AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 48
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166-167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle g frem for anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne sl seg ned. Dette var et viktig sprsml for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den stlige del av De forente stater for vre lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1-3; 45:64).1-3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brdre. 4-6: De hellige skal kjpe jord, bygge en by og flge de rd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.


1.   Det er ndvendig at dere for tiden blir p deres bosteder slik det vil passe best etter deres omstendigheter.

2.   Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere dele med brdrene som kommer fra st,

3.   og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjpe i omrdene rundt omkring som det synes dem best, for det er ndvendig at de inntil videre har et sted bo.

4.   Det er ndvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og p rettferdig vis tjener s mye som mulig, s dere med tiden kan bli istand til kjpe jord til arv, ja, til byen.

5.   Stedet skal enn ikke penbares, men etter at deres brdre er kommet fra st, skal bestemte menn utpekes, og de skal bli gitt kjenne stedet eller det skal penbares til dem.

6.   Og de skal bli utpekt til kjpe jordeiendommer og begynne legge byens grunnvoll, og da skal dere begynne samles med deres familier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere har mottatt og som dere heretter skal motta. Og slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 48
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige