede for de hellige ... mottok jeg flgende penbaring (History of the Church 1:158).1-5: Kristus er vr talsmann hos Faderen. 6-10: Evangeliet er et sendebud som skal berede veien for Herren. 11-15: Herren tok Enok og hans brdre til seg. 16-23: Kristus penbarte tegnene p sitt komme slik de ble gitt p Oljeberget. 24-38: Evangeliet skal bli gjengitt, hedningefolkenes tider skal vre til ende, og en utslettende sykdom skal g over landet. 39-47: Tegn, undere og oppstandelsen skal ledsage det annet komme. 48-53: Kristus skal st p Oljeberget, og jdene skal se srene i hans hender og ftter. 54-59: Herren skal regjere under tusenrsriket. 60-62: Profeten blir bedt om pbegynne oversettelsen av Det nye testamente hvor viktige opplysninger skal gjres kjent. 63-75: De hellige blir befalt samle seg og bygge det nye Jerusalem, og dit vil folk fra alle nasjoner komme.


1.   Lytt, O min kirkes folk, til hvem riket er gitt, lytt og ln re til ham som la jordens grunnvoll, som skapte himlene og alle deres hrskarer, og ved hvem alle ting ble til som lever og beveger seg og har en tilvrelse.

2.   Og igjen sier jeg: Lytt til min rst, s dere ikke blir innhentet av dden; i en time dere ikke tenker, vil sommeren vre forbi, og innhstningen avsluttet og deres sjeler ikke frelst.

3.   Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, han som taler deres sak for hans syn,

4.   og sier: Fader, se, hans lidelser og dd, han som ikke syndet og i hvem du hadde velbehag, se, din Snns blod som ble utgytt, blodet til ham du ga, s du selv kunne bli forherliget.

5.   Derfor, Fader, spar disse mine brdre som tror p mitt navn, s de kan komme til meg og f evig liv.

6.   Lytt, O min kirkes folk, lytt ogs alle dere eldster og hr min rst mens det heter i dag, og forherd ikke deres hjerter,

7.   for sannelig sier jeg dere, at jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, verdens lys og liv, et lys som skinner i mrket, men mrket fatter det ikke.

8.   Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg. Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft til utfre mange mirakler og til bli Guds snner. Og til dem som trodde p mitt navn, ga jeg kraft til oppn evig liv.

9.   Og slik har jeg sendt min evige pakt til verden for vre et lys for verden, og for vre et banner for mitt folk som hedningefolkene kan ske hen til, og for vre et sendebud for mitt syn for berede veien for meg.

10.   Derfor, kom til den, og med hver den som kommer, vil jeg samtale som med menneskene i fordums tid, og jeg vil gjre dere kjent med mine sterke begrunnelser.

11.   Derfor, lytt alle sammen, og la meg gjre dere kjent med min visdom, som kommer fra ham dere sier er Gud for Enok og hans brdre,

12.   som ble tatt bort fra jorden og som jeg tok til meg, en by som bevares inntil det skal komme en rettferdighetens dag, en dag som alle hellige menn traktet etter, men de fant den ikke p grunn av ugudelighet og avskyeligheter,

13.   og bekjente at de var fremmede og pilegrimer p jorden,

14.   men de fikk det lfte at de skulle finne den og se den i kjdet.

15.   Derfor, lytt, og jeg vil samtale med dere, og jeg vil tale til dere og profetere som til menneskene i fordums tid.

16.   Og jeg vil vise det like klart som jeg viste det til mine disipler da jeg sto frem for dem i kjdet, talte til dem og sa: Siden dere har spurt meg om tegnene p mitt komme p den dag da jeg skal komme i min herlighet i himmelens skyer for oppfylle de lfter jeg har gitt til deres fedre,

17.   for ettersom dere har betraktet deres nders lange adskillelse fra deres legemer som et fangenskap, vil jeg fortelle dere hvordan forlsningens dag skal komme, og ogs hvordan det adspredte Israel skal gjenopprettes.

18.   Og n, se dette tempel som er i Jerusalem, som dere kaller Guds hus, og deres fiender sier at dette hus aldri skal falle.

19.   Men sannelig sier jeg dere, at deleggelse skal komme over denne generasjon som en tyv om natten, og dette folk skal bli delagt og adspredt blant alle nasjoner.

20.   Og dette tempel som dere n ser, skal brytes ned, s det ikke skal bli sten tilbake p sten.

21.   Og det skal skje at denne generasjon av jder ikke skal g bort fr hver eneste deleggelse jeg har fortalt dere, skal g i oppfyllelse.

22.   Dere sier at dere vet at verdens ende kommer, dere sier ogs dere vet at himlene og jorden skal forg,

23.   og i dette taler dere sant, for slik er det, men dette som jeg har fortalt dere, skal ikke forg fr alt er oppfylt.

24.   Og dette har jeg fortalt dere om Jerusalem, og nr den dag kommer, skal en levning vre adspredt blant alle nasjoner.

25.   Men de skal samles igjen, men de skal forbli adspredt inntil hedningefolkenes tider er til ende.

26.   Og p den dag skal det hres om kriger og rykter om kriger og hele jorden skal vre i opprr, og menneskenes hjerter skal svikte dem, og de skal si at Kristus dryer med sitt komme inntil jordens ende.

27.   Og menneskenes kjrlighet skal bli kold, og ugudelighet skal gripe om seg.

28.   Og nr hedningefolkenes tider er begynt, skal et lys bryte frem blant dem som sitter i mrke, og det skal vre fylden av mitt evangelium.

29.   Men de tar ikke imot det, for de ser ikke lyset, og de vender sine hjerter bort fra meg p grunn av menneskebud.

30.   Og i den generasjon skal hedningefolkenes tider vre til ende.

31.   Og det skal vre mennesker som lever i den generasjon som ikke skal g bort fr de skal se en overveldende plage, for en utslettende sykdom skal g over landet.

32.   Men mine disipler skal st p hellige steder og skal ikke rokkes. Men blant de ugudelige skal mennesker opplfte sin rst, forbanne Gud og d.

33.   Og det skal ogs vre jordskjelv p forskjellige steder, og mange deleggelser, likevel vil menneskene forherde sine hjerter mot meg, og de vil gripe til sverd, den ene mot den andre, og de vil drepe hverandre.

34.   Og n, da jeg, Herren, hadde talt disse ord til mine disipler, ble de bekymret.

35.   Og jeg sa til dem: Vr ikke bekymret, for nr alt dette skjer, da kan dere vite at lftene som er gitt dere, skal g i oppfyllelse.

36.   Og nr lyset begynner bryte frem, skal det vre med dem lik en lignelse jeg vil fortelle dere.

37.   Dere ser og beskuer fikentrrne, og dere ser dem med deres yne, og dere sier nr de begynner sprette og bladene enn er sarte at sommeren n er nr for hnden.

38.   Slik skal det ogs vre p den dag nr de skal se alle disse ting, da skal de vite at timen er nr.

39.   Og det skal skje at den som frykter meg, skal se frem til nr Herrens store dag kommer, ja, ogs til tegnene p Menneskesnnens komme.

40.   Og de skal se tegn og undere, for de skal vises oppe i himlene og nede p jorden.

41.   Og de skal se blod og ild og rkskyer.

42.   Og fr Herrens dag kommer, skal solen formrkes og mnen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen.

43.   Og levningen skal samles til dette sted,

44.   og da skal de se etter meg - og se, jeg vil komme, og de skal se meg i himmelens skyer ikledd makt og stor herlighet, med alle de hellige engler - og den som ikke ser etter meg, skal bli avskret.

45.   Men fr Herren lar sin arm falle, skal en engel blse i sin basun, og de hensovede hellige skal komme frem for mte meg i skyen.

46.   Derfor, hvis dere har hvilt i fred, velsignet er dere, for som dere n ser meg og vet at jeg er, ja, slik skal dere komme til meg, og deres sjeler skal leve, og deres forlsning skal vre fullkommen, og de hellige skal komme frem fra jordens fire hjrner.

47.   Da skal Herrens arm falle over nasjonene.

48.   Og da skal Herren sette sin fot p dette fjell, og det skal klves i to, og jorden skal skjelve og rave frem og tilbake, og himlene skal ogs ryste.

49.   Og Herren skal la sin rst hre, og alle jordens ender skal hre den. Og jordens nasjoner skal srge, og de som har ledd, skal innse sin drskap.

50.   Og ulykker skal ramme spotteren, og den som hner, skal fortres, og de som har traktet etter misgjerninger, skal bli hugget ned og kastet i ilden.

51.   Da skal jdene se p meg og si: Hva er disse sr i dine hender og i dine ftter?

52.   Da skal de vite at jeg er Herren, for jeg vil si til dem: Disse sr er sr jeg fikk i mine venners hus. Jeg er han som ble lftet opp. Jeg er Jesus som ble korsfestet. Jeg er Guds Snn.

53.   Og da skal de grte p grunn av sine misgjerninger, da skal de jamre seg fordi de forfulgte sin konge.

54.   Og da skal hedningenasjonene bli forlst, og de som ikke kjente noen lov, skal ha del i den frste oppstandelse, og den skal vre utholdelig for dem.

55.   Og Satan skal bindes s han ikke skal ha noen plass i menneskenes barns hjerter.

56.   Og p den dag jeg kommer i min herlighet, skal lignelsen oppfylles som jeg fortalte om de ti jomfruer.

57.   For de som er kloke og har mottatt sannheten og har antatt Den Hellige nd som sin veileder og ikke er blitt frt vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i ilden, men skal utholde dagen.

58.   Og jorden skal bli gitt dem til en arv, og de skal formere seg og bli sterke, og deres barn skal vokse opp uten synd til frelse.

59.   For Herren skal vre midt iblant dem, og hans herlighet skal vre over dem, og han vil vre deres konge og deres lovgiver.

60.   Og n, se, jeg sier dere, det skal ikke gis dere vite mer om dette kapittel fr Det nye testamente er oversatt, og der skal alt dette gjres kjent,

61.   av hvilken grunn jeg n gir dere tillatelse til oversette det, s dere kan vre forberedt p det som kommer.

62.   For sannelig sier jeg dere, at store ting venter dere:

63.   Dere hrer om kriger i fremmede land, men se, jeg sier dere at de er nr, ja, like ved deres dr, og om ikke mange r skal dere hre om kriger i deres egne land.

64.   Derfor har jeg, Herren, sagt: samle dere ut fra den stlige del av landet, samle dere, dere min kirkes eldster; dra til den vestlige del av landet, kall innbyggerne til omvendelse, og i den grad de omvender seg, bygg opp menigheter for meg.

65.   Og med ett hjerte og ett sinn samle deres rikdommer, s dere kan kjpe en arv som senere skal bli anvist dere.

66.   Og den skal kalles det nye Jerusalem - et fredens land, en tilfluktsby - et trygt sted for de hellige som tilhrer Den Aller Hyeste Gud.

67.   Og Herrens herlighet skal vre der, og redsel for Herren skal ogs vre der, s de ugudelige ikke vil komme dit, og det skal kalles Sion.

68.   Og det skal skje blant de ugudelige at hver den som ikke vil gripe til sverd mot sin neste, m flykte til Sion for vre i sikkerhet.

69.   Og innsamlingen dit skal skje fra hver nasjon under himmelen, og det skal vre det eneste folk som ikke skal vre i krig.

70.   Og det skal sies blant de ugudelige: La oss ikke dra opp for kjempe mot Sion, for Sions innbyggere er forferdelige, derfor kan vi ikke holde stand mot dem.

71.   Og det skal skje at de rettferdige skal samles ut fra alle nasjoner og skal komme til Sion mens de synger evige gledessanger.

72.   Og n sier jeg dere: Hold dette for dere selv og la det ikke komme ut til verden fr jeg anser det for ndvendig, s dere kan utfre dette verk, for folkets og for deres fienders yne, s de ikke fr kjennskap til hva dere gjr, fr dere har utfrt det jeg har befalt dere,

73.   s de, nr de fr vite det, kan overveie disse ting.

74.   For nr Herren viser seg, skal han vre fryktinngytende for dem s de vil bli grepet av frykt og skal st langt borte og skjelve.

75.   Og alle nasjoner skal frykte av redsel for Herren og for hans krafts velde. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 45
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige