AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 46
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:163-165). I Kirkens tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mnster for hvordan gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig skikk og bruk at bare medlemmer og oppriktige underskere fikk vre tilstede p nadverdsrnter og andre sammenkomster i Kirken. I denne penbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje nr det gjelder forvalte og lede mter.1-2: Eldstene skal lede mtene slik de blir veiledet av Den Hellige nd. 3-6: Sannhetsskere skulle ikke nektes adgang til nadverdsmter. 7-12: Be til Gud og sk etter ndens gaver. 13-26: Noen av disse gavene nevnes. 27-33: Kirkens ledere er gitt kraft til skjelne mellom ndens gaver.


1.   Lytt, O min kirkes folk, for sannelig sier jeg dere at disse ting ble sagt til dere for deres gavn og lrdom.

2.   Men til tross for de ting som er skrevet, har det alltid vrt gitt eldstene i min kirke helt fra begynnelsen av - og skal alltid bli gitt - lede alle mter slik de blir ledet og veiledet av Den Hellige nd.

3.   Ikke desto mindre befales dere aldri vise noen bort fra deres offentlige mter som holdes for verden.

4.   I tillegg befales dere ikke vise noen som tilhrer kirken bort fra deres nadverdsmter, men hvis noen er i overtredelse, la ham ikke ta del fr han lar seg forsone.

5.   Og videre sier jeg dere at dere ikke skal vise noen bort fra deres nadverdsmter som oppriktig sker riket - dette sier jeg om dem som ikke tilhrer kirken.

6.   Og videre sier jeg til dere om de mter hvor bekreftelser utfres, at hvis det er noen som ikke tilhrer kirken og som oppriktig sker etter riket, skal dere ikke vise dem bort.

7.   Men dere befales i alle ting be til Gud, som gir villig; og det som nden vitner for dere, slik vil jeg dere skal handle i hjertets hellighet, vandre rettskaffent for meg og overveie deres frelses utgang, idet dere utfrer alle ting med bnn og takksigelse, s dere ikke blir forfrt av onde nder eller av djevlers lre eller av menneskebud, for noen er av mennesker og andre av djevler.

8.   Derfor, vokt dere s dere ikke blir frt vill, og for at dere ikke skal fres vill, sk oppriktig etter de beste gaver, idet dere alltid husker hvorfor de er gitt -

9.   for sannelig sier jeg dere, de er gitt til gavn for dem som elsker meg og holder alle mine bud, samt til den som sker gjre det, slik at alle kan ha gavn av det, alle som sker eller ber til meg, alle som ber, men ikke om et tegn for tilfredsstille sine lyster.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil dere alltid skal huske, og alltid bevare i deres sinn, hvilke gaver som er gitt til kirken.

11.   For alle har ikke ftt enhver gave, fot, det finnes mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds nd.

12.   Til noen gis en og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det.

13.   Til noen er det gitt vite ved Den Hellige nd delt at Jesus Kristus er Guds Snn og at han ble korsfestet for verdens synder.

14.   Til andre er det gitt tro p deres ord for at de ogs kan f evig liv hvis de fortsetter vre trofaste.

15.   Og videre, til noen er det gitt ved Den Hellige nd forst forskjellige mter lede p som vil vre til Herrens behag og iflge Herrens vilje, avpasset etter hans barmhjertighet og alt etter forholdene blant menneskenes barn.

16.   Og videre er det noen gitt ved Den Hellige nd kunne vite om de forskjellige tilkjennegivelser er av Gud slik at ndens penbaringer kan bli gitt for vre til nytte for enhver.

17.   Og videre, sannelig sier jeg dere, til noen gis visdoms ord ved Guds nd.

18.   Til en annen gis kunnskaps ord for at alle kan lre visdom og f kunnskap.

19.   Og videre, til noen er det gitt ha tro til bli helbredet,

20.   og til andre er det gitt ha tro til helbrede.

21.   Og videre, til noen er det gitt kunne utfre mirakler,

22.   og til andre er det gitt profetere,

23.   og til andre kunne skjelne mellom nder.

24.   Og videre, til noen er det gitt kunne tale med tunger.

25.   Og til andre er det gitt kunne tolke tunger.

26.   Og alle disse gaver kommer fra Gud, til gavn for Guds barn.

27.   Og til kirkens biskop og til dem som Gud skal utpeke og ordinere til vke over kirken og vre kirkens eldster, skal det gis kunne skjelne mellom alle disse gaver for at det ikke skal vre noen blant dere som gir seg ut for vre av Gud, men likevel ikke er det.

28.   Og det skal skje at den som ber i nd, skal motta i nd,

29.   for at noen kan vre gitt ha alle disse gaver, s det kan vre et overhode, slik at det kan gavne alle medlemmer.

30.   Den som ber i nden, ber i overensstemmelse med Guds vilje, derfor skjer det som han ber om.

31.   Og videre sier jeg dere at alle ting, m utfres i Kristi navn, ja, alle ting dere gjr i nden.

32.   Og dere m gi takk til Gud i nden for enhver velsignelse dere er velsignet med.

33.   Og dere m alltid vandre i dyd og hellighet for meg. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 46
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige